آرشیو
انتخاب نشریه


کبري خزعلي: سند تربيت جنسي بايد جايگزين ۲۰۳۰ شود

عضوشوراي فرهنگي اجتماعي زنان وخانواده با انتقاد ازپنهان کاري مسئولان دراجراي سند۲۰۳۰ گفت: سند تربيت جنسي بايد جايگزين آموزش‌هاي جنسي به کودکان شود.کبري خزعلي درگفتگوبا مهربا انتقاد از تبليغ براي استفاده ازواکسنHPV دررسانه ملي افزود: اين تنها بخشي ازکوه يخ گروه وافرادي است که به طورپنهاني درحال ترويج اهداف و نيات شوم خود درجامعه هستند.وي ادامه داد: با اين روند، امنيت ملي واقتصاد ملي وسرمايه اجتماعي درخطراست. بايد سوابق اين افراد بررسي شود تا مشخص شود چه کساني پشت پرده اين اتفاقات هستند. موارد زيادي به صورت مخفيانه درحال انجام است ازجمله بخشنامه کشوري وزارت بهداشت درخصوص آموزش مسائل جنسي درمدارس وبخشنامه آموزش وپرورش درهمين ارتباط. وي تاکيد کرد: مجموعه مرکزملي کنترل ايدزبا بودجه وسيع درهمين راستا فعاليت مي کند. اين مجموعه۶۵ نفرنيرودارد که ازاين تعداد فقط ۱۵ نفرايراني هستند وبودجه آنها درحوزه زنان خياباني، کودکان خياباني ومردان خياباني هزينه مي شود. 
هدف گيري اين بودجه نه درحوزه درمان بلکه درحوزه ادامه فعاليت فرد مبتلا ومنحرف است.خزعلي با تاکيد برضرورت کارعلمي وتخصصي وبين رشته اي دراين حوزه گفت: اگربيماري جدي است و واکسني براي آن لازم است، ضروري است تحقيقات بين رشته اي درزمينه هاي 
ايمونولوژي، تخصص عفوني وحتي با حضورجامعه شناسان، روانشناسان وحقوقدانان انجام شود تا نظربدهند آيا لازم است رسانه ملي درچنين فضايي براي ۸۰ميليون شهروند ازطريق يک فرد معلوم الحال که سابقه پناهندگي و... دارد به ترويج واکسنHPV بپردازد.وي اضافه کرد: برخي براي عدم ارائه آموزش جنسي به کودکان اظهار پشيماني و حتي گناه مي کنند اين در حالي است که ما سند تربيت جنسي را در کشور داريم که از سنين پايين تر آغاز 
مي شود و در سنين بالاتر به آموزش‌هاي جنسي هم مي پردازد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9240/1/22794/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha