آرشیو
انتخاب نشریه


حميدرضا فولادگر: اتاق جنگ اقتصادي ذيل ستاد هماهنگي قوا تشكيل شود

حميدرضا فولادگر گفت:اتاق جنگ اقتصادي ايران بايد در ذيل ستاد هماهنگي قوا براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود.حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي دقيق دولت متناسب با شرايط اقتصادي جديد ناشي از خروج آمريکا از برجام و تحريم هاي جديد گفت: خروج آمريکا از برجام قابل پيش بيني بود. دولت نيز بارها اعلام کرده بود براي همه گزينه ها از جمله خروج آمريکا از برجام برنامه دارد لذا بايد متناسب با شرايط جديد برنامه اقتصادي قوه مجريه ارائه مي شد.فولاد گر با بيان اينکه در دوران دفاع مقدس اتاق جنگ با هماهنگي سران قوا تشکيل و براي عمليات ها و اداره جنگ تصميم گيري مي شد، اظهار داشت: امروز کشور در برابر توطئه جنگ اقتصادي قرار دارد، دشمن پايگاه برنامه ريزي اش براي جنگ اقتصادي عليه ملت ايران را در وزارت خزانه داري و مغز اقتصادي اش مستقر کرده است. مجلس هم انتظار داشت اتاق فکر دولت براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن در در شوراي هماهنگي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود.فولادگر با اشاره به گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در مورد اجراي قانون اقتصاد مقاومتي گفت: در اين قانون مقرر شده بود ستادي براي هماهنگي قوا جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود. معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس مجلس، نايب رئيس قوه قضائيه اين شوراي سه نفره را تشکيل مي دادند.اتاق جنگ اقتصادي ايران بايد در ذيل ستاد هماهنگي قوا برپا شود؛ در اين صورت شرايط اقتصادي کشور قابل پيش بيني تر بود و راه حل هاي دقيق تري با به کارگيري توان سه قوه اتخاذ مي شد.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تصريح کرد: اگر اين شورا با ترکيبي که مجلس پيش بيني کرده تشکيل شده بود و توان هر سه قوه و نهادهاي کشور را در اختيار مي گرفت مي توانست اتاق جنگ اقتصادي ايران در اين شورا برپا شود. در اين صورت شرايط اقتصادي کشور قابل پيش بيني تر بود و راه حل هاي 
دقيق تري با به کارگيري توان سه قوه اتخاذ مي شد.فولادگر در خصوص توجيه دولت براي عدم اجراي قانون اقتصاد مقاومتي گفت: دولت مدعي بود به جاي تشکيل شوراي هماهنگي اقتصاد مقاومتي، ستاد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را تشکيل داده است. اين در حالي است که اين ستاد تنها با حضور قوه مجريه تشکيل مي شد و هدف قانونگذار از هماهنگي قوا براي اجراي اين سياست ها محقق نشده است.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس همه قواي کشور براي پيروزي عمليات ها به کار گرفته مي شد و مردم وارد صحنه شدند عرصه جنگ عوض شد و پيروزي ها حاصل شد. در زمان جنگ بسيج تشکيل شد و پشتيباني هاي مردمي جنگ به کمک نهادهاي نظامي آمد. در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر مردمي کردن اقتصاد تأکيد شده است. حضور مردم بسيار راهگشا خواهد بود  و بسياري از مشکلات را حل مي کند.وي با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبني بر تشکيل شوراي هماهنگي اقتصادي  گفت: اگر سه سال قبل، شوراي هماهنگي قوا براي اجراي سياست هاي مقاومتي تشکيل شده بود، نيازي به اين دستور نبود و پيش بيني هاي دقيق تري انجام مي شد اما هنوز هم دير نشده است؛ بايد شوراي هماهنگي قوا براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شود و با تشکيل اين شورا وظيفه  قواي سه گانه براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مشخص مي شود.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي ادامه داد: وظيفه مجلس در اين ستاد تنقيح قوانين و نظارت بر اجراي سياست ها و قوانين است  و دولت نيز مسئول اجراي سياست ها خواهد بود.فولادگر تصريح کرد: آنچه که ضرورت دارد اين است که مردم احساس کنند قواي سه گانه با تمام توان خود به دنبال حل مسائل کشور هستند. اگر مردم ببينند برنامه هايي که ابلاغ شده است اجرا نمي‌شود، نااميدي در بين مردم افزايش مي يابد.وي با تأکيد بر لزوم اعتماد سازي براي نظام گفت: وظيفه امروز دولت، مجلس و قوه قضائيه وظيفه سنگيني است. هم بايد براي نظام اعتمادسازي کنند و هم بايد توطئه هاي دشمنان را خنثي کنند.فولادگر در تشريح ويژگي هاي 
برنامه ريزي اقتصادي دولت براي حل مشکلات اقتصادي اظهار داشت:اولين کار اين است که نقدينگي موجود به سمت بخش مولد و بخش توليد هدايت شود. رفع موانع توليد، بهبود فضاي کسب  و کار و اجراي صحيح سياست هاي اصل ۴۴ سه گام مهم دولت در تدوين برنامه اقتصادي در شرايط اقتصادي جديد است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9242/1/23772/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha