آرشیو
انتخاب نشریه


عضو غيرموظف يعني چه ؟

غلامرضا انبارلويي
3 سال پيش راقم اين سطور با درج مقاله‌اي در همين ستون با عنوان عضويت غيرموظف در شركت‌ها قانوني است يا غيرقانوني، نسبت به اين پديده غيرقانوني در اداره امور شركت‌هاي دولتي - نيمه دولتي - شبه دولتي 
و نهادها و موسسات عمومي كه صدها شركت تابعه دارند پرداختم(1). متاسفانه از سوي دستگاه‌هاي نظارتي و مسئولين اين شركت‌ها واكنشي  را شاهد نبوديم . چرا؟ پاسخ مشخص است آنان مي ترسيدند ضمير مرجع خود را پيدا كنند و نوك جمله معترضه روبه‌سوي مديريت‌هايي باشد كه بيشتر ترجيح مي‌دهند ، غيرمسئولانه چراغ خاموش حركت نمايند و به قول عوام گزك دست كسي ندهند و آب باريكه چند ده ميليون توماني حقوق و مزايا را از دست ندهند. امروز رسيديم به جايي كه رسوايي مبارزه با حقوق‌هاي نجومي ، ويژه‌خواري، افزون طلبي و برخورد با مديريت‌هاي فشل تبديل به يك مطالبه عمومي مردم شده و در اين مطالبات حق‌طلبانه دستگاه‌هاي اجرايي زمينگير فقط نظاره‌گر شده‌اند. اثر وضعي اين رويكرد ، زياندهي بانك‌ها ، زياندهي و رو به ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي با ميليون‌ها نفر كارمند و كارگر بارنشسته است. صندوق‌هايي همچون تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري كه هر يك صدها شركت تابعه را در گروه‌هايي مثل شستا و ديگر القاب و الفاظ را در زيرمجموعه خود چونان تخم فاخته پرورش مي‌دهند . شركت‌هايي كه هر يك داراي اعضاء هيئت  مديره موظف و غيرموظف هستند. نگارنده با پرداختن به اين موضوع مهم سرمايه بربادده در شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه موسسات و نهادهاي عمومي از دستگاه‌هاي نظارتي كه اميد ندارم بلكه از سران سه قوه مي‌خواهم كه به آن بپردازند. مراتب اين پردازش به شرح زير است.
1- شركت را هيئت  مديره و مديرعامل اداره مي‌كنند و همه اعضاء 3 يا 5 نفره هيئت  مديره در شركت مسئول همه رويدادهاي مالي و موظف به حُسن اداره امور شركت برابر قوانين و مقررات هستند پس نصب عضو غيرموظف در شركت دولتي يا شركت وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي چه صيغه‌اي است؟
2- يعني عضو غيرموظف در شركت كاره‌اي نيست؟ اگر اين طور است آدم هيچ كاره را براي چه منظوري در يك شركت دولتي و شبه دولتي قرار مي‌دهند؟
3- آيا عضو غيرموظف در شركت دكور و مجسمه است و بابت اين دكور بودن، حقوق و مزايا يا حق حضور در جلسه مي‌گيرد؟ اصلا عضو غيرموظف در جلسه هيئت  مديره براي اتخاذ چه تصميمي با بار مالي صدها ميلياردي شركت مي‌كند؟
4- اگر او در تصميم‌گيري هيئت  مديره نقشي ندارد حضورش بي‌فايده است و اگر در تصميم‌گيري نقش دارد چرا غيرموظف، - بخوانيد غيرمسئول - در اين سمت منصوب شده است؟
5- در كدام ماده از مواد قانون تجارت، مقنن عضويت غيرموظف را براي شركت‌هاي دولتي - شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و موسسات دولتي تجويز كرده است؟
6-كدام ماده از قوانين و مقررات مربوط به شركت‌ها و موسسات دولتي عضوي غيرمسئول غيرموظف و هيچ  كاره را در تركيب هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتي را تعيين و توسط مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسانده است؟
7- با رجوع به قانون تجارت مشخص مي شود عضويت غيرموظف در شركت‌ها توسط قانونگذار فقط براي شركت‌هاي تضامني مقرر شده است آيا شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي وابسته به موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جنس شركت‌هاي تضامني هستند؟
8- اگر شركتي همه اعضاء هيئت  مديره‌اش غيرموظف باشند در چنين شركتي آيا وظيفه و موظف و مكلف بودن واژه‌هاي معناداري در ترمينولوژي حقوق مالي و محاسباتي خواهد داشت؟ اصلا هويت موظف و غيرموظف براي هيئت  مديره را بايد مقنن مشخص كند يا خود جماعت هيئت  مديره كداميك؟پاسخ اين پرسش را در سند مسلم الصدور زير مي توان ديد:
صورتجلسه هيئت  مديره شركت (سهامي خاص)
مورخ 8/12/1395
دويست و هفتمين جلسه هيئت  مديره شركت به شماره ثبت 248247 و شناسه ملي 010102888400 در ساعت 8 روز يك‌شنبه مورخ 8/12/1395 با حضور اعضاء در محل دفتر تهران واقع در خيابان شيراز شمالي - خيابان حاضري- پلاك 10 تشكيل گرديد.
1- بنا به تصميم هيئت  مديره محترم مقرر گرديد از تاريخ 8/12/1395 هيچ يك از اعضاي هيئت  مديره محترم به عنوان عضو موظف فعاليت نكنند. لذا از اين تاريخ به بعد هيئت  مديره محترم هيچ عضو موظفي ندارد و همه اعضا به صورت غيرموظف فعاليت خود را ادامه خواهند داد.
2- نامه هلدينگ سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي به شماره 6679 مورخ 13/11/95 مطرح شد، مقرر گرديد با اقتباس از آن آيين نامه هاي شركت اصلاح شود.
3- مقرر شد آقاي ... به عنوان سرپرست حوزه بازرگاني به مدت سه ماه منصوب و طي اين مدت گزارش عملكرد ايشان ماهانه به هيئت مديره گزارش گردد (ترجيحا در بازرگاني خارجي ايشان فعاليت نمايد).
9- ختم كلام - در اين شركت تابعه دو صندوق بازنشستگي كه 90 درصد مشمولين قانون بازنشستگي را در خود متمركز دارد هيچ عضو هيئت  مديره موظف نيستند يعني چه ؟ پس در اين شركت چه كسي موظف است؟ مگر مي شود هيئت  مديره‌اي تمام عنان شركت را در دست داشته باشد اما موظف نباشد ؟ پاسخ بازرس قانوني اين شركت چيست؟ در مورد عملكرد مالي اين شركت اسنادي به بخش اقتصادي رسالت واصل شده كه مبين تخلفات از قوانين و مقررات است كه در صورت مطالبه مراجع نظارتي براي رسيدگي ارسال خواهد شد.
پي نوشت:
(1)- رسالت 20/11/94


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9240/1/22801/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha