آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه : بايد طرحي براي تامين امنيت اقتصادي توسط سه قوه تدوين شود

رئيس قوه قضائيه با تأکيد برضرورت تعامل قوا درتأمين امنيت اقتصادي وسرمايه گذاري درکشور، معاون اول خود را مأمورتهيه طرحي براي پيشبرد اين امرکرد.به گزارش ميزان به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي، تصريح کرد: تأمين امنيت اقتصادي صرفاً مربوط به قوه قضائيه نيست. به عنوان مثال درحال حاضربراساس قوانين موجود برخي دستگاه‌هاي اجرايي نظيربانک‌ها و وزارت اقتصاد مي‌توانند اشخاص را ممنوع الخروج کنند يا ازطريق سازمان ثبت دست به توقيف اموال بزنند. با توجه به چنين قوانيني پيشنهاد مي‌کنم که معاون اول قوه قضائيه نشست‌هاي مشترکي با مجلس ودولت برگزارکند تا طرحي براي تعامل وهماهنگي هرچه بيشترقوا درجهت تأمين امنيت سرمايه گذاري وامنيت اقتصادي تهيه شود.رئيس قوه قضائيه افزود: برحسب برخي گزارش‌ها درحال حاضرميزان نقدينگي درکشورحدود۱۵۰۰ هزارميليارد تومان است درحالي که اين ميزان درسال۹۲ حدود۷۰۰ هزارميليارد تومان بود ودرحال حاضردوبرابرشده است. بنا به نظربسياري ازمتخصصان وکارشناسان اقتصادي اين حجم ازنقدينگي موجب تورم مي‌شود لذا همه بايد دست به دست هم دهند تا ضمن رفع برخي کاستي‌ها بتوان امنيت سرمايه گذاري را که موجب رونق کسب وکاردرکشورمي‌شود تأمين کرد.  آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به تلاش‌هاي نيروي انتظامي دربرقراري امنيت درداخل کشورنيزخاطرنشان کرد: با توجه به برخي حواشي اخيربايد تأکيد کنم که نيروي انتظامي به عنوان بازوي امنيتي کشورموظف است اقتدارخود را درهرحال حفظ کند ومن ازبرخي عقب نشيني‌ها تعجب مي‌کنم. البته اگردرجايي تخلفي صورت گرفت با اعلام شکايت، دستگاه قضائي وپيش ازآن بازرسي‌هاي مربوطه درنيروي انتظامي به اين تخلف رسيدگي قانوني خواهند کرد. اما اگربنا باشد برخي درمقابل نيروي انتظامي گردنکشي کنند وازاين طريق با دوقطبي سازي جامعه تلاش کنند که يک بحث فرهنگي را، سياسي يا اجتماعي جلوه دهند به هيچ عنوان قابل قبول نيست.رئيس قوه قضائيه با تأکيد برضرورت اقدام نيروي انتظامي درچارچوب شرع وقانون تصريح کرد: نبايد اجازه داد که هرکسي درمقابل اقدامات قانوني نيروي انتظامي مقاومت کند يا مأموري را مورد اهانت قراردهد. نيروي انتظامي به هيچ عنوان نبايد يک قدم هم عقب نشيني کند. درهيچ کجاي دنيا پذيرفته نيست که پليس يک کشورهدف هجمه وتوهين قرارگيرد، زيرا دراين صورت سنگ روي سنگ بند نمي‌شود وراه برعمل واقتدارنيروي انتظامي براي تأمين امنيت کشوربسته خواهد شد.رئيس قوه قضائيه درادامه با تأکيد براينکه تمامي تهديد‌ها عليه کشورقابليت تبديل شدن به فرصت را دارد، شرط تحقق اين موضوع را هوشياري، تدبيرواقدام به موقع مردم ومسئولان دانست وخاطرنشان کرد: امروزهمه گروه‌هاي ضد انقلاب ازجمله منافقين را براي برهم زدن امنيت کشور بسيج کرده اند. 
برهمين مبنا مردم ودلسوزان نظام بايد درصحنه حضورموثروفعال داشته باشند. ما نمي‌توانيم اين موضوع را بپذيريم که برخي درداخل کشورهمان سخنان وتحليل‌هاي دشمن را ارائه کنند. اگراقدامات آمريکا، اروپا، رژيم صهيونيستي وعربستان سعودي درمقابله با نظام جمهوري اسلامي ابهاماتي داشت، برخي تحليل‌ها وتفسير‌ها قابل پذيرش بود، اما درشرايط فعلي که دشمني‌ها کاملاً آشکاروصريح است ديگرجايي براي تفسيراقدامات وجود ندارد وتحليل‌هاي همسوبا مواضع دشمن قابل هضم نيست.آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر اينکه نظام جمهوري اسلامي با محوريت، ولي فقيه و رهبري‌هاي داهيانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بايد به صورت يکپارچه عمل کند، به جلسه مشترک روز گذشته سه قوه اشاره کرد وگفت: دراين جلسه نيزبرضرورت همدلي واتحاد قوا تأکيد شد. البته وجود اختلاف سليقه کاملاً طبيعي است، اما درخصوص مسائل اساسي کشوروبويژه آنچه که به امنيت واقتدار نظام باز مي‌گردد بايد همه همدل و يد واحده باشند ودرچارچوب سياست‌هاي رهبرمعظم انقلاب عمل کنند.رئيس قوه قضائيه درادامه با تأکيد برضرورت تلاش هرچه بيشتردرجهت تأمين امنيت اقتصادي درکشورگفت: اميدوارم معاون اول قوه قضائيه درکنارپيگيري مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتي، طرحي را تهيه وتنظيم کنند که مقوله امنيت اقتصادي در تعامل با دولت و مجلس به خوبي پيش برود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9200/1/18243/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha