آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: جرياني درصدد تحريف راه امام(ره)است منافقين آدرس غلط به آمريكا مي‌دهند

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه به تعبيررهبرمعظم انقلاب، محکمات نظرات وگفتاروعمل امام (ره) کاملاً روشن است، تأکيد کرد: جرياني درصدد تحريف راه وگفتارامام است درحالي که بايد درصورت وجود ابهام نيزبه محکمات رجوع شود.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي، گفت: ازجمله محکمات کلام امام (ره)، توجه ورسيدگي به محرومان، مقابله با اشرافي گري، 
خودباوري واستقامت ورسيدن به نداي مظلومان درمنطقه بود که درقانون اساسي نيزاين محکمات منعکس شد. اينکه عده اي برخي مسائل نظيرکمک ايران به مردم منطقه را زيرسوال مي برند ناشي از وادادگي آنهاست زيرا رسيدگي به محرومان منطقه وپاسخ به نداي مظلوميت آنها، عمق راهبردي ايران است که مورد تأکيد مقام معظم رهبري نيزقراردارد. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه پيروي ازاسلام راستين، توجه به ارزشها وکوتاه نيامدن ازحدود الهي، ازجمله ديگرمحکمات کلام ونظرحضرت امام (ره) بود، رفتارايشان با برخي جريان ها که درصدد زيرسوال بردن موضوعاتي نظيرحدود وقصاص بودند را مورد يادآوري قرارداد وگفت: گفتار ومنش امام (ره) بايد مورد توجه وملاحظه عميق مسئولان باشد تا خط انحراف نتواند برآن تأثيربگذارد. برهمين اساس بايد روي افکاروعمل امام (ره) پژوهش‌هاي متعدد صورت گيرد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه ملت ما40 سال با اين تحريم ها وتهديدها زندگي کرده است، به رويکرد دولت هاي آمريکا نسبت به مردم ايران اشاره کرد وافزود: فراموش نمي کنيم که چندسال قبل رئيس جمهورآمريکا ملت شريف ما را به بربريت متهم کرد و دربرهه اي ديگرگفتند که اساساً نسل اين مردم بايد برداشته شود و با اصل وجود چنين ملتي اظهاردشمني کردند. همچنين ازياد نبرده ايم که رئيس جمهورجديد وتازه کارآمريکا چگونه به جمهوري اسلامي ومردم عزيزايران توهين کرد ويک ملت بزرگ را تروريست خواند. متأسفانه کساني که ازنسل گاوچران‌هاي تپانچه به دست هستند، ملتي با چند هزارسال تمدن عظيم وتأثيرگذار را بَربَرمي خوانند.آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: بزرگترين تمدن ها دراين سرزمين پديد آمده وايرانيان با ظهوراسلام به سرعت جذب آن شدند وبه اين ترتيب ازجمله بزرگترين تمدن هاي بشري يعني تمدن اسلامي را رقم زدند. کساني که به اين ملت توهين مي کنند، چه زماني درتاريخ خود امثال مولانا، عطار، حافظ، سعدي، ابن سينا، شيخ طوسي وامثال چنين حکما ودانشمندان بزرگي داشته اند؟ آيت الله آملي لاريجاني اظهارکرد: خروج ازيک تعهد بين المللي براي هيچ کشوري قابل هضم نيست اما آمريکا با زورگويي وقلدري اين کار را انجام مي دهد ودرادامه نيزبايدها و نبايدهايي را ترسيم مي کند که معناي آن براي ايران بازگشت به عقب ودست کشيدن ازاهداف مقرردرقانون اساسي جمهوري اسلامي است.ازسويي ديگردرتلاش براي برهم زدن وضع اقتصادي کشورهستند ومتأسفانه با تخيلات وتوهمات گروه هاي تروريستي دراين مسيراشتباه افتاده اند.وي خاطرنشان کرد: مشاوران دولت آمريکا امروزمتصل به 
بدنام ترين وخبيث ترين تروريست هاي دنيا هستند ومنافقين با اميدوارکردن هيئت حاکمه آمريکا به فروپاشي نظام جمهوري اسلامي، نشاني اشتباه به دولت ايالات متحده مي دهند. اخيراً نيز حسب برخي گزارشها اعلام شد که برخي افراد در دولت آمريکا و وکلاي آنها ازمنافقين رشوه هاي کلان دريافت کرده اند. چنين هيئت حاکمه فاسدي مي خواهد تمام توانش را براي به زانو درآوردن ملت بزرگ ايران به کاربگيرد.آيت الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به برخي اعتراضات صنفي اظهارکرد: مسئولان با برطرف کردن مشکلات صنفي درحد توان خود نبايد اجازه دهند که يک مشکل ساده به معضلي امنيتي تبديل شود. مردم هم بايد بدانند که دشمن همواره درکمين است وتلاش دارد که با کوچکترين اعتراضي شروع به موج سواري کند. براين اساس نبايد چنين مجالي را دراختياردشمن قرارداد. دستگاه قضائي نيزبا کمک ضابطان خود توجه دارد که برخي تحرکات ازکجا سرچشمه مي گيرد ونيروهاي انتظامي وامنيتي نيزبايد بين اعتراضات موجه يک صنف که بايد مشکلاتشان شنيده و حل شود با موج سواري منافقين و دشمنان مرزگذاري کنند. کساني که قصد دارند از برخي فضاها سوءاستفاده کنند و به واسطه آن امنيت کشورومردم را به خطربيندازند بدانند که نظام فقط نظاره گرنخواهد بود وبه شدت با آنها مقابله خواهد کرد. وي با بيان اينکه امروزتوانايي کشوردر
عرصه هاي گوناگون غيرقابل انکاراست، عبورازاين مرحله را نيازمند عزم قوي، وحدت کلمه، تدبير، همياري وهمدلي دانست.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9228/1/21619/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha