آرشیو
انتخاب نشریه


جيم الف

دکتر حامد حاجي‌حيدري
از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
hajiheidari@PhiloSociology.ir
 قضيه:
يک عده روزنامه‌نگار بسيار عصباني و قدري فارغ از آداب، در سرمقاله 26 ارديبهشت روزنامه «جيم الف»، مطلبي نوشته‌اند که به مذاق 
فوج فوج دشمنان «جمهوري اسلامي» بسيار خوش آمده، و بارها و بارها نقل و بازنشر شده است؛ طوري که به نظر نمي‌رسد نام تابناک اين روزنامه، هنوز با اين دست محتواهايش همخوان باشد؛ مدتي است که چنين گشته است.
اين روزنامه‌نگار «جيم الف»، در واکنش به انتقادات وسيعي که براي اصلاح عملکرد ضعيف دولت آقاي روحاني در قبال پيمان اتمي JCPOA مطرح مي‌شود، راه ساده‌اي را برگزيده‌اند؛ منتقدان را يکسره «بي‌منطق» خطاب کرده‌اند، و همه دلواپسان اين مسيري که ضعيف و نحيف بودنش ديگر بر عالم و آدم آشکار گشته است، حاميان دولت دکتر محمود احمدي‌نژاد برشمرده‌اند؛ پس، لابد خوشا به حال مردي که رفت، که عالم و آدم حاميان اويند! سپس، با تماماً سياه قلمداد کردن عملکرد دو دولت نهم و دهم، و تأکيد بر اين که در طول آن هشت سال «حتي يک نکته مثبت هم به چشم نمي‌خورد»، تقريباً هر چه از قلم نتراشيده بر آمده است را نثار هر سنخ منتقد پيمان اتمي JCPOA کرده‌اند. نهايتاً فستيوال فحاشي‌هاي مندرج در سرمقاله روزنامه «جيم الف» به اين ترتيب جمع‌بندي مي‌شود: «بي‌منطق»، «موج‌سوار»، «گستاخ»، «حاميان دولت خودسر»، «جوساز»، «طلبکار»، «حاملان کارنامه سياه»، «ميراث‌داران مرده‌ريگ شوم»، «کارشکنان بر سر راه خروج اورانيوم غني‌شده از کشور»، «اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي»، و 
«باعث و باني اوضاع شرم‌آور».
خب؛ اين نحو پاسخ منتقدان را دادن، مطلقاً از خوي استبداد به دور نيست، و شايد هم قدري به بيماري رواني راه مي‌برد؛ و اين که تراوشات چنين قلم بيماري چطور از مطبوعه‌اي با نام تابناک «جمهوري اسلامي» سر در مي‌آورد، محل پرسش و هشدار است. به قول با نمک آقاي روحاني: «بي‌منطق‌ها ... فأين تذهبون!» ...؛ واقع آن است که منتقدان JCPOA نه «بي‌منطق» هستند، نه «موج‌سوار»، نه «گستاخ»، نه «حاميان دولت خودسر»، نه «جوساز»، نه «طلبکار»، نه «حاملان کارنامه سياه»، نه «ميراث‌داران مرده‌ريگ شوم»، نه خورندگان «اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي»، و نه «باعث و باني اوضاع شرم‌آور». نخستين بيانيه دلواپسان، تنها از دولت مدعي شفافيت، خواهان وضوح در مذاکرات بود. آن‌ها از ابتدا خواهان حقوق ملت بودند، و الان هم چيزي جز صداقت و شفافيت نمي‌خواهند؛ همين. پرسش آن‌ها از ابتدا اين بوده است که در بزرگ‌ترين توافق تاريخ اين کشور که هنوز حاوي اجزاي محرمانه است، چه داده‌ايد و چه گرفته‌ايد که امروز به ذکر و ورد مکرر «تقريباً هيچ / almost nothing» افتاده‌ايد؟
راستي، بياييد در ادامه، ديگر از واژه پارسي «برجام» براي اشاره به آن هستي نحيف که ربطي به رستم دستان ندارد استفاده نکنيم؛ همان واژه انگليسي براي اين سازه «تقريباً هيچ / almost nothing»، زيادي هم هست!
 کاوش در اطراف قضيه:
نکته آن است که گمان ندارم امروز، هيچ دانشمند سياسي‌اي روي کره خاکي باشد که JCPOA را پس از «بازي پليس بد و پليس بدتر» آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها، چيييييز مثبتي قلمداد کند، مگر آن کسي که با بيان نامناسب خود، حاضر بود براي تحقق JCPOA «پارس کند»! تا پيش از اين، البته برخي حاضر بودند، اين بازي را برد-برد به حساب آورند، ولي با تحولات اخير، روشن است که ديگر نمي‌تواند برد-برد باشد. با اين نزول فاحش در حيثيت و دستاوردهاي يک طرف، چگونه همچنان برد-برد است؟ اگر هنوز هم برد-برد است، پس واضح است که در آن ابتدا چييييز ديگري بوده است!
آقاي روزنامه‌نگار «جيم الف»، منتقدان JCPOA را در مقابل «ملت» قلمداد کرده‌اند، ولي واقع آن است که امروز، مردمي هم که تخصصي در ديپلماسي نداشته باشند، با ملاحظه دلار 7000 توماني درک مي‌کنند که بازي JCPOA اگر از اول هم برد-برد بود، ديگر نمي‌تواند برد-برد باشد. اين‌که روزنامه‌نگار «جيم الف»، اين را درک نمي‌کند، او را در مسير مقابل ملت قرار مي‌دهد، نه ديگران را؛ و پرسش اين است که او ملت را دقيقاً چه فرض کرده است؟ ما هنوز در نامعادله برد-برد JCPOA، در موقعيت برد هستيم! و در اوج برد است که «آن چييييز را سيمان گرفته‌ايم» و در عين حال، دلار هم 7000 تومان شده است! حساب دو دو تا چهار تاست برادر! به فرض محال که اين چييييز JCPOA در ابتدا همان طور که آقاي روحاني آواي «بالـمره» سر مي‌دادند، از سنخ برد-برد بود که نبود، حال که سخن از «تقريباً هيچ / almost nothing» است، ديگر اصلاً برد-برد نخواهد بود. قدري هوش و سواد رياضي در فهم مفهوم معادله، به داد يک عدد روزنامه‌نگار ما خواهد رسيد، تا قضاوت منطقي‌تري داشته باشد.
آقاي روزنامه‌نگار «جيم الف»، دولت پيشين را به رغم دولت فعلي، «خودسر» ناميده است، ولي فراموش کرده است که دولت فعلي، با خودسري هر چه تمام‌تر، قيمت ارز را در بودجه ساليانه 3500 تومان برآورد کرده است، اکنون «خودسرانه» و به طور رسمي آن را به 4200 تومان ارتقاء داده است، و نهايتاً، سخنگوي دولت در گفتگوي «تيتر امشب» 16 ارديبهشت شبکه خبر، آب پاکي را بر دست همه مي‌ريزد و خواستاران ارز براي مصاحبه سفارت را مکرراً و سه بار، به پس‌کوچه‌هاي ميدان فردوسي براي خريد ارز غيرقانوني تا حتي 40/000 تومان حوالت مي‌دهد، که با اعجاب مجري برنامه روبه رو مي‌شود؛ 40/000 تومان؟!
آقاي روزنامه‌نگار «جيم الف»، منتقدان JCPOA را يکسره در مقابل «ملت» قلمداد کرده‌اند، و وعده داده‌اند که «مردم هوشيارتر از آن هستند که فريب اين تبليغات پوچ را بخورند و همواره در موقع مقتضي پاسخ آنها را با آراء خود داده‌اند و باز هم خواهند داد». اين واژه‌هاي کم‌محتواي سياسي، دردي از نگارنده و روزنامه «جيم الف» درمان نمي‌کنند. سياق ريطوريقا (زبان‌بازي) در اين مقاله، همان سياقي است که براي اين دولت پس از پنج سال ديگر نخ‌نما شده است؛ باز هم «متهم کردن مردي که رفت» ... ؛ بگذاريد بگويم که مردمي که خود را در تشييع پيکر شهيد حججي، تمام قامت نشان دادند، چه فکر مي‌کنند و چه فکر خواهند کرد. به رغم فضاسازي‌اي که در ساخت و ساز اين نحو ريطوريقاي آشکارا غيرصادقانه ملحوظ است، اولاً منتقدان JCPOA محدود به دوستان دولت نهم و دهم نيستند. ثانياً اگر شما مردم‌گرا و مردم‌مدار بوديد، بايد قدري احترام را به انتخاب مردم در سال 84 و 88 چاشني کار خود مي‌کرديد. گيرم، آقاي مسيح مهاجري، ضمن چشم بستن به بسياري از واقعيت‌ها و رويداد عظيم نهم دي، جاي متهم و مدعي را در سال 88 عوض کنند که «گستاخي» خاصي مي‌طلبد، ديگر در مورد انتخابات سال 84 که دار و دسته خود ايشان برگزار کردند چه تعريضي دارند؟ چرا به قول آقاي نوبخت، «هيچ‌گاه دل شما با منتخب سال 84 صاف نشد» و هر چه توانستيد براي کارشکني در کار او انجام داديد؟ پس، شما واقعاً و اگر صادقانه سخن بگوييد، نگاهي به رأي «جمهور» نداريد؛ شما حتي اعتناي برازنده‌اي به لنگه «اسلامي» نام خود هم نداريد. با اين اوصاف، شما به خود اجازه داديد تا بنويسيد: «در طول آن هشت سال حتي يک نکته مثبت هم به چشم نمي‌خورد»؛ شما نه به مردم آن‌طور که برازنده است احترام گذاشته‌ايد و نه به اسلام. آيا هنوز گمان مي‌کنيد که نام شما روزنامه «جمهوري اسلامي» است، يا بايد اين نام را براي اهل آن واگذاريد؟
سخنان بسيار ديگري هست که مجالي براي طرح آن‌ها نيست...

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9219/1/20649/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha