آرشیو
انتخاب نشریه


دادستان كل كشور : با متخلفان بازار ارز و قاچاقچيان كالا برخورد مي كنيم

دادستان کل کشوربا بيان اينکه با قاچاقچيان ومتخلفان بازار ارزبرخورد مي‌کنيم، گفت: دولت براي نرخ اعلامي ارزمصوبه بگذراند، ابلاغ قانوني شود وپس ازابلاغ چنانچه مازاد برمبلغ تعيين شده 
قاچاق تلقي شود برخورد با اين مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام مي‌شود.به گزارش ايسنا، محمدجعفرمنتظري گفت: تثبيت قيمت ارزيکي ازضروري ترين مسائل کشوراست که بايد درحوزه دولت و قوه مجريه مورد توجه قرارگيرد ضمن اينکه تحقق اين مسئله به هماهنگي وهمکاري سه قوه مجريه ، مقننه وقضائيه نيازدارد.منتظري با اشاره به مبلغ اعلام شده براي ارزتصريح کرد: 4 هزارو200 توماني که دولت اعلام کرده حتماً با کارشناسي انجام گرفته است وما نسبت به تعيين مبلغ اظهارنظرنمي‌کنيم اما چند نکته بايد مورد توجه قراربگيرد اول اينکه دولت براي نرخ اعلامي ارزمصوبه بگذراند، ابلاغ قانوني شود وپس ازابلاغ چنانچه مازاد برمبلغ تعيين شده قاچاق تلقي شود برخورد با اين مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام مي‌شود.دادستان کل کشورادامه داد: به موجب قانون، برخورد با قاچاق کالا وارز درحوزه صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است مگرمواردي که درقانون مشخص شده ودرحوزه صلاحيت دادسراها ومراجع قضائي است بنابراين سازمان تعزيرات بايد براي برخورد با افرادي که ازاين مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگي بيشتري داشته باشد.وي گفت: بخشي ازپيگيري مسئله ارزبه قوه قضائيه مربوط مي‌شود وبراساس تاکيد هميشگي رئيس قوه قضائيه، به اين نتيجه رسيديم که حتما بايد از ناحيه دستگاه قضا هم تعامل وهمکاري لازم صورت بگيرد که اميدواريم با همکاري هرسه قوه قيمت ارزمشخص وتثبيت شود.دادستان کل کشورتاکيد کرد: افرادي که به دنبال سودجويي هستند بايد بدانند چه پرونده آنها درسازمان تعزيرات مطرح شود وچه درقوه قضائيه، تصميم قاطع نظام برخورد با متخلفان وکساني است که قاچاق ارز را درجامعه رواج مي‌دهند.وي گفت: به نظرمي‌رسد مجلس شوراي اسلامي هم بايد روي مسئله قاچاق کالا و ارزوقانون فعلي در اين زمينه، تجديدنظرکند واحيانا بازنگري داشته باشد که اميدواريم مجلس با بررسي کارشناسي دراين باره براي تعيين مجازات اقدام کند.دادستان کل کشورتاکيد کرد: ازآنجايي که قانون اهميت دارد، اعم از اينکه قاضي دردستگاه قضائي حکم صادر کند يا سازمان تعزيرات؛ به نظرما مسئله مجازات قاچاق کالا وارز بسيار مهم است ونيازبه بازنگري دارد.وي افزود: مصوبه دولت درباره نرخ ارزهرچه باشد مازاد برآن به موجب بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارزقاچاق تلقي وقانون قاچاق هم برآن حاکم خواهد شد.منتظري گفت: دولت درتدوين مصوبه ارزبايد ابعاد حقوقي اين مسئله را به خوبي بررسي کند تا درپيگيري ها؛ سازمان تعزيرات وقوه قضائيه با مشکل حقوقي مواجه نباشند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9191/1/17253/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha