آرشیو
انتخاب نشریه


سراج خبر داد:
تشكيل پرونده‌هاي جديد در مورد حقوق‌هاي نجومي

سازمان بازرسي کل کشورگفت: دراثرپيگيري‌هاي سازمان، تعدادي پرونده دربحث حقوق‌هاي نجومي تشکيل وبه دادسرا ومحاکم ارسال‌شده تا درآينده نزديک رسيدگي شود.به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، قاضي ناصرسراج به حقوق‌هاي نجومي اشاره کرد وگفت: همان‌طورکه قبلاً هم عرض کردم بيشتراين حقوق‌ها درحوزه صلاحيت ديوان محاسبات کشوراست که تفريغ بودجه مربوط به اين ديوان است وسالانه گزارش خود را به مجلس ارائه مي‌کند اما سازمان بازرسي کل کشوردربرنامه‌هاي تعريف‌شده (مستمر، فوق‌العاده وموردي) اگربه موردي برخورد کرد، قطعاً ورود کرده واقدام کرده است. دراثرپيگيري‌هاي سازمان، تعدادي پرونده تشکيل وبه دادسرا ومحاکم ارسال‌شده تا در آينده نزديک رسيدگي شود.وي خاطرنشان کرد: متأسفانه برخي ازموارد اين حقوق‌ها مربوط به نقص قوانين بود که راه فراررا براي افراد بازگذاشته بود تا بتوانند ازطريق منافذ قانوني، مزايا وحقوق بالا براي خود درنظربگيرند. متعاقب روشن شدن اين موضوع، مجلس شوراي اسلامي قانوني را مصوب کرد وسازمان بازرسي کل کشوروديوان محاسبات را موظف کرد که ازسال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها ومزايا را بررسي کرده و با آن دسته از حقوق‌هايي که افراد حائز شرايط آن نبودند، برخورد شود. قراراست دولت سامانه‌اي را تشکيل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها ازسال88 به بعد درآن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسي کل کشوروديوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسي واقدام کند.رئيس سازمان بازرسي کل کشوربا اشاره به تفسيرجديد مجلس شوراي اسلامي ازقانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان گفت: قانون‌گذارپيش‌ ازاين مشخص کرده بود که چه افرادي مي‌توانند بعد ازبازنشستگي به‌کارگيري شوند که دامنه وسيعي داشت. اخيراً قانون‌گذار تبصره 1 اين قانون را تفسيرکرده وتأکيد داشته صرفاً افراد درجايگاه‌هايي که درماده71 قانون مديريت خدمات کشوري تعريف‌شده است، مي‌توانند مجدد به‌کارگيري شوند.وي ادامه داد: اين جايگاه‌ها و همطرازان آنان درقانون احصاء شده ومشخص هستند وبه‌کارگيري بازنشستگان درغيرازاين موارد ممنوع و دستگاه‌ها حق به‌کارگيري بازنشسته‌ها را ندارند واگربه‌کارگيري شوند، مديربه انفصال موقت ودائم ازخدمات دولتي محکوم خواهد شد. پس ازهشداراخير سازمان، دستگاه‌ها درحال انجام اقدامات لازم دراين خصوص هستند وسازمان بازرسي نيزنظارت لازم را براجراي اين استفساريه خواهد داشت.رئيس سازمان بازرسي کل کشوردرادامه گفت:شايد مظلوم‌ترين قشردرکشورما قضات باشند، چون حمله‌هايي که به قضات مي‌شود را درهيچ کشوري سراغ نداريم. معمولاً دردنيا، قضات جايگاه ويژه‌اي دارند، ولي درکشورما هرروزشاهد هجمه عليه قضات هستيم.وي ادامه داد: اين درحالي است که هيچ نهادي درخصوص پرونده‌ها به‌اندازه دستگاه قضائي وقضات، اطلاعات ندارند، ولي به لحاظ رعايت مسائل قانوني، اعضاي دستگاه قضا همه اتهامات را به جان مي‌خرند وحرف‌هاي نامربوط افراد را شنيده وفقط سکوت مي‌کنند که اين نشان‌دهنده مظلوميت اين قشراست.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9089/1/2292/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha