آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: تعزيرات از حقوق مصرف كنندگان دفاع كند

رئيس قوه قضائيه، باتاکيد بربرخورد قاطع وقانوني سازمان تعزيرات حکومتي ودستگاه قضائي با افزايش نامتعارف قيمت کالاها، گفت: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد که عده‌اي سودجوازبرخي مشکلات اقتصادي موجود سوء استفاده کنند واين فضا را بستري براي سودجويي خود قراردهند.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي با تاکيد برتلاش دستگاه قضائي وسايردستگاه‌ها درجهت حفظ حقوق عامه، يکي ازمظاهرآن را رسيدگي به وضع بازاربرشمرد واظهارکرد: قطعاً دولت محترم براي اداره اقتصاد کشوربايد طرح‌هايي داشته باشد، اما برنامه‌هاي دولت، مانع ازانجام وظايف دستگاه قضائي نيست.آيت الله آملي لاريجاني افزود: جمهوري اسلامي مي‌تواند برمشکلات اقتصادي فائق آيد ودولت نيزدراين زمينه تلاش مي‌کند، اما سازمان تعزيرات حکومتي وقوه قضائيه قطعاً درمقابل عده‌اي سودجوکه قصد سوء استفاده ازبرخي شرايط را دارند، ازحقوق مردم دفاع خواهند کرد ودرشرايطي که کشوربا رکود وپاره‌اي چالش‌هاي اقتصادي ديگرمواجه است مجال سوءاستفاده عده‌اي سودجورا نخواهند داد.وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت با اتخاذ سياست‌هايي توانسته است ارز لازم را براي مصارف معين ومورد نيازمردم تامين کند. البته شايد خلأ‌هاي کوچکي نيزدراين زمينه وجود داشته باشد که برطرف مي‌شود وبراين اساس دليلي ندارد که قيمت کالا‌ها بويژه توليدات داخلي افزايش يابد.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه بي ترديد برخورد قضائي تنها راهکارحل مشکلات نيست وبايد مسائل را به صورت ريشه‌اي برطرف کرد، گفت: با وجود اين ديدگاه، اما دستگاه قضائي وسازمان تعزيرات حکومتي بايد وظايف خود را براي پاسداشت حقوق مصرف کنندگان انجام دهند. سازمان تعزيرات بايد رسيدگي‌ها را توسعه دهد و با دلالان وسودجوياني که موجب افزايش نامتعارف و کاذب قيمت‌ها مي‌شوند برخورد کند. دادگستري‌ها ودادسرا‌ها نيزافرادي را که ازسوي سازمان تعزيرات معرفي مي‌شوند مورد پيگرد قانوني قراردهند واجازه ندهند که وجود برخي مشکلات اقتصادي، بستري براي سودجويي عده‌اي شود.رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به جنايات اخيررژيم صهيونيستي درجريان انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس وبه شهادت رساندن بيش از۶۰ فلسطيني ومجروح ساختن ۲۷۰۰تن، مسبب ومسئول اصلي اين اقدامات را آمريکا دانست که با نشان دادن چراغ سبزبه صهيونيست‌ها اين فجايع را رقم زده اند.آيت الله آملي لاريجاني گفت: مردم مظلوم فلسطين که درطول۷۰ سال گذشته دائماً در مبارزه وآوارگي بوده اند به خوبي مي‌دانند که همچنان بايد به مقاومت خود ادامه دهند وآمريکا نيزبداند که ديگر نمي‌تواند بر جنايات رژيم صهيونيستي واشغال سرزمين فلسطين توسط اين رژيم غاصب، سرپوش بگذارند.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه نمايش‌هاي ظاهري آمريکا ديگرخريداري درسطح افکارعمومي جهان ندارد، به ضعف وسرسپردگي برخي حکام کشور‌هاي اسلامي درمقابل آمريکا ورژيم صهيونيستي اشاره کرد وافزود: گرچه اين سرسپردگي‌ها موجب تشجيع جنايتکاران شده تا به قول خودشان وارد معامله قرن شوند، اما وجدان‌هاي بيدارمي‌دانند که حساب مسلمانان ازحساب اين حکام جداست وپيروزي قطعي ازآن ملت مظلوم فلسطين خواهد بود.وي، يکي ديگرازپيامد‌هاي جنايات رژيم صهيونيستي ورفتارآمريکا درقبال اين جنايات را آگاهي هرچه بيشترافکارعمومي جهان نسبت به برخورد دوگانه غرب با موضوع حقوق بشر دانست وخاطرنشان کرد: طي فقط چند روز۶۰ نفرازمردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيده و۲۷۰۰ تن مجروح شده اند، اما خبري ازفرياد‌هاي حقوق بشري که گوش فلک را کرمي‌کند، نيست.آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با بيان اينکه مردم ما همچنان درصحنه حضوردارند وازکشورخود دفاع مي‌کنند، ايران را سرزمين شهادت، معنويت وايمان توصيف کرد وگفت: تصميمات امروزدولت آمريکا نشان مي‌دهد که تحت تاثيرتخيّلات گروه‌هاي ضدانقلاب وازجمله گروهک تروريستي منافقين دست به برخي اقدامات مي‌زند، اما نمي‌داند که ملت ما درطول۴۰ سال اخيرهمواره درحال مبارزه با اين توطئه‌ها بوده اند و با اين دشمني‌ها ناآشنا نيستند.وي تاکيد کرد: مردم ما هرگزدست ازدفاع، اقتدار ومصالح خود برنخواهند داشت. دشمن نيزبهتراست بداند دقيقاً ازنقطه‌اي ضربه خواهد خورد که ازآن نقطه به دنبال باجگيري ازملت ايران باشد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9222/1/20954/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha