آرشیو
انتخاب نشریه


سوگند نمايندگي چه مي شود؟

سيد مسعود علوي
اين روزها سخن از رضاشاه خائن است. صحبت از او به بهانه جسد موميايي اش خيلي طبيعي نيست. شاه جسد پدرش را همان روزهاي اوج انقلاب هنگام فرار از ايران، به خارج برد.
يکي از سيئات رضاشاه، پديده کشف حجاب است. او مأمور بود که در برابر اسلام و قرآن بايستد و کارش را هم از کشف حجاب شروع کرد. مأموران او به زور از سر زن مسلمان چادر را مي کشيدند و چه زنان قهرماني در راه رعايت و حفظ احکام اسلام و قرآن، جان شيرين خود را نثار کردند. فيلمي که چندي پيش در فضاي مجازي منتشر شد، راجع به خشونت پليس عليه يک زن متجاهر به بي حجابي بود و 
هرکس آن را مي ديد، مي فهميد که اين نقشه است؛ نقشه براي بازتوليد سنت سيئه رضاخاني جهت کشف حجاب!
غربي ها امروز دارند پول خرج مي کنند؛ خرج مبارزه با حجاب با 
راه اندازي کمپين بي حجابي. بي بي سي و راديو آمريکا هم پيوست رسانه اي آن را به عهده دارند. انصاف بايد داد که از مأمور وظيفه شناس ناجا به دليل پاسداشت قانون و دفاع از حکم قرآن، بايستي تقدير کرد. اما عده اي غافل يا جاهل از يک سو و عده اي مأمور از سوي اجانب از سوي ديگر، زبان به لعن و نفرين مأمور ناجا گشودند و سخن از حقوق شهروندي و حقوق بشر به زبان آوردند! اينها از همان قماش رضاخان هستند و هنوز در انديشه کشف حجاب و مبارزه با احکام حيات بخش اسلامند، دشمنان عفاف و غيرت و ناموس ايران هستند که اگر به اينها فرصت داده شود، استقلال ملي و فرهنگي کشور را به تاراج دشمنان قسم خورده نظام مي دهند.
با کمال تأسف سه شنبه گذشته 9 تن از نمايندگان مجلس با ارسال نامه اي به وزير کشور از وي خواستند با مأمور وظيفه شناس پليس که به زن بي حجاب تذکر داده بود، برخورد شود! يکي از نمايندگان هم طي نطقي گفته بود: «از برخورد مأمور ناجا با فردي مسلمان، اگر نگوييم دق کنيم و بميريم، حد اقل بايد مشکي بپوشيم»! سؤال اين است که اگر آن زن مسلمان بود، چرا با کشف حجاب، اعلام جنگ با حکم قرآن داده بود؟ اگر او مؤدب به آداب انساني بود، چرا با تذکر پليس شروع کرد به فحاشي و هتاکي و درگير شدن با او؟!
آن نماينده محترم مي گويد: «مگر قرآن کرامت انساني را مهم تر از حرمت کعبه قرار نداده است؟ چرا به بهانه حجاب و نهي از منکر، ترويج منکر مي شود و حرمت انسان زير سؤال مي رود؟» سؤال اين است که از چه زماني کشف حجاب و اعلام جنگ با حکم خدا در جمهوري اسلامي ايران جزء کرامت انسان ها محسوب مي شود؟ چرا تذکر مشفقانه پليس براي اجراي قانون را «بهانه جويي» ترجمه مي کنند؟ حفظ حرمت انسان در حالي که او حرمتي براي حکم خدا و قوانين جمهوري اسلامي قائل نمي شود، چه قدر جايز است؟ چرا صورت مسئله را طوري مي نويسند که گويي کشف حجاب و مخالفت با حکم قرآن، نه گناه است نه جرم؟! ستم به قرآن و مخالفت با قانون، آن هم با زير سؤال بردن اقتدار پليس در اجراي قانون! براي اين بايد دق کرد نه براي دفاع از يک زن که متجاهر به فسق و تبهکاري از طريق مبارزه با حکم خداست.
روز اولي که اعتبارنامه نماينده مجلس تصويب مي شود، او سوگند 
مي خورد که پاسدار حريم اسلام و مباني جمهوري اسلامي باشد. آيا دفاع از يک زن بي حجاب، فحاش و پيرو رضاخان قلدر در کشف حجاب، پاسداري از حريم اسلام است؟ اين کدام اسلام است که چنين نشانه هاي زشت و ناروا را به اين دين نسبت مي دهيد؟ نماينده سوگند مي خورد که پاسدار دستاوردهاي انقلاب اسلامي باشد. بي حجابي که دستاورد حکومت رضاخاني است. نماينده مجلس چه تعهدي دارد که از اين دستاورد به بهانه رفتار قانوني پليس، از يک زن متجاهر به 
بي حجابي دفاع کند؟
يک زماني بود که برخي صداي موسيقي را در خودروهاي خود بلند مي کردند و آلودگي صوتي به وجود مي آوردند. با آنها برخورد شد و خودشان هم خسته شدند و از آزار مردم دست برداشتند. بعد معلوم شد اين جماعت مأمور به مردم آزاري بودند. اکنون هم يک عده اي مأمور هستند خاطر خطير شهروندان ايراني به ويژه بانوان با کرامت جامعه ما را با کشف حجاب، آزار دهند. قانون و مردم دارند با آنها مقابله 
مي کنند. يک نماينده بايد کدام سوي اين معرکه بايستد؛ دفاع از قانون و اسلام يا دفاع از کمپين بي حجابي؟!
اصل 67 قانون اساسي که در آن متن سوگندنامه يک نماينده به طور شفاف آمده، يک اصل تشريفاتي نيست. در آنجا آمده است: «من با تکيه بر شرف انساني خود تعهد مي نمايم که پاسدار حريم اسلام  ونگاهبان دستاوردهاي انقلاب مباني جمهوري اسلامي باشم.» براي يک نماينده چه شرافتي وجود دارد که از فعل حرام و خلاف قانون يک زن در همزباني با دشمنان ملت دفاع کند؟ پس آن «تعهد» در سوگند نمايندگي چه مي شود؟!

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9204/1/19106/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha