آرشیو
انتخاب نشریه


رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان:
لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبه‌آرمان‌های انقلاب شوند

رهبر انقلاب اسلامي فرمودند: لشکر جوانان مؤمن و انقلابي وارد ميدان مطالبه آرمان‌هاي انقلاب شوند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري در نشست صميمانه، پرشور، پرنشاط و ۳ ساعته صدها نفر از دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامي، نمايندگان تشکل‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و صنفي دانشجويان ديدگاه‌ها، انتقادها، پيشنهادها و مطالبات خود را از سه قوه و دستگاه‌هاي مختلف بيان کردند.در اين ديدار که عصر روز دوشنبه برگزار شد، حضرت آيت الله خامنه‌اي
«روحيه جواني، احساس هويت اثرگذار، انگيزه هاي ايماني و آرماني جريان‌هاي دانشجويي و مطالبه‌گري آرمان‌ها» را مايه اميد به آينده خواندند و بر ضرورت «انقلابي بودن، انقلابي ماندن و انقلابي عمل کردن» البته با توجه به ظرائف و لوازم آن تأکيد و خاطرنشان کردند: بايد با توجه به ظرفيت‌ها و امکانات کشور، حرکت پرافتخار به سمت آرمان‌ها را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهيم.رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنان خود، ديدار امروز و صحبت‌هاي دانشجويان را که شامل مسائل متنوعي از موضوعات کشور و در بردارنده پيشنهادها، گله ها و اعتراض ها بود، جلسه اي به معني واقعي دانشجويي خواندند و گفتند: مهمترين و برجسته ترين نتيجه اين جلسه، نمايان شدن روحيه و حرکت پرنشاط، زنده و با انگيزه در ميان دانشجويان با گرايش هاي مختلف است و اين فضاي واقعي، برخلاف القائات دشمنان و بيگانگان و برخي عناصر داخلي درباره افسردگي و يأس و نااميدي در دانشگاه‌هاست.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: وجود چنين
روحيه اي موجب مي شود دانشجو احساس اثرگذاري کند و بر مبناي همين احساس، سخن بگويد و مطالبه کند.ايشان با اشاره به سخنان دانشجويان در اين ديدار و اعتراض آنان به بسياري از مسائل کشور، بيشتر اين اعتراض ها را وارد دانستند و در عين حال خاطرنشان کردند: تحقق آرزوهايي که از طرف جوانان پرشور به راحتي بيان مي شوند، با در نظر گرفتن واقعيات به اين سادگي ها امکان پذير نيست بلکه نيازمند کار و تلاش و برخي مقدمات است.رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: يکي از مقدمات لازم براي تحقق آرزوها، حضور جوانان پرشور و با انگيزه در صحنه و فکر و تلاش آنها براي برطرف کردن مشکلات است.حضرت آيت الله خامنه اي سپس به بعضي انتقادهاي دانشجويان درخصوص برخي نهادها اشاره کردند و گفتند: مديريت نهادهايي همچون نيروهاي مسلح با رهبري است اما در قوه قضاييه و صداوسيما با وجود آنکه رؤساي آنها از طرف رهبري منصوب مي شوند، مديريت آنها با رهبري نيست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسيما، چه در مديريت فعلي و چه در مديريت‌هاي قبلي، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادي داشته و دارم.حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: راه حل اساسي براي برطرف کردن عيوب و مشکلات در برخي دستگاه‌ها همچون صداوسيما، تزريق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگيزه به اين دستگاه‌هاست و من به آنها در اين خصوص تأکيد کرده ام.ايشان با تأکيد بر اينکه حرکت نظام اسلامي و کشور، بدون هيچ ترديدي رو به جلو است، گفتند: بارها گفته ام که آينده بهتر از امروز و متعلق به جوانان است اما لازمه آن، باقي ماندن در صراط مستقيم و حرکت مستمر و خستگي ناپذير است.رهبر انقلاب اسلامي گفتند: اين ديدار دانشجويي حامل يک بشارت و اميدواري بزرگ يعني وجود جرياني از دانشجويان با ايمان، با غيرت و با انگيزه و مصمم در دانشگاه‌هاست.حضرت آيت الله خامنه اي در همين خصوص تأکيد کردند: با توجه به اين واقعيت، بايد کساني که نسبت به آينده و دانشگاه‌ها سخن از يأس و نااميدي
مي گويند، تفکر خود را تصحيح کنند.ايشان در ادامه وارد بحث اصلي خود يعني چگونگي «انقلابي بودن، انقلابي ماندن و انقلابي عمل کردن» شدند.رهبر انقلاب اسلامي ابتدا به تبيين مراحل پنجگانه انقلاب پرداختند و گفتند: يک تفکر غلط از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشت مبني بر اينکه انقلاب، بعد از تشکيل نظام به پايان مي رسد و بايد به سراغ شکل دهي نهادها و ديوان‌سالاري رفت. اين تفکر غلط، انقلاب را به معناي تنش، نزاع و کارهاي غيرقانوني مي داند.حضرت آيت الله خامنه اي تشکيل «نظام انقلابي و اسلامي» را مرحله دوم برشمردند و افزودند: نظام انقلابي و اسلامي، اهداف، آرمان‌ها و ارزشهايي دارد که تحقق آنها نيازمند مرحله سوم يعني
شکل گيري «دولت انقلابي» است، دولتي که ارکان نظام اسلامي را باور داشته باشد.ايشان با تأکيد بر اينکه با عملکرد صحيح دولت اسلامي و انقلابي و محقق شدن آرمان‌ها، مرحله چهارم يعني «جامعه اسلامي و انقلابي» شکل مي گيرد، گفتند: نظام اسلامي، دولت اسلامي و جامعه اسلامي زمينه ساز پنجمين مرحله يعني ايجاد «تمدن انقلابي و اسلامي» خواهند شد، بنابراين انقلاب هيچگاه تمام شدني نيست و همواره ادامه دارد.رهبر انقلاب اسلامي سپس به بيان آرمان‌هاي نظام اسلامي و انقلابي پرداختند و خاطرنشان کردند: يکي از اين آرمان‌ها که بسيار مهم است، «عزت ملي» يعني احساس افتخار ملي مبتني بر واقعيات متن جامعه و نه متکي بر توهمات و تصورات است.حضرت آيت الله خامنه اي، «اعتماد به نفس ملي»، «استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي» و «آزادي» اعم از «آزادي انديشه، بيان و عمل» را از ديگر آرمانهاي نظام اسلامي برشمردند و گفتند: اگر آزادي نباشد، رشد معنوي و پيشرفت جامعه وجود نخواهد داشت اما همين آزادي نيازمند قانون و چارچوب است زيرا در غير اين صورت، منجر به ولنگاري خواهد شد که نمونه هاي آن در دنياي غرب موجود است.حضرت آيت الله خامنه اي، «استقرار عدالت»، «پيشرفت مادي و تمدني به برکت فناوري»، «رشد اخلاق معاشرتي» و «آماده سازي فضا براي رشد معنويت و رهايي از بردگي شهوت و غضب» را از ديگر آرمانها دانستند و خاطرنشان کردند: تحقق اين آرمانها در کوتاه مدت امکان‌پذير نيست بلکه نيازمند يک حرکت بلند مدت و مبتني بر آگاهي و هوشياري است.ايشان تأکيد کردند: انقلاب بدون آرمانها و بدون استمرار در واقع فقط تغيير مديريت کشور از افرادي به افراد ديگر خواهد بود، بنابراين بايد حرکت به سمت آرمانها ادامه يابد.حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي بخش دوم از سخنان خود با تأييد احساس و روحيه مطالبه گري دانشجويان در زمينه آرمان‌ها گفتند: من از مسائل جامعه از راه‌هاي مختلف مطلع و در جريان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامي در چهل سال گذشته در همه اين آرمانها پيشرفت کرده است.ايشان افزودند: حتي در زمينه عدالت اگرچه در مقايسه با پيشرفت مورد انتظار، عقب ماندگي داريم اما در همين عرصه نيز پيشرفتهاي خوبي داشته ايم که مقايسه ويراني ها و عقب افتادگي‌هاي زمان طاغوت با اوضاع فعلي، اين مسئله را اثبات مي کند.حضرت آيت الله خامنه اي، آزادي هاي جاري در کشور را در فضاي اجتماعي، سياسي، رسانه‌اي و مجازي غيرقابل مقايسه با خفقان رژيم ستم شاهي برشمردند و گفتند: ممکن است کسي بگويد چرا در صداوسيما فلان انتقاد مطرح نمي شود اما در مقابل، مسئولان دولتي مکرر از مطالب انتقادي صداوسيما و برخي بخشهاي خبري شکايت مي کنند.رهبر انقلاب با يادآوري پيشرفتهاي ملموس و عيني در زمينه هاي علم و فناوري افزودند: در زمينه آرمانها نيز چنين پيشرفتهايي داشته ايم البته نبايد به اين حد قانع باشيم بلکه بايد با توجه به ظرفيت‌ها و امکانات کشور، اين حرکت پرافتخار را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهيم.سخنان حضرت آيت الله خامنه اي در جمع هزاران دانشجو با بررسي عوامل و موانع پيگيري آرمانها ادامه يافت.ايشان «حکومت انقلابي» و «دولت انقلابي» به معناي مجموعه مديريتي کشور را از عوامل تحقق آرمانها خواندند و افزودند: اگر در اين عامل مهم اختلال ايجاد شود، حتماً در مسير انقلاب با مشکل مواجه خواهيم شد.رهبر انقلاب قشرهاي اثرگذار از جمله دانشگاهيان، حوزويان، هنرمندان و دانشمندان را از ديگر عوامل تسريع در حرکت به سمت آرمان‌ها برشمردند و گفتند: نيروهاي جوان به عنوان پيشران و لکوموتيوِ حرکت عمومي کشور مي توانند در تحقق آرمانها نقش مهمي داشته باشند.«روحيه اميد، عزم و برنامه ريزي» از ديگر مسائلي بود که حضرت آيت الله خامنه اي در بحث عوامل پيشرفت آرمانها به آنها اشاره کردند.ايشان در همين زمينه خاطرنشان کردند: کساني که يأس و نوميدي به جامعه پمپاژ مي کنند، ممکن است دشمن نباشند اما حتماً کار آنها، همان کار دشمن است.رهبر انقلاب اسلامي در تبيين موانع تحقق آرمان‌ها به يک نکته خاص پرداختند و گفتند: برخي مي گويند چرا رهبري همه مشکلات را گردن امريکا و انگليس خبيث مي اندازد، اين يک برداشت اشتباه است چرا که بنده بيشتر مشکلات و موانع را داخلي و دروني مي دانم که البته دشمنان از آنها سوءاستفاده مي کنند.حضرت آيت الله خامنه اي، «درست نفهميدن مسائل کشور و مسئله انقلاب» را از جمله موانع تحقق آرمان‌ها دانستند و تأکيد کردند: دانشجويان و عناصر فکريِ مؤمن و انقلابيِ حوزه و دانشگاه روي اين موضوع کار کنند.رهبر انقلاب «درست نشناختن محيط» و «اشتباه گرفتن جبهه دوست و دشمن» را از ديگر موانع استمرار حرکت به سمت آرمان‌ها خواندند و افزودند: «بي ارادگي، تنبلي و بي صبري» نيز موجب کندي اين حرکت مي شود.ايشان در همين زمينه افزودند: در مقابل «خشم انقلابي»، «صبر انقلابي» هم داريم بگونه اي که اميرمؤمنان نيز به عنوان مظهر کامل و تام و تمام عدالت در مواقعي صبر پيشه مي کرد.«سرگرم نشدن به مسائل و بهانه هاي
اختلاف انگيز و ويران کننده» و نيز «درگير 
حاشيه ها نشدن» از ديگر توصيه هاي مؤکد رهبر انقلاب بود.ايشان به عنوان مثال درباره اصلي شدن حاشيه ها گفتند: در مسئله فضاي مجازي و فلان پيام رسان، يک کاري بايد انجام بگيرد و يک کاري هم در حال انجام است اما پرداختن افراطي و تفريطي به اين مسئله، مصداق درگير شدن با حاشيه هاست.رهبر انقلاب اسلامي پس از تشريح موانع دروني تحقق آرمانها، به تبيين موانع بيروني اين روند پرداختند.«تزريق ناتواني و نوميدي به جامعه ايران»، «القاء مردمسالاري واقعي ايران به عنوان ديکتاتوري»، «تبيين هاي دروغ و غيرواقعي و تحريف حقايق تاريخي از جمله درباره رژيم فاسد، وابسته، ديکتاتور و بشدت ضعيف ستم شاهي»، «کوچک جلوه دادن پيروزي‌ها و برجسته کردن نقاط ضعف»، «کارشکني و تحريم» از جمله عوامل بيروني بود که حضرت آيت الله خامنه اي آنها را مانع شتاب گرفتن تحقق آرمانها برشمردند.ايشان در همين زمينه به يک روال غلط يعني منتسب کردن ضعفهاي مديريتي به نظام اشاره کردند و افزودند: برخي، کارهاي غلط بعضي مديران را با هياهو به همه مجموعه مديريتي کشور تعميم مي دهند و حتي آن را به نظام اسلامي منتسب مي کنند تا نظام را زير سؤال ببرند که بايد بشدت به اين مسئله توجه داشت.رهبر انقلاب در نوعي جمع بندي از سخنانشان به دانشجويان خاطرنشان کردند: نظام در ميانه کارزار عظيمي قرار دارد و شما که در وسط اين کارزار همه جانبه هستيد، بايد اين رويارويي را احساس و درک کنيد و با شناخت طرف مقابل، وظايف انقلابي خود را بشناسيد و به آنها عمل کنيد.حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: انقلابي گري به معناي «مشي صحيح، عاقلانه، شجاعانه و پرانگيزه» فقط در بستر نظام اسلامي معنادار و امکان پذير است، بنابراين کساني که نظام و بنيانها و ارزشهاي آن را زير سؤال مي برند و تخريب و ساختار شکني مي کنند، در واقع در حال ويرانگري هستند، نه انقلابي گري.رهبر انقلاب اسلامي، تکرار و تأکيد بر آرمانها در جامعه و مطالبه گري آنها را بسيار ضروري خواندند و خاطرنشان کردند: اگر تهاجم وسيع و پرحجم ضد انقلاب به افکار عمومي، با برجسته کردن و مطالبه گري آرماني روبرو نشود، قطعاً ويرانگري خواهد کرد.ايشان تأکيد کردند: لشکر جوانان مؤمن و انقلابي بايد وارد ميدان مطالبه دائم و هوشيارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخريب افکار عمومي و فضاهاي نخبگاني و مديريتي، سد ايجاد کند.حضرت آيت الله خامنه اي، صراحت و شجاعت در مطالبه آرمانها را با همان زبان ويژه جوانان مؤمن و انقلابي، کاملاً ضروري برشمردند و افزودند: بايد در افکار عمومي اشرافي‌گري و وابستگي فکري نفي و طرد شود.ايشان ترجيح کالاهاي خارجي به ايراني را يک مشکل جدي ذهني در جامعه دانستند و افزودند: بايد تحرک و تحولي فکري و قوي شکل بگيرد تا برداشت غلط بهتر بودن جنس خارجي از ذهن ها پاک شود.رهبر انقلاب، «مطالبه سبک زندگي اسلامي- ايراني» و «مقابله با لاابالي‌گري، تنبلي، بي هويتي و دين ستيزي» را از ديگر ضروريات حرکت انقلابي دانشجويي خواندند و تأکيد کردند: البته همه اين ضروريات بايد با حوصله، هوشمندي و صبر انقلابي انجام شود.
***
در ابتداي اين ديدار ۱۱ نفر از نمايندگان تشکل‌هاي دانشجويي، آقايان:
- فرشاد متبوع، دانشجوي دکتراي مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف
- حسين اخگرپور، دبير اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان
- اسماعيل کوهي مقدم، دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت
- محمدجواد معتمدي نژاد، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي
- سيد محمدعلي واردي عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران
- حسن بکتاشي، دبير اتحاديه دوم دانشگاه آزاد اسلامي
- سيدمهدي خليق رضوي، دکتراي علوم شناختي
- محمد رضاپور، نماينده کانون‌هاي فرهنگي و هيأت‌هاي مذهبي
- محمدرضا گلرو مفرد، دبير اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل
و خانم‌ها:
- حسنا جمشيدي، مسئول گروه جهادي دندان‌پزشکي
- و سحر مهرابي، عضو شوراي مرکزي ناظر بر نشريات وزارت علوم
به مدت ۲ ساعت ديدگاه‌ها و نظرات خود را بيان کردند. مهمترين محورهاي سخنان دانشجويان به اين شرح است:
- لزوم وجود مديران جسور براي بهره برداري از فناوري‌هاي نوين و صنايع پيشران
- انتقاد از وجود قوانين پيچيده و ضد توليد
- تأکيد بر اينکه راه حل مشکلات کشور اتکا به توان داخلي و اعتماد به جوانان است
- پيشنهاد استفاده از گروههاي جهادي به عنوان مُعينِ دستگاه‌ها در محروميت‌زدايي
- انتقاد از ترويج تئوري‌هاي غربي و غفلت از معيشت مردم
- لزوم اصلاح ساختاري و جوان‌گرايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- انتقاد از برخي روشها و تصميمات در قوه قضائيه
- لزوم ايجاد سازوکار قانوني براي بيان اعتراضات قانوني و جلوگيري از سوء استفاده ضدانقلاب
- انتقاد از نبود عدالت رسانه‌اي و ضريب ندادن به مشکلات و مطالبات مردم بويژه مستضعفان در صداوسيما
- لزوم مشارکت دانشجويان در عرصه تصميم سازي
- مطالبه جايگزيني نسل فعلي به جاي نسل قبلي در مسئوليت‌ها
- لزوم احياي قانون اساسي و اجراي همه بندهاي آن
- تاکيد بر اينکه سوء مديريت بيشتر از تحريم به کشورضربه مي‌زند
- توجه به اصلاح نظام وظيفه و لزوم بازانديشي در موضوع سربازي نخبگان

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9228/1/21616/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha