آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: اقدامات عربستان در يمن مصداق جنايت جنگي است

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اقدامات عربستان دريمن مصداق جنايت جنگي است، تصريح کرد: سرزمين يمن نزديک به سه سال است که تحت اشغال وبمباران نيروهاي نظامي عربستان قراردارد. اين بمبارانها موجب وارد آمدن آسيب ها وخسارت‌هاي فراوان به اين کشورشده وکشتارهاي بي رحمانه ملت مظلوم يمن، مصداق بارز جنايات جنگي است. به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي، افزود: ازسوي ديگر به دليل محاصره اين کشور، به اذعان نهادهاي بين المللي و سازمان ملل قحطي بي سابقه اي دراين سرزمين پديد آمده است و حسب برخي گزارش‌ها روزانه100 کودک براثرکمبود غذا ودارومي ميرند که اين وضعيت، فاجعه اي انساني وجنايت عليه بشريت است.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه سازمان هاي مدعي حقوق بشر در برابر چنين جناياتي سکوت کرده اند، خاطرنشان کرد: سازمانهاي بين المللي نهايتاً به صدور يک بيانيه اکتفا مي کنند ونه تنها هيچ حمايتي ازمردم ندارند بلکه چتر حمايت‌شان همواره برسرظالمان وسلطه گران گسترده است. ازطرفي کشورهاي غربي ازجمله آمريکا به شدت ازجنايات عليه مردم يمن حمايت مي کنند چنانکه فروش سلاح هاي بي‌شماربه عربستان، گواهي بر صحنه گرداني اين حوادث توسط آمريکاست.وي عربستان را محورشرارت در منطقه خواند وبرلزوم ايستادگي در برابر نقشه هاي شوم و فساد انگيز آمريکا و اذناب منطقه اي آن با همدلي و وحدت هرچه بيشترمردم منطقه تأکيد کرد.رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به فرامين رهبري درزمينه کاهش آسيب هاي اجتماعي وپي گيري‌هاي معظم له، اقدام تحولي وجهادي پيرامون اين موضوع را مهمترين خواسته ودستورايشان دراين عرصه برشمرد واظهارکرد: گرچه دستگاه قضائي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي اقدامات بسيارمناسبي انجام داده است اما همه دستگاهها بايد به وظايف خود عمل کنند.آيت الله آملي لاريجاني تصريح کرد: آسيب هاي اجتماعي، محصول شبکه اي درهم تنيده ازمشکلات است که ازمهمترين اين آسيب ها مي توان به اعتياد، طلاق ومفاسد اخلاقي اشاره کرد. همه اين آسيب ها ناشي ازعلل مختلفي هستند ودستگاه هاي گوناگون دراين زمينه مسئوليت هاي خطيري برعهده دارند.رئيس قوه قضائيه افزود: به عنوان مثال يکي ازدلايل اعتياد، عدم اشتغال، عدم آگاهي و فقر است. قاچاقچيان موادمخدر درمرزهاي کشور عمدتاً از فقر مردم بويژه مرزنشينان براي استفاده ابزاري ازآنان بهره مي گيرند. رفع فقروبيکاري برعهده دستگاه هاي مربوطه است ولازم است براي کاهش آسيبي نظيراعتياد، اين دستگاه ها به وظايف خود عمل کنند. قوه قضائيه نيزبه عنوان يکي از ارکان نظام، وظايف خود را انجام مي دهد. به عنوان مثال درهمين موضوع اعتياد، همکاري‌هاي بسيارخوبي براي مقابله با قاچاق موادمخدربا نيروي انتظامي داشته ايم ودرزندانها نيزخدمات بسيارزيادي درزمينه بازپروري معتادان ارائه شده است. با پيگيريهاي دستگاه قضائي وبويژه معاونت اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم، تعداد اردوگاه هاي مربوط به درمان وبازپروري معتادان که به موجب قانون جديد مبارزه با موادمخدربايد تشکيل مي شد، گسترش يافته است وعلاوه براين به خانواده هاي اين افراد نيزکمک هايي شده تا ازمايحتاج اوليه زندگي بهره مند باشند.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات دستگاه قضائي درزمينه کاهش طلاق نيزخاطرنشان کرد: گسترش مشاوره هاي قبل ازطلاق وافزايش مراکزمشاوره خانواده ازجمله مهمترين اقدامات قوه قضائيه براي کاهش آسيب طلاق بوده است.وي گفت: درحوزه زندانها نيزحسب گزارش سازمان زندانها، 20 هزارنفرازخانواده زندانيان تحت حمايت و پوشش قرارگرفته اند وتلاش شده است خانواده هايي که درمعرض اعتياد، بيماري يا طلاق قراردارند ازاين وضعيت رهايي يابند.رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اقدامات درزمينه کاهش مفاسد اخلاقي نيزاظهارکرد: دراين عرصه نيزدادستانها ونيروي انتظامي توجيه شده اند. معتقديم دربسياري ازموارد اگريک دختروپسرجوان را که مرتکب خلافي شده اند به جاي آنکه به زندان بفرستيم با رأفت ونصيحت نسبت به آنها رفتارکنيم، نتيجه بسياربهتري خواهيم گرفت. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9087/1/1574/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha