آرشیو
انتخاب نشریه


ترامپ به کدام سو مي رود؟
نژادپرستي نهادينه شده در آمريکا

سعيد سبحاني 
 چندي پيش و در جريان توهين علني رئيس جمهور آمريکا به سياه پوستان،"نيکي هيلي" نماينده ايالات متحده آمريکا در سازمان ملل متحد حاضر نشد  بابت اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ و لفاظي وقيحانه وي عليه کشورهاي آفريقايي از نمايندگان اين کشورها عذرخواهي کند. اين در حالي بود که  نمايندگان 54 کشور آفريقايي در سازمان ملل متحد از مقامات آمريکايي خواستند تا بابت اظهارات ترامپ از مردم اين قاره عذرخواهي کنند. با اين حال رئيس جمهور آمريکا و متعاقبا ديگر اعضاي دولت وي اعلام کرده اند که قصد چنين کاري را ندارند! به راستي اظهارات نژادپرستانه ترامپ در قبال کشورهاي آفريقايي چگونه قابل توجيه است؟ آيا مي توان مدعي شد که اين اظهارات به صورت تصادفي و به عنوان  يک "گاف گفتاري" از زبان رئيس جمهور جنجالي آمريکا بيان شده است ؟ بديهي است که پاسخ اين سوال مثبت نيست! 
اظهارات و به طور کلي رويکرد نژادپرستانه  ترامپ از دو جنبه سياسي و اجتماعي قابل تحليل مي باشد. در جنبه اجتماعي موضوع، اظهارات وي نشانه اي دال بر "نژادپرستي نهادينه شده" در ايالات متحده آمريکاست. به عبارت بهتر، سياستمداراني که در آمريکا بر سر کار مي آيند، در يک "رابطه دو طرفه علي –معلولي" نسبت به نژادپرستي نهادينه شده در آمريکا ايفاي نقش مي‌کنند: آنها از يک سو برخاسته از همين نژادپرستي نهفته در مناسبات فرهنگي( بخوانيد ضد فرهنگي ) خود بوده و از سوي ديگر، خود نيز مولد و مقوم اين ضد فرهنگ مي باشند. نبايد فراموش کرد که وجود سياستمداران آمريکايي نقش بسزايي در حلول نژادپرستي در کالبد اجتماعي ايالات متحده داشته است. در جولاي سال 2015 ميلادي،شاهد تيراندازي يک فرد سفيد پوست به مراسم دعاي سياه پوستان در کليسايي در شهر چارلستون آمريکا بوديم. در اين حادثه چندين سياه‌پوست کشته و زخمي شدند. باراک اوباما رئيس جمهور سابق آمريکا در آن زمان اظهار داشت :
" موضوع  اين نيست که استفاده از لفظ "کاکاسياه" در فضاي عمومي بي‌ادبانه است. اين معياري براي اينکه نژادپرستي وجود ندارد نيست. همچنين مسئله مربوط به تبعيض آشکار نيز نيست. مسائلي که 200 تا 300 سال قبل اتفاق افتاده‌اند يک شبه به طور کامل از جوامع پاک نمي‌شوند. از زماني که وي از يک مادر سفيدپوست و يک پدر سياه‌پوست زاده شد، نگرش ها درباره مسئله نژاد به طرز چشمگيري بهبود يافته است اما ميراث برده‌داري همچنان سايه‌اي طولاني داشته و اين همچنان بخشي از «دي.ان.اي» است که به نسل بعد منتقل مي‌شود."
يک رمزگشايي ساده از اظهارات رئيس جمهور سابق آمريکا نشان مي دهد که "نژادپرستي نهادينه شده" به عنوان يک "ضد ارزش" اما  در قالب يک "الگوي رفتاري و اجتماعي" از نسلي به نسل‌هاي بعدي در آمريکا منتقل مي شود. در سال 2008 ميلادي و در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا، بسياري از سياه پوستان آفريقايي تبار  ورنگين پوستان آسيايي‌تبار، با تمامي قوا از باراک اوباما حمايت کرده و در رقابت‌هاي انتخابات  درون حزبي دموکرات‌ها به اصلي ترين عامل پيروزي وي در مقابل هيلاري کلينتون تبديل شدند. تحليلگران مسائل آمريکا متفق القول هستند که اگر حمايت خاص اقليت‌هاي نژادي از اوباما وجود نداشت، هيلاري کلينتون به جاي وي به دور نهايي رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري راه پيدا مي کرد و در مقابل جان مک کين ( نامزد حزب جمهوري‌خواه)
 قرار مي‌گرفت. در هر حال، قربانيان نژادپستي در آمريکا به اين اميد از اوباما ، به عنوان رئيس جمهور سياهپوست، حمايت کردند تا نژادپرستي نهادينه شده در آمريکا از بين رفته و همزيستي برابر و  مسالمت‌آميزميان رنگين پوستان و سفيد پوستان، جايگزين منازعات نژادپرستانه در  اين کشور شود. با اين حال در پايان دوران حضوراوباما در کاخ سفيد، نه تنها اين خشونت نضج يافته در کالبد جامعه آمريکايي کاسته يا حتي تعديل نشد، بلکه بر شدت ان افزوده شد. پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 ايالات متحده آمريکا نشانه اي دال بر همين مسئله بود.
بنابراين اظهارات اخير ترامپ عليه آفريقايي تبارها از جنبه اي سياسي نيز قابل تجزيه و تحليل است. واقعيت امر اين است که رئيس جمهور فعلي ايالات متحده آمريکا، آراي سفيد پوستان ونژادپرستان آمريکايي را در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2016 را به سود خود به گردش در آورد. وي با رويکرد ملي گرايانه و نژادپرستانه به رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا پا گذاشت و توانست در ايالاتي تعيين‌کننده مانند "فلوريدا" با استناد به نيروي اجتماعي نژادپرستان بر هيلاري کلينتون ( نامزد رقيب خود از حزب دموکرات) غلبه پيدا کرده و راهي کاخ سفيد شود. ترامپ همچنان نژادپرستان و سفيد پوستان را پياده نظام سياسي خود در مناسبات سياسي آمريکا مي داند. رئيس جمهور آمريکا به خوبي مي داند که اگر اين نيروي اجتماعي و سياسي را از دست بدهد، کمتر کسي حاضر مي شود بار ديگر حضور وي در راس معادلات سياسي و اجتماعي ايالات متحده را تحمل کند. از اين رو درجريان ناآرامي هاي سال 2017 ميلادي در آمريکا ( فرگوسن ) نيز شاهد اظهارات وي در حمايت از نژادپرستان و محکوميت اقليت‌هاي نژادي بوديم. رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا هر سال يکبار يا بيشتر، ضمن بيان اظهاراتي در حمايت از نژادپستان قصد دارد انگيزه نژادپرستان براي ادامه حمايت از خود را در داخل کشورش حفظ کند. بنابراين، اظهارات دونالد ترامپ به صورتي کاملا هدفمند بيان شده است. لازم به ذکر است که در آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در ايالات متحده آمريکا، محبوبيت ترامپ به حدود 35 درصد رسيده است. اين ميزان محبوبيت نشان مي دهد که وي از آراي کافي و لازم براي ورود به کاخ سفيد ( در انتخابات رياست جمهوري سال 2020) برخوردار نيست. همچنين ترامپ نسبت به برگزاري انتخابات مياندوره اي کنگره امسال و احتمال پيروزي دموکرات‌ها در اين انتخابات به شدت نگران است. در اين صورت، قدرت ترامپ در کاخ سفيد محدود تر خواهد شد و وي موفق به 
پياده سازي بسياري از طرح ها و نقشه هاي مدنظر خود در حوزه سياست داخلي و خارجي آمريکا نخواهد شد. از اين رو ترامپ سعي دارد بدنه سياسي و اجتماعي متعلق به خود را جهت حضور در دو انتخابات سرنوشت ساز، يعني انتخابات مياندوره اي کنگره در سال 2018 و انتخابات  رياست جمهوري سال 2020 ترغيب کند.از اين رو در آينده نيز بار ديگر شاهد بيان اظهارات نژادپرستانه و هدفمند از سوي رئيس جمهور جنجالي ايالات متحده آمريکا خواهيم بود. نبايد فراموش کرد که ما شاهد حلول نژادپرستي سيستماتيک در ايالات متحده آمريکا هستيم و حضور فردي مانند دونالد ترامپ درر راس معادلات سياسي و اجرايي واشنگتن اين روند را تقويت کرده است. در چنين شرايطي ادعاي مقامات آمريکايي دال بر مقابله با نژادپرستي و ...صرفا شعارهايي پوچ و توخالي محسوب مي شود. شعارهايي که حتي در دوران رياست جمهوري اوباما نيز نظير آنها بارها داده شد اما در عرصه عمل، شاهد واقعيت‌هاي تلخ ديگري در فضاي اجتماعي و عمومي آمريکا بوديم. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9209/1/19583/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha