آرشیو
انتخاب نشریه


وزيرارتباطات: ايجاد دو ميليون شغل، اشتباه لفظي رئيس‌جمهور بود

وزيرارتباطات درواکنش به ايجاد ۲ميليون شغل درسال۹۶ گفت: گزارشي که خدمت آقاي رئيس‌جمهورداديم، مبني براين بود که دردوسال گذشته درفضاي مجازي بالغ بر۲۰۰هزار شغل ايجاد شده است. بيان دوميليون شغل يک اشتباه لفظي ازآقاي رئيس‌جمهوربود.به گزارش تسنيم، وزيرارتباطات درواکنش به اظهارات رئيس جمهوردرباره ايجاد دوميليون شغل درسال96 اظهارکرد:‌ تصويري که ازمن منتشرشد، بيش ازيک تعجب بود. وي ادامه داد: انتشاراين تصاويرخصلت فضاي مجازي است ونشان‌دهنده نظارت مردم برمسئولان واشراف آنها به موضوعات است. گزارشي که خدمت آقاي رئيس جمهورداديم، مبني براين بود که دردوسال گذشته درفضاي مجازي بالغ بر200 هزارشغل ايجاد شده است.آذري جهرمي افزود: فکرمي‌کنم که بيان دوميليون شغل يک اشتباه لفظي ازآقاي رئيس جمهوربود که با خستگي‌هاي ايشان همراه شده است. فرمايش آقاي رئيس جمهوراين بود که ما شاخص‌هاي اشتغال درفضاي مجازي را پيگيري کنيم.آذري جهرمي بارديگر درتوئيتر نوشت: بعد از توضيح و دستورات رئيس جمهور درباره صيانت از اشتغال در فضاي مجازي و توسعه آن را با جديت پيگيري خواهم کرد.وي همچنين نوشت: آمار اشتغال دوسال گذشته200 هزارشغل صحيح بود؛ تصحيح آمار امري ضروري واخلاقي است که صورت گرفت.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9198/1/18033/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha