آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر فريبا محمديان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با رسالت :
زنان ايراني ، معنويت را در ميادين ورزشي به دنيا معرفي كردند

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره: شكل گيري ورزش بانوان در جمهوري اسلامي و حركت آن به سمت جلو به سه دهه‌ قبل برمي‌گردد . زماني كه تيم‌ها و انجمن‌هاي ورزشي بانوان راه‌اندازي شد و به ميزباني ايران براي برگزاري مسابقات ورزشي بانوان كشورهاي اسلامي انجاميد. به عبارتي ، به اين ترتيب فعاليت هاي برون مرزي ورزش بانوان و توجه به ورزش قهرماني راه خود را پيدا كرد. امروزه زماني كه از ورزش بانوان صحبت به ميان مي آيد مي توان با افتخار از حركت رو به جلوي آن گفت . بي ترديد گسترش فرهنگ ورزش كردن در جامعه و بويژه در بين خانم‌ها و از سوي ديگر ، افتخار آفريني زنان ايراني با حجاب اسلامي در ميادين ورزشي جهاني و مسابقات المپيك و پارالمپيك باعث شده توجه و تمركز بيشتري به رفع كاستي‌هاي اين حوزه معطوف گردد و براي نيل به اهداف والاي نظام اسلامي در خصوص ورزش و سلامتي آحاد جامعه بويژه خانم‌ها تلاش شود. براي آگاهي از وضعيت كنوني ورزش بانوان و اهدافي كه مسئول ‌آن دنبال مي كند با دكتر فريبا محمديان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در محل وزارتخانه و در دفتر كارش گفتگو كرديم.وي را فردي با روحيه مثبت يافتيم كه كلمات را با دقت و وسواس انتخاب مي كرد و بسيار آرام و شمرده سخن مي گفت . ايشان از اعلام آمار گريزان بود و علت ‌آن را فقدان پايگاه آماري دقيقي ذكر مي كرد كه لازم است هر چه زودتر با كمك مركز آمار ايران راه اندازي شود تا بتوان در مورد تعداد دقيق ورزشكاران حرفه اي و همگاني بانوان در ايران سخن گفت . دكتر محمديان چهار محور اصلي را براي فعاليت هاي ورزشي بانوان برشمرد كه يكي از آنها افزايش سهم ورزش بانوان در تندرستي و نشاط و ديگري افزايش سقف ورزش در اوقات فراغت بانوان است. وي اعلام كرد كه براي تحقق هر يك از محورها ، برنامه هايي تدوين شده كه در مرحله پيگيري و اجراست.دكتراي تربيت بدني و مدرس دانشگاه ، ضمن قدرداني از تلاش مديران پيشين ورزش بانوان از آغاز تا كنون تصريح كرد كه با تلاش هاي صورت گرفته ، بانوان كشور در اكثريت قريب به اتفاق رشته هاي ورزشي در ميادين حاضر خواهند شد. وي خاطرنشان ساخت كه در حال حاضر 10 درصد از بانوان در اوقات فراغت‌شان ورزش مي كنند.معاون ورزش بانوان گفت : ما ورزشكاران خانمي داريم كه در  سطح جهان و آسيا افتخارآفرين هستند و به دنيا نشان مي دهند كه حجاب براي زن ايراني حفظ هويت و شأنيتش است. وقتي از او در مورد رشته ورزشي مورد علاقه اش سوال كرديم به واليبال ، بدمينتون ، شنا و هندبال اشاره كرد كه تعدادي از آنها را در دانشگاه تدريس مي كند. از آنجا كه گفتگوي ما با دكتر محمديان به دليل موضوعات متنوع به درازا انجاميد بخش نخست گفتگو فرارويتان قرار دارد و بخش آخر هفته بعد تقديم‌تان خواهد شد.

در حال حاضر مهم‌ترين فعاليت‌هاي معاونت ورزش بانوان روي چه موضوعاتي متمركز است؟
در برنامه هاي كلان ورزش كشور چند محور به عنوان محورهاي اصلي مطرح است. يك شاخص كلاني كه در برنامه هاي وزير ورزش و در جلسه راي اعتماد مطرح شد «توسعه ورزش بانوان» در مناطق شهري ، روستايي ، 
عشايري و حاشيه نشين ها بود. براي تحقق اين هدف  چند محور را بر اساس اسناد بالادستي و منويات مقام معظم رهبري سرلوحه كارمان قرار داديم و برنامه‌مان را براي ايران 1400 نوشتيم يكي از اهداف مهم افزايش سهم ورزش بانوان در تامين تندرستي و نشاط است.معتقديم كه ورزش كردن به لحاظ روانشناسي ، فيزيولوژيكي و جامعه شناختي مي تواند دو تا از دغدغه‌هاي هزاره سوم را كه تندرستي و نشاط هستند ، تامين كند.لذا براي آن چندين برنامه تعريف كرديم كه در سطوح مختلف صفي و ستادي در حال انجام است.بعضي از برنامه ها تمهيد مقدمات دارد كه پيگيري مي كنيم و نيروهاي مورد نظر را هم توجيه كرده ايم.
آيا تمركزتان روي ورزش همگاني بانوان است ؟
بله ، اين يكي از محورهاي مهم ماست اما محور دوم كه تا حد زيادي محقق كردن اهداف مندرج در محور اول است ، افزايش سقف ورزش در اوقات فراغت بانوان 
مي باشد. اين كار مي تواند به صورت ورزش «اقتصادي»، «همگاني» و «قهرماني»باشد. اين هم محور مهمي است . 
پژوهش‌ها نشان داده كه هر فرد حدود 4 تا 5 ساعت اوقات فراغت دارد اگر اين عدد را ضرب در 365 روز كنيد براي هر فرد يك عدد قابل توجهي است كه اگر فرد روي آن برنامه‌ريزي كند و هدفمند جلو برود قطعا خروجي خيلي خوبي خواهد داشت.
ما علاقه‌منديم سهم ورزش را افزايش بدهيم چون پژوهش‌هايي كه در داخل كشور انجام شده نشان داده كه سهم ورزش كمترين سهم است. ساير فعاليت‌هاي اجتماعي ، جذابيت بيشتري براي آحاد مردم دارد. قشر خاصي از مردم كه غالبا جوان‌ها و نوجوانان هستند ، به سمت ورزش مي آيند . ما مي خواهيم پايداري آن بيشتر بشود وكودكان وارد اين ميدان بشوند. ورزش كردن در دوران نوجواني و در سبك زندگي شان به عنوان يك واجب قلمداد شود!
مقام معظم رهبري فعاليت‌هاي ورزشي را براي جوان‌ها واجب و براي سالمندان الزامي كردند. ما مي‌خواهيم سهم ورزش از كودكي تا دوران سالمندي در زندگي هر فرد وجود داشته باشد.
باتوجه به اينكه اقبال خانم‌ها به ورزش همگاني در كشور زياد شده، بفرماييد در حال حاضر سهم خانم‌ها از ورزش چقدر است ؟!
ما مطالعه آكادميكي را در اين خصوص به گونه اي كه بتوانيم به كل كشور تعميم بدهيم نداشتيم. پژوهش‌هاي كوچكي را دانشگاه‌ها در اين زمينه انجام داده اند كه هنوز براي ما قابل قبول نيست، ما مايل هستيم كه ورزش در اوقات فراغت همه بانوان كشور جزء لاينفك باشد.
چنددرصد خانم‌ها در اوقات فراغت‌شان ورزش مي كنند؟ به طور تقريبي بفرماييد.
پايگاه داده اي معتبري كه بتوانيم به ‌آن استناد كنيم ، نداريم ولي داده‌هايي كه از طريق استان‌ها و فدراسيون‌ها آمده، نشان مي دهد كه در زمينه ورزش همگاني ، حدود 20 درصد زنان و مردان در اوقات فراغت‌شان ورزش مي كنند. البته در اين عددزنان منفك نشده اند. اگر سهم بانوان را در اين 20 درصد جدا كنيم ، قريب به 10 درصد مي شود.
يعني 10 درصد جمعيت 40 ميليوني بانوان در اوقات فراغت‌شان ورزش مي كنند. كه البته بايد از اين عدد افراد زير 10 سال را جدا كنيم. در حال حاضر پايگاهي را تعريف كرديم و قصد داريم به اين قسمت هم ساماني بدهيم كه در‌ آينده به راحتي و با اطمينان بگوييم كه چند درصد بانوان كشور ما ورزش همگاني مي كنند.
علت اينكه در دادن آمار احتياط مي كنم اين است كه متوليان ورزش همگاني زياد هستند. آموزش و پرورش ، شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي مختلف در زمينه ورزش همگاني فعاليت مي كنند . به همين دليل ما 
نمي توانيم يك آمار از جانب خودمان بدهيم . بايد پايگاهي باشد كه آمارها را تجميع كند. مركز ملي آمار ايران بايد پاي كار بيايد تا ما بتوانيم اين موضوع را براي هميشه حل كنيم.
آيا تمركز فعاليت هاي ورزشي بانوان هم اكنون روي آن دو محوري است كه فرموديد؟
محور ديگري مدنظر است و قصد داريم سهم ورزش بانوان را در هويت ، عزت و اقتدار ملي افزايش دهيم. محور ديگر ، افزايش سهم ورزش بانوان در رونق اقتصادي است . ما در سال اقتصاد مقاومتي هستيم. دستور مستقيم مقام معظم رهبري و رياست جمهوري است كه همه ما سعي مي كنيم سهم خودمان را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي افزايش بدهيم و ورزش بانوان يكي از آنهاست.
در زمينه ورزش قهرماني بانوان چه اهدافي را دنبال مي كنيد؟
حوزه مدال آوري از نظر ما نيروي محركه ورزش همگاني است . اگر قرار است بانوان در ميادين ورزشي استمرار فعاليت داشته باشند بايد حضورشان پويا باشد. پويايي حضور را در قله هاي مختلفي تعريف مي كنند، يكي از اين قله ها حضور در ميادين بين المللي و موفقيتي است كه در آن ميادين كسب مي كنند و اقتداري كه در آن ميادين به عنوان بانوي محجبه‌ مسلمان شايسته ايراني ارائه مي دهند. مقام معظم رهبري در يكي از ديدارها با مدال آوران و ورزشكاراني كه پرچم ايران را در سخت‌ترين ميادين ورزشي به اهتزاز درآوردند ، فرمودند: اينكه دنيا در مقابل بانوي محجبه‌ ايران تكريم 
مي كند موضوع كمي نيست و توصيه كردند كه مسئولين امر حتما آن را به عنوان يكي از وظايف مهم خودشان ببينند كه ما هم در حال انجام اين امر هستيم . در حال حاضر ما در رشته هاي متعددي حضور بانوان محجبه را در ميادين بين المللي هماهنگ كرديم . نخستين هاي زيادي طي اين چند سال در دولت تدبير و اميد اتفاق افتاده است . براي اولين بار بانوي ايراني توانست مدال برنز المپيك را بدست آورد. المپيك بزرگ‌ترين ميدان براي محك يك ورزشكار است . اول خانم كيميا عليزاده بعد هم خانم زهرا نعمتي مدال آوران المپيك و پارالمپيك بودند البته در حوزه هاي ديگر ما ورزشكاران خانمي داريم كه در سطح جهان و آسيا افتخار آفرين هستند و به دنيا نشان مي دهند كه حجاب براي زن ايراني حفظ هويت و شأنيتش است.
ورزش بانوان ايران ادبيات جديدي را به دنيا ارائه داده و آن اين است كه زنان بدون اينكه استفاده ابزاري بشوند مي توانند نقش آفريني و افتخار آفريني كنند. مي توان گفت اولين بار بانوان ورزشكار ايراني معنويت را در ميادين ورزشي به دنيا معرفي كردند.
من جا دارد از همكاران عزيزم كه در ساليان قبل در اين حوزه مثل خانم طاهريان فضا را باز كردند و مديراني كه در آن زمان كمك كردند تا ورزش بانوان پا بگيرد، تشكر كنم . جا دارد يادي كنم از مرحوم آيت اله هاشمي رفسنجاني كه ورزش بانوان در حد زيادي مرهون حمايت هاي مستقيم ايشان بوده است.ياد ايشان در تاريخ ورزش بانوان همواره مي درخشد. ما امروز خوشحال هستيم كه از ورود با اقتدار بانوان به رشته هايي در مجامع بين المللي صحبت كنيم كه فدراسيون‌هاي جهاني كمتر مخالفت مي كنند .شما ديديد كه اواخر سال 95 وزير محترم وزش آقاي سلطاني فر مستقيما وارد شدند و با فدراسيون جهاني بسكتبال مكاتبه كردند و دستور مستقيم دادند كه ما پيگيري‌هاي لازم را انجام بدهيم. خودشان هم فرآيند عملياتي شدن بحث حضور بسكتباليست‌هاي ما با حجاب اسلامي را پيگيري كردند و شاهد بوديد كه به ثمر نشست. اينها  آن زنجيره مسنجم تفكر اصلي است كه زنان ايراني بدون اينكه استفاده ابزاري بشوند با اولين پرچم‌شان كه حجاب و هويت شان است به ميادين ورزشي جهاني مي روند و افتخاراتي به دست مي آورند . من بايد هم از گذشتگان و زحمتكشان ورزش بانوان درگذشته و هم مديراني كه امروز در حال فعاليت هستند ، تشكر و قدرداني كنم . شك ندارم رشته هايي كه با فدراسيون‌هاي جهاني آنها هنوز به  نتيجه نرسيديم با عزم راسخي كه وجود دارد ، طي جلسات و گفتگوها مشكلات‌شان برطرف مي شود و ما 
مي توانيم بانوان كشورمان را در اكثريت قريب به اتفاق رشته ها در ميادين بين المللي ببينيم .
شما چه ورزشي مي كرديد و آيا مدال آور هم بوديد؟
زماني كه ما ورزش مي كرديم بحث برون مرزي مطرح نبود و در حد داخلي ورزش مي كرديم اولين رشته ورزشي من واليبال بود. واليباليست بودم و در حد حرفه‌اي كار مي كردم ولي چون مسابقات برون مرزي وجود نداشت ، خود به خود ابتر مي ماند. در نتيجه مجبور بوديم انرژي حضور در ميادين ورزشي را در 
رشته هاي مختلف آزمايش كنيم چون رشته  تحصيلي من تربيت بدني بود نوع علاقه‌مندي من به سمت اينكه اشراف بيشتري به همه رشته ها داشته باشم تغيير 
مي كرد ولي اگر آن زماني كه ما وارد اين رشته شديم امكان فعاليت هاي برون مرزي بود شايد واليبال را هرگز كنار نمي‌گذاشتم.
در حال حاضر در چه رشته هايي فعاليت 
مي كنيد؟
در رشته هاي بدمينتون ، هندبال و شنا فعاليت 
مي كنم و تدريس آنها را در دانشگاه بر عهده دارم.
در روز چند ساعت ورزش مي كنيد؟
هفته اي يك روز و دو ساعت ورزش مي كنم . دوست داشتم هفته اي سه روز ورزش كنم ولي به دليل مشغله كاري نمي شود! بر اساس سازمان بهداشت جهاني كه اعلام كرده ورزش هفته اي 150 دقيقه لازم است. فعلا 120 دقيقه ورزش مي كنم.
تعداد خانم هاي ورزشكار مدال آور در كشور چقدر است؟
تعدادخانم هاي ورزشكار مدال آور در كشور ما زياد است . چون آنها سيال هستند دادن عدد مشخص آسان نيست هر عددي الان بدهم تا هفته ديگر تغيير مي كند. ما دو نوع ورزشكار در ادبيات سازماني تعريف كرديم . يكسري ورزشكاران سازمان يافته اند. همان ورزشكاراني هستند كه در حوزه قهرماني فعاليت 
مي كنند كه حدودا سه ميليون نفرند كه از اين تعداد دو ميليون نفرشان در رشته هاي مختلف از سطح تيم استاني تا  تيم ملي پراكندگي آنهاست ، ولي جمعيت همگاني ما بر اساس آماري كه معاونت محترم ورزش همگاني دادند بيشتر از اين رقم است.
متشكرم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9089/1/2293/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha