آرشیو
انتخاب نشریه


رابطه مستقيم اعتياد به اينترنت و افزايش جرائم خانوادگي
تأثير شبکه هاي اجتماعي بر روابط خانوادگي

منيره غلامي توکلي
يکي از مهم ترين دلايل از بين رفتن فرصت هاي
گفتمان بين زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند، استفاده نادرست و بيش از حد افراد از فضاي مجازي است. دنياي مجازي چنان سايه سيطره بر خانواده ها و افکار فعالان آن انداخته است که ديگر نه تنها فرصتي براي حرف زدن باقي نگذاشته بلکه اگر قرار بر همصحبتي هم باشد، ديگر افراد حرف يکديگر را نمي فهمند و اين گونه است که اجراي طرح « گفتگوي ملي و ارتباط بين نسلي» در ميان خانواده ها بايد قوت بگيرد. 
يکي از بزرگ ترين و بهتر است بگوييم مصيبت بارترين
مسائل اجتماعي که نيم دهه اي است گريبان جامعه ما را گرفته است، ضعف و در پي آن تزلزل بنيان خانواده مي باشد. 
اگر خانواده را کوچک ترين هسته تشکيل دهنده جامعه بدانيم، دور از ذهن نخواهد بود که مشکلات خانواده به صورت ناهنجاري هاي اجتماعي، خارج از چارچوب خانه نمود و بروز پيدا مي کند. از اين روست که مي توان گفت: « خانواده سالم ضامن تشکيل جامعه اي سالم است.» 
روانشناسان و مشاوران خانواده بر اين نکته تأکيد دارند که کم شدن ساعت گفتگو، نداشتن مهارت گفتگو براي ابراز محبت يا حل و فصل اختلافات باعث بروز مشکلات عديده خانوادگي و در نهايت نارضايتي از زندگي مشترک بين زوجين شده است.
« همسرم مرا درک نمي کند » ، « همسرم به زندگي اهميت نمي دهد »، « بار تمام مسائل و مشکلات خانه بر دوش من است »، « همسرم خود را بيشتر از خانواده اش دوست دارد »، « نمي دانم هنوز دوستم دارد يا نه؟! » از مهم ترين عباراتي است که زوج ها مخصوصا زنان در بيان نارضايتي خود از زندگي به کار مي برند. 
يکي از مهم ترين دلايل از بين رفتن فرصت هاي گفتمان بين زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند، استفاده نادرست و بيش از حد افراد از فضاي مجازي است. دنياي مجازي چنان سايه سيطره بر خانواده ها و افکار فعالان آن انداخته است که ديگر نه تنها فرصتي براي حرف زدن باقي نگذاشته بلکه اگر قرار بر همصحبتي هم باشد، ديگر افراد حرف يکديگر را نمي فهمند.
محصولات اينترنتي مخصوصا شبکه هاي اجتماعي ،
چنان پارادوکسي ايجاد کرده است که افراد خانواده در کنار هم اما از يکديگر بسيار دورند! و خانه عملا شبيه پانسيوني براي استراحت افراد شده است.
اگر تا چند سال پيش نگراني ها در مورد کم شدن صحبت بين اعضاي خانواده بود، متأسفانه امروزه شاهد نگراني در ايجاد « سکوت مطلق » در بين اعضاي خانواده هستيم. 
اين سکوت پُر هياهو، کاربران معتاد به فضاي مجازي را چنان در خود غرق کرده است که باعث شده است شب ها را در کانال ها و شبکه هاي پيام رسان
به صبح برسانند و نتوانند حتي نيم روزي دوري از اينترنت را تحمل کنند و همين امر باعث آسيب هاي
متعددي از جمله خانوادگي، ارتباطي، عاطفي، رواني، جسمي و اقتصادي شود.
ولي الله نصر مدير کل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي معتقد است هدف اوليه تشکيل  شبکه هاي اجتماعي، افزايش ارتباط بين افرادي است که در دهکده جهاني زندگي مي کنند، اما بعضا يک سري جدايي ها و دوري هايي را هم به وجود آورده است. اگر اين مشکل را بخواهيم در جامعه خودمان بررسي کنيم، مي بينيم که حضور در شبکه هاي مجازي، باعث ايجاد سوء ظن
و بدبيني بين برخي زوجين شده است؛ اتفاقي که کم کم به طلاق عاطفي و در نهايت به طلاق دائمي مي انجامد.
مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي با اشاره به نتايج تحقيقي که کارشناسان اين مرکز روي اين پديده انجام داده اند، مي گويد: در ارتباط با تاثير اين عامل روي تحکيم بنيان خانواده ها بايد به دو اثر مهم اشاره کنم؛ نکته اول، اثري است که اينها روي طلاق در سال هاي اول تشکيل زندگي مي گذارند. 
بر اين اساس آمار ثبت احوال هم نشان مي دهد در حال حاضر بيشتر طلاق ها در پنج سال نخست زندگي رخ مي دهد و در اين بين باز، سال اول سهم بيشتري در جدايي ها دارد. تحليل اين موضوع از نظر ما اين است که معيارهاي آشنايي زوجين در جامعه امروز به واسطه اين شبکه هاي مجازي تغيير کرده است؛ يعني آن سبک آشنايي سنتي و خانوادگي قديمي که از طريق بزرگ ترهاي فاميل بود، عوض شده و الان با ازدواج هايي روبه رو هستيم که پايه هاي آشنايي شان در فضاي مجازي و در اين شبکه هاي 
اجتماعي گذاشته شده است. در اين شرايط وقتي دختر و پسر زير يک سقف مي آيند تازه مي بينند خيلي از مواردي که فکر مي کردند درباره هم
مي دانند، دروغ بوده و اختلاف نظر هاي زيادي با هم دارند؛ اين يکي از دلايل طلاق است.
مي توان گفت: « افزايش جرائم خانوادگي» که همگي از منشأ نارضايتي از زندگي مشترک و کم شدن گفتمان و رفع اختلافات شکل مي گيرد، يکي ديگر از مهم ترين چالش هاي پيش روي جامعه است که در بسياري از مواقع به  قتل هاي ناخواسته يا برنامه ريزي شده نيز مي انجامد.
به هر حال با وجود 12 ميليون کاربر اينترنتي زير 18 سال در کشور که بيش از 9 ساعت از روز را در فضاي مجازي به سر مي برند، مي توان پيش بيني
کرد که چه فاجعه اي در آينده اي نه چندان دور، بنيان خانواده را به خطر تضعيف و تزلزل و فروپاشي خواهد کشاند! 
معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده بهمن ماه سال گذشته بر لزوم گفتگوي خانوادگي و گفتگوي بين نسلي در خانواده تاکيد کرد و گفت: «به دلايل متعدد معتقد هستيم که گفتگوي بين نسلي در خانواده ها از دو ساعت در 10 سال پيش به هفده تا بيست دقيقه رسيده است که اين مسئله تشديد کننده مسائلي چون افسردگي،  نااميدي و اعتياد جوانان است.»
کاهش ساعت گفتگو بين اعضاي خانواده اعم از زن و شوهر و والدين و فرزندان تا به حدي است که صحبت ها
از اجراي طرح « گفتگوي ملي و ارتباط بين نسلي» در ميان خانواده ها شده است. 
در به وجود آمدن هر پديده و محصولي قطعا هدفي نهفته است. اگر چه بسياري از افراد هدف ايجاد شبکه هاي مجازي را ارتباطات ساده تر و در دسترس تر افراد در دهکده مجازي مي دانند اما قطعا رويکرد همه جوامع با سياست هاي متفاوت اين نبوده و نيست.
اين روزها تنور جنگ دشمنان با نفوذ فرهنگي عليه خانواده ها بسيار داغ است. روح الله مؤمن نسب در اين باره مي گويد: «شبکه هاي مجازي ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودي خانواده هاست.
شبکه تلگرام را صهيونيست هاي روس تبار ساکن آلمان ايجاد کرده اند و آن را اداره مي  کنند و بدتر از همه اينکه 2/ 81 درصد کاربران اين شبکه، ايراني هستند. در چين کساني که روزانه بيش از يک ساعت از اينترنت استفاده مي کنند معتاد اينترنت محسوب مي شوند و بايد به مراکز ترک اعتياد مراجعه کنند و اين در حالي است که بر اساس داده هاي وزارت ورزش و جوانان، به طور ميانگين جوانان کشور روزانه 9 ساعت به گوشي هاي
موبايل مشغول هستند.»
وي تنوع طلبي عاطفي و جنسي در جامعه را از عوارض و جنبه  هاي زيانبار استفاده مديريت نشده از فضاي مجازي دانسته و مي گويد: «اين پيامد، آسيب هاي رواني و اجتماعي زيادي در پي دارد، از جمله اينکه طلاق عاطفي نيز به شدت در حال افزايش است به طوري که 68 درصد طلاق هاي ثبت شده در ميان 140 کشور جهان، به علت ارتباط يکي از زوجين با جنس مخالف از طريق شبکه  هاي مجازي است.» 
به گفته دکتر مجيد ابهري استاد دانشگاه و رئيس هيئت مديره بنياد صيانت از نهاد خانواده، وابسته به قوه قضائيه، نتايج آخرين پژوهش بنياد صيانت از نهاد خانواده قوه قضائيه که دربازه زماني ارديبهشت سال 94 تا ارديبهشت 95 بر اساس داده  هاي پرونده  هاي منجر به طلاق در دادگاه  هاي خانواده 5 استان (شامل تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و گيلان) صورت گرفته نشان مي دهد که 17درصد از طلاق  ها به ويژه در سه سال اول زندگي مشترک ناشي از نفوذ و گسترش شبکه هاي اجتماعي بوده است.
انتخاب نامناسب و همسرگزيني ناموزون، علت اصلي اختلافات زناشويي است و ضعف مهارت هاي
زندگي در برقراري تفاهم و همدلي، دومين عامل بروز اختلافات است.
 نداشتن تفاهم و ضعف در برقراري ارتباط عاطفي، ناشي از تغيير سبک زندگي باعث شده تا با ورود شبکه هاي اجتماعي به ويژه نرم افزارهاي 
تلفن همراه شاهد ناهنجاري هاي ناشي از نبود فرهنگ سازي مناسب در برخورد با اين پديده باشيم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9231/1/21930/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha