آرشیو
انتخاب نشریه


ادب، آداب و ميزان حكمراني خوب

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
حكمراني خوب، ادب و آداب ميزاني دارد. ميزان يك حكمراني خوب چيست؟ ادب و آداب آن كدام است؟ بي‌ترديد عقلانيت، آن هم عقلانيت معطوف به وحي، نماي بيروني و دروني اين ادب و آداب و  ميزان را براي ما نشان مي‌دهد. اگر از آن پيروي نكنيم در وادي اوهام و خيالات، فكر مي‌كنيم مشغول حكمراني خوب هستيم.
يكي از مصاديق حكمراني خوب آن است كه حاكمان، متحد و يكپارچه به مسائل مردم فكر كنند. از تشتت و اختلاف و نيز دوقطبي و سه قطبي كردن جامعه خيري حاصل نمي شود. اينکه عصر يك شنبه در مجلس سران قوا به همراه نمايندگان مجلس و وزرا و معاونين و مسئولين دستگاه قضائي زير يك سقف جمع شدند و دغدغه آنها رفع مشكلات كشور و مردم بود، يك تصوير معقول از حكمراني خوب است. همين تجميع نشان از يك عزم براي حركت به سمت كارآمدي است.
كارآمدي، ميزان حكمراني خوب است. اين ميزان را هرگز نبايد مورد غفلت قرار داد. اگر كارآمدي از يك حكومت رخت بربندد معلوم است ميزاني در كار نيست. ميزان كه در كار نباشد، ادب و آداب حكمراني خوب در معرض تهديد قرار مي‌گيرد.
شنبه گذشته رئيس جمهور، مديران ارشد دولت را به بهانه هم‌انديشي، زير سقف سالن اجلاس سران جمع كرد. بخشي از مطالبي كه از وي در اين نشست مطرح شد، نه هم‌انديشي بود و نه با ادب و ميزان حكمراني خوب سازگار بود. به چند نكته از آن اشاره مي كنم:
1- رئيس جمهور در اين نشست دستگاه‌هاي نظارتي را ناقص‌العقل خواند و گفت: «آقاي دستگاه نظارتي! عقل تو كه مبنا نيست. به تو چه ربطي دارد كه دخالت مي‌ كني؟ تصور مي‌كنند چون دستگاه نظارتي هستند بايد نوع هواپيما و خودرو و دارويي را كه مي‌خواهيم خريداري كنيم آنها مشخص كنند، در صورتي كه اگر تخلفي بر مبناي قانوني ديدند بايد اعلام كنند...» حمله به دستگاه يا دستگاه‌هاي نظارتي توسط رئيس جمهور، آن هم در يك چنين نشستي معقول نيست. اگر قوه مجريه در قانون اساسي وظيفه اجرا را به عهده دارد ده‌ها دستگاه نظارتي در مجلس، قوه قضائيه و حتي خود دولت وظيفه نظارت بر حسن انجام كار دولت را به عهده دارند. آنها فقط وظيفه اعلام تخلف را ندارند، آنها مخبر و گزارشگر نيستند، آنها وظيفه برخورد را هم دارند. الان رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري و معاون اول رئيس جمهور قبلي به چه دليل در زندان هستند؟ اگر نظارت نبود كه سنگ روي سنگ بند نبود. ناقص العقل خواندن دستگاه نظارتي با  منطق و ادب و آداب حكمراني خوب نمي‌خواند. ناقص العقل خواندن دستگاه نظارتي، پنجاه و پنجمين توهين و ناسزاي رئيس جمهور به منتقدين است كه اين بار نصيب منتقديني شده است كه در حاکميت هستند و وظيفه نظارتي طبق قانون اساسي دارند.
2- رئيس جمهور در اين نشست گفته است: «چرا مديران دولتي روزه سكوت گرفته‌اند ... آنها از چه مي‌ترسند؟ اگر نمي توانند، از اخم اين و ‌آن مي‌ترسند، بايد كنار بروند.»
رئيس جمهور از كدام روزه سكوت مديران سخن مي گويد؟ ده‌ها روزنامه و سايت خبري در اختيار مديران است، رسانه ملي به صورت يك سويه و بدون نقد در خدمت وزرا و مديران است، هر وقت هر چه خواستند و در هر مورد كه خواستند، گفته‌اند و مي گويند. رئيس جمهور طبق قانون اساسي اختيار دارد هر مسئولي حتي وزرا را با دليل يا بي دليل بركنار كند. قانون اساسي اختيارات وسيعي را به او داده است. اگر مديري نمي تواند، 
چرا بركنارش نمي‌كند؟ وقتي كارنامه دولت در بخشي از وظايف كليدي وزرا و رئيس جمهور به ويژه در مورد وعده‌هاي برجامي خالي است، مديران از چه سخن بگويند؟ ناسزا گفتن به منتقدين مشفق كه هنر نيست، توهين به بخشي از مردم كه تنها جرمشان اين است كه به او رأي نداده‌اند، با ادب و آداب حكمراني خوب نمي‌خواند.
ترسو خواندن بخشي از مديران و متهم كردن آنها به چسبيدن به صندلي هم بي‌مهري به كساني است كه به او رأي داده‌اند و الآن جزء همكاران وي هستند. اين گويش با چه ميزاني از حكمراني خوب مي خواند؟ با اين گويش و خوانش معلوم مي شود وزرا از رئيس جمهور مي ترسند!
4- رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «من از سيستم ارز در گذشته ناراضي بودم و از سيستم فعلي هم خشنود نيستم.» او اعتراف كرد؛ 4 سال است دولت با گوني، اسكناس دلار مي‌آورد، بين صرافي‌ها توزيع مي كند!
آقاي روحاني در مورد مشكلات ارزي طوري حرف مي‌زند كه گويي رئيس دولت و مسئول اين نابساماني، كس ديگري است. او در مسند نقد اين عملكرد نشسته است. منتقدين دلسوز برجام چهار سال است به رئيس دولت مي گويند؛ تحريم ها برداشته نشده است، تحريم‌هاي بانكي به صورت يك جنگ افزار مالي از سوي دشمن عمل مي كند و برجام نتوانسته است بديهي‌ترين تعهد 1+5 را عملياتي كند. اما با نثار ده‌ها اهانت به منتقدين گفته شد؛ ‌«در نقل و انتقال و فروش نفت مشكل نداريم، به هر كس خواستيم 
مي فروشيم و پولش به حساب مي‌آيد.» باز تأكيد كردند: «تحريم هاي هسته‌اي با اجرايي شدن برجام در بخش‌هاي دولتي تقريباً برداشته شده است، در بخش گاز و نفت چيزي به نام تحريم نداريم، به هر اندازه‌اي خواستيم توليد مي كنيم و پولش را مي گيريم.»
حالا كه فاش شده است اين خبرها نيست و هيئت وزيران چند روز مانده به پايان سال 96 براي «جبران عدم حصول منابع حاصل از فروش نفت» مصوبه گذرانده است تا از طريق صندوق ذخيره ارزي اين نقيصه را بپوشاند، مديران مربوط چه حرفي براي گفتن دارند؟ شكستن روزه سكوت آنها چه نفعي براي رئيس جمهور دارد؟ اگر هم بگويند دستاورد برجام تقريباً هيچ بود كه مورد توبيخ قرار مي گيرند.
حالا دولت در مورد مشكلات ارزي تصميمي گرفته است. خود رئيس جمهور در اين تصميم‌گيري حرف ‌آخر را زده است و همه قوا هم پاي آن ايستاده‌ اند. لق كردن اين تصميم‌گيري با اين عبارت كه «از سيستم فعلي هم خشنود نيستم»، با كدام ميزان و ادب و آداب حكمراني خوب مي‌خواند؟
5- رئيس جمهور در خصوص تدابير مسئولين در مورد فضاي مجازي در اين نشست مي‌گويد: «بگذاريد مردم زندگي شان را بكنند. اطلاع داشتن حق مردم است، برخي مي‌گويند مردم بهتر است در بي‌خبري به سر ببرند تا شب راحت بخوابند.» البته وي تأكيد مي كند: «اينكه فضاي مجازي نبايد در انحصار باشد، حرف درستي است.» فضاي مجازي در انحصار دشمن است. دشمن از اين طريق توانست دي ماه 96 يك آشوب امنيتي به وجود آورد. در اسفند ماه با اغتشاش در بازار ارز، ارزش پول ملي را به طور بي‌سابقه اي پايين بياورد.
رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي امنيت ملي مسئول امنيت كشور است. رئيس جمهور به موجب اصول متعدد قانون اساسي مسئول مستقيم اقتصاد كشور است. آيا اين  حرف‌هايي كه در مورد فضاي مجازي زده، مسئولانه است؟ يعني وقتي امنيت كشور و امنيت كسب و كار در مملكت به هم مي‌خورد رئيس جمهور شب با خيال راحت مي‌رود مي‌خوابد؟
ايشان از كدام حق مردم (بخوانيد حق دشمن) در فضاي مجازي ياد مي‌كند؟! آيا مردم مي‌خواهند توسط فضاي مجازي امنيت خود و امنيت كسب و كار خود را به هم بزنند؟
كشور در فضاي مجازي درگير يك جنگ سايبري است. دشمن، افكار عمومي و اراده ملي را نشانه گرفته است. اطلاعات مهم كشور در اين فضا غارت مي شود. رئيس جمهور نبايد از آن به عنوان يك «حق» ياد كند و آن را به اسم «مردم» سند بزند. كجاي اين رفتار و گرايش با ادب و آداب حكمراني خوب مي‌خواند؟!
6- نفوذ نامحرمان و جاسوسان در دولت كنوني صداي مردم و نهادهاي نظارتي را درآورده است. مردم مي گويند چرا بايد در تيم هسته‌اي يك جاسوس دوتابعيتي سر درآورد؟ مردم مي گويند چرا بايد در بالاترين سمت‌ها در محيط زيست يك جاسوس سه  تابعيتي اسرار مملكت را در توانايي موشكي از طريق رصد پايگاه‌ها به بهانه كار محيط زيستي به دشمن بدهد؟
مردم مي گويند مدير دوتابعيتي فراري در دم و دستگاه نفت چرا بايد 200 ميليارد تومان پول مملكت را دزديده و فرار كند؟ كمترين انتظار مردم اين است كه گزينش‌ها به ويژه در سطوح عالي با دقت صورت گيرد و دستگاه‌هاي نظارتي با قدرت جلوي نفوذ را بگيرند.
حالا اگر رئيس جمهور برخلاف انتظار مردم بيايد در يك جمعي به اسم هم‌انديشي مديران ارشد دولتي، گزينش‌ها را مسخره كند و بگويد: «چقدر سين، جيم؟ غسل و وضو مي‌پرسيم؟ اينها چه ربطي به گزينش دارد؟ از آباء و اجداد و همسايگان مي پرسيم، يك كلمه نمي پرسيم آيا تو متعهد هستي و به مردم خدمت مي كني؟ آيا وظيفه خود را خدمت به مردم مي‌داني يا خير؟»
شايد اين نقد به گزينش‌ها وارد باشد. اما موضوع مهم بحث نفوذ است. چرا رئيس جمهور در مورد خطر نفوذ به آنها هشدار نمي‌دهد؟ چرا شاخك‌هاي آنها را نسبت به نفوذ حساس نمي كند؟ مردم مي‌گويند تا كي بايد كشور از نفوذ دوتابعيتي ها آسيب ببيند؟ اگر در استعلام ها، نهادهاي نظارتي و گزينش‌ها درست عمل كردند بايد كساني كه منفذ نفوذ دشمن به دستگاه‌هاي دولتي بودند، پاسخگو باشند و اگر درست عمل نكردند بايد از اين باب مورد مؤاخذه قرار گيرند.
بي دقتي در طرح مسائل از سوي رئيس جمهور به گونه ‌اي بود كه بي بي سي تيتر خود را از سخنان وي به اين جمله اختصاص داده بود: «نبايد خيلي فكرمان را مشغول دشمنان كنيم»!
چرا بايد حواس مردم و مسئولين را از تحركات دشمن در اين وادي به جايي پرت كنيم كه حرف و حديث مخالفان نظام در نقد عملكرد گزينش‌ها در روزهاي اول انقلاب تکرار شود؟ اين با كدام عقلانيت سياسي و تدبير براي يك حكمراني خوب مي‌ خواند؟
7- امسال، سال حمايت از توليد ملي، عملياتي کردن قانون حمايت از توليد ملي، قانون اجراي سياست هاي اصل 44 ، قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و ده ها آيين نامه اي است که دولت براي اين قوانين تصويب کرده است. امسال، سال تعيين تکليف نهايي برجام است. امسال، سال مقابله با توطئه هاي آمريکا در حوزه معيشت مردم است. امسال، سال پاسخ رئيس جمهور به مطالبات مردم در حوزه هاي اجتماعي، معيشتي و اقتصادي است. امسال، سال رعايت ادب، آداب و ميزان حکمراني خوب و اثبات کارآمدي دولت است. چرا از رئيس جمهور، قول و فعلي صادر مي شود که با اين مناسبت ها نسبتي ندارد؟

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9201/1/18331/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha