آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: فساد اقتصادي را بايد از سرچشمه بست

رئيس قوه قضائيه درارتباط با پرونده هاي مفاسد اقتصادي ونحوه مقابله با مفاسد اقتصادي گفت: بحث مفاسد اقتصادي تنها مختص به کشورما نيست وتقريبا مسئله اول تمام کشورهاست وقوه قضائيه درست عمل کرده وبه پرونده هاي بزرگي مثل پرونده سه هزارميلياردي ومه آفريد رسيدگي کرده وبرخوردها قاطع بود وحکم اعدام صادرشد. 600 ميليارد تومان هم جريمه مالي کرده است اما فساد اقتصادي را بايد ازريشه حل کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آيت الله آملي لاريجاني درگفتگوي زنده با مردم درخصوص دفاع از حقوق عامه گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمي است ودراصل۱۵۶ به آن اشاره شده، گسترش آزادي‌هاي مشروع مورد توجه قرارگرفته است که البته مقولات مفصل وبزرگي است.آملي لاريجاني ادامه داد: حقوق عامه مسئله‌اي بود که متأسفانه مغفول مانده بود ورهبري هم درملاقات‌هاي سالانه براين موضوع تأکيد کردند، مدتي است درقوه قضائيه کارهاي خوبي دراين زمينه درحال انجام است.وي گفت:‌ براي مثال درپرونده گوشت‌هاي آلوده يا پروازهاي هواپيماها و وجود تأخيرها ما ورود کرديم ومعتقديم بايد برخي ازاقدامات انجام شود.رئيس دستگاه قضا گفت: ما بارها شنيده بوديم که پروازها چندين ساعت تأخيرداشت ودريکي ازموارد من خواندم که مسافران را 7ساعت درداخل هواپيما نگه داشته بودند ومردم مستآصل شده بودند، ما شرکت‌هاي هواپيمايي را مجبورکرديم که مسافران را تکريم کنند واگرهم مسئله فني وجود دارد حداقل به درستي به مردم ومسافران آن را به بهترين شکل اعلام کنند.وي گفت: ما مقولات متنوع وزيادي درکل کشورداريم که بايد يک نهادي باشد تا آنها را رسيدگي کند، براي مثال مسائل محيط زيستي يا همين آلودگي هوا که چند سالي است شهرها گرفتارآن هستند شايد کمبودهاي بودجه‌اي مطرح باشد اما دستگاه ها بايد بيايند وبگويند با همان بضاعت شان براي رفع مسائل ومشکلات چه کرده‌اند؟ رئيس دستگاه قضا افزود: درحال حاضرتلاطم هاي اقتصادي کشورباعث آسيب به توليد کننده ها شده ونمي توانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کند. به همين دليل تمام افرادي که معوقات بانکي دارند را نمي توان يکي کرد. انصاف اين است که چرخه کاردرکارخانه ها ازکارنايستد. دراين خصوص بايد بررسي شود آيا وام هايي که گرفته شده درجاي خود مصرف مي شود ويا نه واين کارها فراترازوظيفه قضائيه است وما فقط درجايي که جرمي رخ دهد وارد مي شويم وسازمان بازرسي به آن ها ورود پيدا مي کند وهرشخصي که معوقات بانکي دارد مجرم نيست.وي تاکيد کرد: ما افراد را مجبورکرديم که چندين هزارميليارد ازمعوقات بانکي را پس دهند.وي دررابطه با آسيب هاي اجتماعي گفت: رهبري براي تمام دستگاه ها هر6 ماه يک بارجلسه مي گذارند وبه مسائل آسيب هاي اجتماعي رسيدگي مي کنند. بحث آسيب هاي اجتماعي گسترده است و نهادي در وزارت کشور تشکيل شده است که وظايف هردستگاه به آن اعلام شده است. دستگاه قضائي درحوزه آسيب هاي اجتماعي درخصوص زندان ها ومواد مخدروسرقت نقش دارد. در حوزه آسيب هاي اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم اهميت دارد.وي تاکيد کرد: قوه قضائيه در خصوص طلاق هاي توافقي کارهاي زيادي کرده وتلاش دارد افرادي که براي اولين بار به زندان مي آيند سرعت تر آزاد شود.وي درخصوص موسسات مالي واعتباري گفت: وظيفه اصلي قوه قضائيه برخورد با موسسات متخلف است وبه پرونده موسسات مالي فرشتگان وديگر موسسات مالي رسيدگي کرده است وتعدادي هم به زندان رفتند. ما با رئيس بانک مرکزي ونمايندگان مجلس جلساتي داشتيم و از رهبري استمداد گرفتيم و با راهنمايي رهبري جلسات سران سه قوه تشکيل شد.آيت الله املي لاريجاني ياداورشد: موسسات مالي زماني خارج ازنظارت بانک مرکزي بودند که درست نبود وبه جاي اينکه به تعاوني هاي مالي بانک مرکزي مجوزدهد، وزارت تعاون سابق مجوزمي داد.وي همچنين دررابطه با وضعيت کنوني دستگاه قضا گفت: دستگاه قضائي دستگاه بزرگ با مسئوليت هاي بزرگ است ودرفصل11 قانون اساسي به وظايف آن تاکيد شده وخدماتي که دادگستري انجام مي دهد زياد است وسازمان هاي 
تابعه دردادگستري12ميليون و300هزار وپرونده ودرشورا هاي حل اختلاف نيز 3ميليون پرونده رسيدگي مي شود ودرکل 16ميليون و 300 هزار پرونده درقوه رسيدگي شده است.وي گفت: ممکن است يک پرونده درچند نقطه ازدستگاه قضائي درحال رسيدگي باشد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9246/1/24761/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha