آرشیو
انتخاب نشریه


مرضيه تكه اكبرآبادي، معاونت سابق ورزش بانوان در گفتگو با رسالت :
رشته‌هاي رينگي به زنان آسيب مي زند

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره :
ورزش بانوان در كشور ما همواره فراز و فرودهايي را تجربه كرده است . مديراني كه طي سه دهه‌ اخير بر مسند مسئوليت ورزش بانوان قرار گرفته‌اند، اقداماتي را انجام داده‌اند كه دورنماي سير تحولات را روندي صعودي گاهي كم شتاب و گاهي نيز پرشتاب ترسيم مي‌كند اما سوال اينجاست كه آيا از تجارب و دستاوردهاي مسئولين قبلي استفاده درخوري مي‌شود و اقدامات شايسته تداوم مي‌يابد يا اينكه به مسند قدرت نشستن مسئول جديد مساوي است با تغيير تمام مهره‌هاي كارشناسي و تخصصي  و خط بطلان كشيدن بر همه پروژه‌هاي قبلي؟! مرضيه تكه اكبر آبادي، مسئول سابق ورزش بانوان و به عبارتي معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان معتقد است كه مدار ديد مسئولان باز شود و فارق از گرايشات سياسي به امور تخصصي نگاه كنند.
وي در گفتگو با «رسالت» با انتقاد از عدم پيگيري بعضي از اقداماتي كه در دوره قبل انجام شده بود خاطرنشان كرد كه علي‌رغم اضافه شدن رشته‌هاي ورزشي بانوان، فعاليت ورزشي بانوان محدود شده است!
اكبرآبادي كه در حال حاضر در تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه‌هاي ورزشي و اجتماعي فعاليت مي‌كند تصريح كرد كه پس از گذشت هفت سال حتي به عنوان كارشناس از وي دعوت نشده تا تجاربش را در حوزه ورزش بانوان د راختيار مسئولين فعلي قرار دهد و عامل اين رويه را گرايشات فكري سياسي دانست كه موجب حصار كشيدن عده‌اي به دور خودشان شده است.
وي يادآور شد كه ورزش‌هاي رينگي به رشته‌هاي ورزشي بانوان اضافه شده است كه مناسب فيزيك بدني و روح و روان دخترخانم‌ها نيست و مي‌تواند به آنها آسيب‌هاي جدي بزند.
معاون سابق ورزش بانوان با اشاره به اضافه شدن رشته كشتي به ورزش زنان گفت : از همه صاحبان حرفه‌اي و دانشگاهي ورزشي زنان دعوت كرديم تا بويژه در بحث پزشكي - ورزشي در مورد رشته‌هاي رينگي براي زنان نظر دهند. نتيجه اين بود كه بهتر است ورزش زنان از فعاليت در زمينه رشته‌هاي رينگي بيرون باشد زيرا آسيب‌هايي به ورزشكار مي رسيد... فدراسيون ورزشي - پزشكي به طور مستند گزارشي تهيه كرد مبني بر اينكه ورزش‌هاي رينگي در آينده زنان ورزشكار تاثير منفي مي‌گذارد و حتي مشكلاتي را در بحث مادر شدن آنها بوجود مي‌آورد... اگر مي‌گويند كه رشته‌ ورزشي زياد شده ، رشته‌هايي بوده كه چارچوب نداشته و در مورد آنها حرف هست!
وي با طرح اين سوال كه چرا به شايسته‌ها فرصت نمي‌دهند، به ليست خانم‌هاي نايب رئيس فدراسيون اشاره كرد و پرسيد : چند درصد آنها تخصص و تجربه مرتبط دارند؟ و افزود : چون يك نفر قبلا نايب رئيس بانوان بوده پس بايد اين فرد را در آن رشته از هستي ساقط كنيد؟!
اين گفتگو فرارويتان قرار دارد .

ارزيابي شما از وضعيت ورزشي بانوان در حال حاضر چيست؟
به عنوان كارشناس عرض مي‌كنم كه با توجه به زماني كه از تشكيل معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان مي‌گذرد انتظارها بر اين است كه فضاي جديدي با چهارچوب‌هاي قانوني براي پيشرفت ورزشي ايجاد شود . 
به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير فضاي خاصي ايجاد نشده است و در حوزه داخلي حتي به لحاظ برنامه‌ريزي ، اعتباري و تصميم‌گيري محدودتر شده است . به نظر من بر خلاف وعده‌هايي كه داده شده نه  تنها اتفاق خاصي نيفتاد بلكه آنچه كه بود را هم از دست دادند.
منظورتان از اينكه فعاليت ورزش بانوان محدودتر شده است ، چيست؟
در داخل، تشكيلات ، اختيارات براي تصميم‌گيري و برنامه ريزي و مالي محدودتر شده است و اين در حالي است كه انتظارات با توجه به ساختارهاي ورزشي بانوان در وزارت ورزش و جوانان بيشتر از اين بود .
آيا با توجه به اينكه تعداد رشته‌هاي ورزشي براي فعاليت خانم‌ها بيشتر شده است باز هم محدودتر شدن قابل اطلاق است؟
بله، ممكن است همين مسئله مطرح بشود كه تعداد رشته‌هاي ورزشي براي فعاليت خانم‌ها بيشتر شده است اما در نظر بگيريد كه ما چهارچوب‌هايي را مشخص كرده بوديم كه مبتني بر رعايت كرامت زن بود. يعني براي اينكه شأنيت زن حفظ بشود يكسري دسترسي‌ها داشتيم ولي انتخاب مي‌كرديم كه بر همين مبنا آيا مي‌خواهيم در اين رشته فعاليت كنيم يا خير؟ آيا با معيارهاي ما همخواني دارد يا خير ؟ اگر نداشت آن رشته‌ها را انتخاب نمي‌كرديم.
بعضي از رشته‌ها تا زماني قابل قبول هستند كه در مرز ما باشند از آن به بعد بايد بومي‌سازي بشوند و با فرهنگ و اعتقادات ما متناسب گردد. اين مسئله در مورد همه كشورهاست . در همه كشورها مي‌سنجند كه آيا اين رشته ورزشي با فرهنگستان همخواني دارد يا خير و سپس انتخاب مي‌كنند. معتقدم با اينكه تعداد رشته‌هاي ورزشي بيشتر شده اما ورزش بانوان محدودتر شده است زيرا اين سوال مطرح است كه آيا رشته‌هاي ورزشي‌اي كه اضافه شده‌اند با فرهنگ ما، چهارچوب‌ها و حفظ كرامت زن همخواني دارند؟! قبلا اين دسترسي را داشتيم ولي انتخاب مي كرديم.
كدام رشته‌ها اضافه شده ولي همخوان با چهارچوب‌ها و فرهنگ ما نيست؟
در رشته‌هاي مختلف كشتي ، بوكس و ... براي اضافه كردن رشته‌هاي ورزشي بانوان بر اساس كار كارشناسي و نه سليقه انتخاب مي‌كرديم از همه صاحب‌نظران ورزش زنان در حوزه‌هاي حرفه‌اي و دانشگاهي دعوت مي‌كرديم تا بويژه در بحث پزشكي - ورزشي در مورد رشته‌هاي رينگي براي زنان نظر دهند. نتيجه اين بود كه بهتر است ورزش زنان از فعاليت در زمينه رشته‌هاي رينگي بيرون باشد زيرا آسيب‌هايي به ورزشكار مي‌رسيد و اثرات آن بر آينده و سرنوشت زندگي ورزشكار و تخريب روحيه‌ آنها مطرح بود. فدراسيون ورزشي - پزشكي به طور مستند گزارشي ارائه كرد مبني بر اينكه ورزش‌هاي رينگي در آينده زندگي ورزشكاران دختر تاثير منفي مي‌گذارد و حتي مشكلاتي را در بحث مادرشدن آنها به وجود مي‌آورد. غالبا اين ورزش‌ها موجب محروم شدن دختران از مادر شدن مي‌شوند. اگر به بايگاني دبيرخانه وزارت ورزش و جوانان مراجعه كنيد ، مي‌بينيد كه مستندات اين گفته‌ها در آنجا وجود دارد. ما بر مبناي اين موضوع آن زمان از ورزش‌هاي رينگي انصراف داديم.
قرار نيست كه ورزش زنان بازيچه‌اي باشد كه ما فرصت‌هايي را در حوزه ورزش مردان از دست ندهيم درست است كه ورزش زنان و مردان مكمل هم هستند و همگي براي پيشرفت ورزش ملي فعاليت مي‌كنيم ولي قرار نيست كه جمعيت زيادي را قرباني كنيم اگر فدراسيون كشتي مي‌گويد كه ما يكي از مدعيان بين المللي اين رشته در جهان هستيم ولي نتواند حرف خودش را در مقابل بهانه‌جويي‌هايي كه فدراسيون‌هاي جهاني مطرح مي‌كنند بزند و اينكه به حقوق شهروندي و حقوق بشر ربط مي‌دهند و مي‌گويند اگر زنان شما كشتي نگيرند ما شما را محروم مي‌كنيم! چطور فدراسيون كشتي نمي‌تواند از حق خودش دفاع كند؟ بعد مي‌گويد كه ما رشته اضافه كرديم و خانم‌ها مي توانند در كشتي فعاليت كنند! چطور توجه ندارند رشته ورزشي كشتي براي خانم‌ها آسيب‌هايي را به همراه دارد؟ يكي از رشته‌هايي كه اضافه شده كشتي است چند تا رشته رينگي ديگر هم هست و به همين ترتيب اگر ادعا مي شود كه رشته ورزشي زياد شده، رشته‌هايي بوده كه چهارچوب نداشته و در مورد آنها حرف هست.
باز هم اين سوال مطرح است كه چرا به زعم شما ورزش بانوان نسبت به دوره قبل كه شما رياست ورزش بانوان را بر عهده داشتيد، محدودتر شده است؟
در آن زمان ، استان‌هاي ما در حوزه ورزش بانوان اختياراتي داشتند و نماينده حوزه ورزش زنان در استان‌ها با  تلاش زياد معاونت شدند. هماهنگي آنها با حوزه ملي ورزش بانوان به گونه‌اي بود كه براي انتخاب افراد جهت معاونت ورزش بانوان حتما بايد با معاون وزارتخانه‌ هماهنگ مي‌كردند و با نظر وزارتخانه جايگاه معاونت بانوان در استان را تامين مي‌كردند چون اهداف ملي بايد پياده مي‌شد.من فكر مي كنم اين فضاها خيلي تغيير كرده است و مي توانيد از كارشناسان وزارتخانه سوال كنيد.
بعد هم كه وضعيت فدراسيون‌ها قابل ملاحظه است .
آيا خانم‌ها در فدراسيون‌هاي ورزشي به اندازه كافي قدرت و اثرگذاري دارند؟
دوستان عزيزي كه الان در خدمت‌شان هستيم و 6-7 سال پيش تشريف آوردند به ورزش بانوان بفرمايند كه قبل از آمدن‌شان ، چند زن در فدراسيون‌ها رئيس بودند و الان چند زن رئيس فدراسيون هستند؟!ايجاد و گسترش فرهنگ اينكه يك زن مي تواند رئيس فدراسيون بشود مهم است از آن زمان كه ما اين فضا را در ورزش بانوان ايجاد كرديم و نشان داديم كه يك زن مي تواند رئيس فدراسيون ورزشي بشود، چقدر رشد  كرده است؟! من كاري به ارزيابي كمي اين موضوع ندارم ، كيفيت موضوع را مورد توجه قرار مي‌دهم. سنگ بنايي گذاشتند و كاري در اين زمينه شد، طي 6-7 سال گذشته اين فرهنگ چقدر پيشرفت كرده است؟ قرار نيست كه ما فقط ادعا كنيم، به نظر من اگر خانمي قابليت دارد مبنا را بر توانايي خانم‌ها بگذاريم واقعا بين خانم و آقا فرق گذاشته 
نمي شود . جنسيت را در اينجا كنار مي‌گذاريم و توانمندي و شايستگي‌شان را در نظر مي‌گيريم واقعا در اين مدت فرد شايسته‌اي وجود نداشت؟! اگر نداشتيم چرا نداشتيم؟! چرا به شايسته‌ها فرصت نمي‌دهند؟
 آيا در طي هفت سال گذشته تعداد روساي خانم فدراسيون ها رشدي نداشته است؟
من هم همين سوال را دارم، اگر افراد شايسته داشتيم چرا پيشرفت چشمگيري نداشتيم اگر افراد شايسته‌اي نبودند چرا بايد به گونه‌اي باشد كه افراد شايسته به ميدان نيايند؟! من زماني وظيفه داشتم و خدمت كردم اما آيا در حد يك كارشناس هم نمي توانستم مورد مشورت قرار بگيرم؟! در صورتي كه معاون محترمي كه در حال حاضر حضور دارند ، ايشان كارشناس بيروني مجموعه بودند و هميشه از ايشان دعوت مي كردم.تا وقتي كه نگاه‌ها به امور تخصصي سياسي است ما هميشه آسيب مي‌بينيم . تفكر سياسي معاون محترم فعلي با بنده متفاوت بوده و هست ولي ايشان به عنوان كارشناس براي استفاده از تجربه و نظرشان دعوت مي شدند. به نظر من بايد همه حوزه‌هاي تخصصي را از گرايشات سياسي جدا كنيم . گرايش سياسي سليقه‌اي است و دولت‌ها عامل‌هاي متغير هستند اما آنچه كه مي‌ماند عملكرد حوزه‌هاي تخصصي است . سال‌ها دور خودشان حصار كشيده بودند و فقط عده محدودي اجازه حضور داشتند دوباره در اين سال‌ها هم همين كار را كردند. اين كارها زشت است!
شما نگاه كنيد و در حوزه تخصصي فدراسيون‌ها ليست خانم‌هايي كه الان نايب رئيس هستند را ببينيد چقدر مرتبط هستند؟! چند درصد آنها تخصص و تجربه مرتبط دارند؟ بعضي‌ها ممكن است تخصص دانشگاهي نداشته باشند ولي سال‌ها در آن حوزه كار كرده‌اند. چون يكي قبلا نايب رئيس بانوان بوده پس اين فرد را بايد در آن رشته از هستي ساقط كنيد! يك جوري آن را رد كنيم كه كسي نتواند سراغش را بگيرد! اين در حالي است كه شماها قبلا حضور داشتيد گرايشات سياسي بحث سليقه است شما بايد ببينيد يك نفر چقدر توانايي خدمت كردن دارد، مي تواند مثمر ثمر باشد و چند درصد 
مي تواند به پيشرفت آن رشته كمك كند . اعتقاد من اين است در اين هفت سال گذشته ، يك بار گله نكردم الان مي‌گويم كه در اين عرصه بهتر مي‌شد فعاليت كرد! بحث شخصي نيست كه كسي بخواهد گله كند، بحث منافع ملي مطرح است.
در حال حاضر در ورزش بانوان نقاط ضعف كجاست؟
من نمي خواهم وارد بحث نقاط ضعف بشوم! زماني روي لباس ورزشي بانوان كارهاي پيگير زيادي شد. با برندهاي مطرح بين‌المللي تماس‌هاي مكرر مي‌گرفتيم كه توليد انبوه لباس ورزشي زنان مسلمان را داشته باشند. مستندات آن موجود است. لباس‌ها را ابتدا ثبت ملي كرديم و ثبت جهاني را اجازه نمي‌دادند فقط براي اينكه اسم ايران روي اين لباس‌ها مطرح نباشد ولي به هر حال وقتي ورزشكار ما با لباس ورزشي اسلامي به كشوري مي‌رفت كه حجاب نداشتند تلاش مي‌كرديم كه پخش مسابقات را در آن كشورها به طور مكرر داشته باشند كه زن محجبه بيايد و نماد ورزشي يك كشور اسلامي باشد اما بعد از آن روي اين موضوع چقدر كار شد؟نمايشگاه‌هاي لباس ورزشكاران خانم محجبه را كه ما در داخل و خارج از كشور برگزار كرديم چقدر ادامه پيدا كرد؟ و خيلي موارد تخصصي ديگر ... تست‌هاي سلامتي همينطور، اينها كارهاي ملي‌اي بود كه بايد ادامه پيدا مي‌كرد ما همانقدر كه مسئول سلامت فيزيكي ورزشكاران هستيم در حوزه‌هاي حرفه‌اي و تيم‌هاي ملي مسئول سلامت روح و روان‌شان هم هستيم.چقدر كارها ادامه يافت؟ دوستان قبلي ما زحمات و كارهايي انجام داده بودند كه ما ادامه داديم و طبق وظيفه عمل كرديم ولي اين دوستان جديد چقدر اين كارها را ادامه دادند، با توجه به اينكه خودشان هم حضور داشتند؟! معاون محترم فعلي با توجه به اختلاف گرايشات سياسي‌اي كه وجود داشت جزء اولين افرادي بودند كه رئيس فدراسيون شدند. ايشان رئيس فدراسيون اسكيت بودند . 
بايد مدار ديد و تفكرمان را باز كنيم آنچه كه جمهوري اسلامي از ما توقع دارد همانطور نگاه كنيم و بينديشيم. اين مسائل در همه جا وجود دارد ولي از خانم‌ها انتظار بيشتري است چون آنچه زنان به دست آورده‌اند نبايد به راحتي از دست بدهند.
مهم‌ترين توصيه شما به مسئول ورزش بانوان چيست؟
اميدوارم منافع ملي را در نظر بگيرند. ميز و نصب ماندني نيست. مدار ديدشان را گسترش بدهند. در حوزه فعاليت ورزش بانوان در زمينه هاي مختلف مثل بودجه ، امكانات و مكان‌هاي ورزشي جلو بروند و سهم بانوان مسلمان را در عرصه خارجي و داخلي بگيرند. نگاه‌شان به گفته ديگران نباشد. فعال باشند مبناي ورزش كردن بر اساس چهارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي است . گاهي ديده مي‌شود كه سستي‌ها در اين زمينه صورت مي‌گيرد. از نيروهاي خوش‌فكر استفاده كنيد و به نتايج عملكرد آدم‌ها توجه كنيد مدار ديد را بايد از دوست و رفيق خارج كرده و به سمت حرفه‌اي ها در وزارتخانه رفت. ما كارشناسان بسيار توانمندي در حوزه زنان داريم كه گاهي مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند.
در زمينه رشته فوتسال بانوان به دستاوردهاي مهم و بزرگي دست پيدا كرده‌ايم آيا اينها دليلي بر پيشرفت ورزش بانوان نيست؟
فوتسال بانوان كه الان قهرمان آسيا شده ، هفت سال پيش نايب قهرمان شده بود.يك سير معمول رو به رشد را طي كرده است. اتفاق خيلي خاص، فوق العاده و دور از انتظاري رخ نداده است. خانم‌ها در حد آسيا مطرح شده بودند گام‌ها نبايد لاك‌پشتي باشد. ورزشكاران استعداد زيادي دارند و مربي‌هاي خوبي داريم ، مشكل ورزش زنان در حوزه مديريتي است.
اين طور متوجه شدم كه انتظارات شما بيشتر به اين سمت است كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي قوي‌تر و كارشناسي شده‌تري در حوزه ورزش بانوان صورت بگيرد و مخالف گزينش‌هاي سياسي در اين حوزه هستيد، ‌آيا همينطور است؟
بله، دقيقا ! من مخالف نگاه سياسي در حوزه ورزش بانوان هستم . اعتقاد دارم كه نگاه سياسي در اين حوزه نبايد داشته باشيم چون آن يك سليقه است ما بايد نگاه ملي فارق از همه سلايق داشته باشيم .
اگر مطلبي باقي مانده بفرماييد؟
قصد من گلايه كردن نبود فقط توصيه‌هاي دوستانه بود. لطفا ذكر كنيد كه من براي همه دوستان احترام قائلم و همه زحمت مي‌كشند و خواهند كشيد ولي مي‌گويم وقتي از عمر و جانتان مايه مي‌گذاريد با شهامت بيشتري در اين مسير قدم برداريد چون سرمايه‌هايي كه وسط آورده‌ايد، خيلي بزرگ هستند.
متشكرم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9238/1/22586/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha