آرشیو
انتخاب نشریه


کاخ اليزه به کدام سو مي رود
سه خطاي بزرگ ماکرون

بخش ديپلماتيک 
 اعتراضها عليه امانوئل ماکرون رئيس جمهور جوان فرانسه روز به روز گسترده تر مي شود. اعمال اصلاحات اقتصادي، آموزشي و اجتماعي ماکرون در مغايرت با "اصل برابري فرصتها" در فرانسه قرار داشته و منجر به خشم اقشار آسيب پذير از عملکرد وي شده است. نقش پررنگ اتحاديه هاي کارگري در اعتصاب عليه دولت فرانسه حاکي از همين موضوع است. از سوي ديگر، دانشجويان فرانسوي نيز نقش بسزايي در تشديد اعتراضات عمومي عليه ماکرون ايفا کرده اند. به نظر 
مي رسد رئيس جمهور فرانسه کمي دير متوجه "نارضايتي افکار عمومي" از خود شده است! خيزش 80 شهر فرانسه عليه سياستهاي ماکرون، نشان دهنده عمق بحراني است که دولت فرانسه خود ايجاد کرده و البته ، هم اکنون در برابرآن گرفتار شده است! از سوي ديگر، مطابق آخرين گزارشها، برخي احزاب‌، گروهها و اتحاديه‌هاي کارگري هنوز به تظاهرات ضد ماکرون نپيوسته اند. آنها معتقدند که جنس اعتراضات، بايد "اجتماعي" و نه "سياسي" باشد. با اين حال اکثر مخالفان ماکرون اعلام کرده اند که در آينده اي نزديک به تظاهراتها و اعتصابهاي سراسري مي پيوندند. از اين رو در سال 2018 ميلادي، شاهد تشديد تقابل افکار عمومي فرانسه با ماکرون خواهيم بود. به عبارت بهتر، نه تنها در سال جاري ميلادي، خبري از کاهش سطح تنشهاي اجتماعي و اقتصادي در فرانسه نخواهد بود، بلکه شاهد تقويت اين تنشها مي باشيم. اين مسئله، مي تواند معادلات قدرت را درپاريس دگرگون سازد. 
خطاي اول ماکرون: اتکا بر محاسبات  نادرست 
رئيس جمهور فرانسه در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2017 ميلادي، توانست با کسب حدود 64 درصد آرا بر رقيب خود يعني مارين لوپن از جبهه ملي فرانسه غلبه پيدا کند. بر همگان مسجل بود که بخش مهمي  از آراي ماکرون، "آراي سلبي" محسوب مي شدند. به عبارت بهتر، بسياري از شهروندان فرانسوي براي جلوگيري از راهيابي جبهه ملي به کاخ اليزه و تسخير آن توسط مارين لوپن، در دور دوم و نهايي انتخابات فرانسه به ماکرون راي دادند. از سوي ديگر، برخي نظرسنجي هايي که در ماههاي ابتدايي حضور ماکرون در قدرت صورت گرفت، وي را دچار خطاهاي محاسباتي زيادي نمود. در اين نظرسنجي ها، 60 درصد از شهروندان فرانسوي نسبت به رئيس جمهور جوان خود ، ديد خوشبينانه اي داشتند. در نتيجه، ماکرون تصور کرد که آراي واريز شده به حساب او در انتخابات، جملگي آراي ايجابي محسوب شده و مرهون شخصيت سياسي خاص وي بوده است. با اين حال ماکرون تصور ريزش شديد آراي خود در نزد افکار عمومي را نمي کرد. 
هم اکنون، مطابق آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در فرانسه، محبوبيت ماکرون به حدود 40 درصد کاهش يافته است. به عبارت بهتر، 57 درصد از شهروندان فرانسوي از مخالفان سرسخت حضور ماکرون در کاخ اليزه محسوب مي شوند. اين موضوع نشان مي دهد که آراي ماکرون در نزد افکار عمومي ريزش زيادي داشته است. بخش اعظمي از اين موضوع، مرهون " خود بزرگ پنداري" رئيس جمهور فرانسه در يکسال اول حضور خود در قدرت بوده است. 
خطاي دوم ماکرون : تقابل با کارگران و معلمان فرانسوي 
رئيس جمهور جوان فرانسه، هم اکنون گروههاي مخالف زيادي را در مقابل خود مي بيند. کارگران، معلمان، دانشجويان و حتي کارمندان بخش دولتي از جمله مخالفان سياستهاي اصلاحي ماکرون محسوب 
مي شوند. به عبارت بهتر، ماکرون "پياده نظام سياسي" خود در انتخابات رياست جمهوري سال 2017 را هم اکنون ، در حالي که تنها يکسال از انتخابات سراسري قبلي مي گذرد، از دست داده است. نقش کارگران و معلمان به طور کلي در انتخابات رياست جمهوري فرانسه در ادوار مختلف تاثيرگذار بوده است. در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 ميلادي نيز کارگران و معلمان سهم بسزايي در پيروزي اولاند و راهيابي سوسياليستها به کاخ اليزه داشتند. در نهايت، اولاند با اختلاف حدود 1 درصد، توانست بر رئيس جمهور قبلي فرانسه يعني نيکولا سارکوزي غلبه پيدا کرده  و در راس امور اجرايي و سياسي کشورش قرار گيرد. با اين حال، سياستهاي اقتصادي اولاند نه تنها به سود طبقه کارگر و شهروندان فرانسوي تعريف نشد، بلکه منجر به خشم و نارضايتي آنها از کاخ اليزه شد. کار به جايي رسيد که در سال 2016 ميلادي، ميزان محبوبيت اولاند به زير 20 درصد رسيد. همين موضوع سبب شد تا رئيس جمهور سابق  فرانسه ترجيح دهد در انتخابات رياست جمهوري سال 2017 شرکت نکند. 
در حال حاضر، ماکرون همان خطاي سارکوزي و اولاند را در مقياسي گسترده تر تکرار کرده است. بر اين اساس، ممکن است آراي اتحاديه هاي کارگري و متعاقبا اقشار آسيب پذير، به سود جريانهاي سياسي رقيب و حتي "جبهه ملي فرانسه" به رهبري"مارين لوپن" هدايت شود. بسياري از مخالفان ماکرون، که حتي در تظاهرات اعتراضي عليه وي شرکت نمي‌کنند، ترجيح مي دهند اين نارضايتي را پاي صندوق راي جبران نمايند!
خطاي سوم ماکرون :عدم اقناع افکار عمومي 
خطاي سوم رئيس جمهور فرانسه، "عدم اقناع افکار عمومي" در قبال اصلاحات اقتصادي خود مي باشد. رئيس جمهور فرانسه معتقد است که از دست رفتن 120 هزار شغل دولتي و کاهش بودجه عمومي براي مواجهه با بحران اقتصادي، عاقلانه ترين تصميم ممکن براي مديريت وضع موجود محسوب مي شود. حتي اگر استدلال ماکرون صحيح باشد، او نتوانسته است افکار عمومي کشورش را در اين خصوص اقناع نمايد. مخالفتهاي گسترده صورت گرفته با اصلاحات اقتصادي و اجتماعي ماکرون نشان دهنده همين حقيقت است. 
ماکرون به مخالفان خود اعلام کرده است که فارغ از اعتراضهاي صورت گرفته، به اصلاحات اقتصادي خود در فرانسه ادامه خواهد داد. سرکوبهاي گسترده صورت گرفته در تظاهراتهاي اخير نيز منجر به خشم بيشتر شهروندان اين کشور از رئيس جمهور خود شده است. در صورتي که روند فعلي در فرانسه ادامه پيدا کند، ماکرون نيز سرنوشتي مشابه سارکوزي يا اولاند پيدا خواهد کرد. بر اين اساس تضميني وجود ندارد که اساسا ماکرون در انتخابات رياست جمهوري سال 2022 براي دومين بار نامزد شود.به عبارت بهتر،ماکرون هم با توجه به نارضايتي هايي که عليه وي در فضاي سياسي و اجتماعي کشورش به وجود آمده است، استعداد "تک‌دوره اي شدن" در فضاي سياسي کشورش را داراست! در اين ميان، افرادي مانند "مارين لوپن" از جبهه ملي فرانسه در  انتخابات رياست جمهوري آينده قدرت مانور بيشتري در مقابل رئيس جمهور فعلي فرانسه خواهند داشت.از سوي ديگر، با گسترش دامنه اعتراضات عمومي، احزاب سنتي فرانسه از جمله دو حزب "سوسياليست" و " محافظه کار" نيز به صحنه رسمي اعتراضات ورود پيدا خواهند کرد. در اين صورت، قدرت مانور رئيس جمهور فعلي فرانسه در مقابل اعتراضها و اعتصابات عمومي به شدت کاهش خواهد يافت. هم اکنون حزب سوسياليست به صورت مستقيم به اعتراضات داخلي فرانسه ورود پيدا کرده است اما احزاب محافظه کار همچنان( به دليل سياسي خواندن اعتراضها) مشارکتي در اين اعتراضات نداشته اند. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9228/1/21620/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha