امروز: دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
بابازاده:
60درصد منطقه 10دربافت فرسوده است
1396/01/31
  بزرگنمایی:

بخش اجتماعي: شهردارمنطقه10 با اعلام اينکه  60درصد منطقه 10دربافت فرسوده است، گفت: البته درسال‌هاي اخيربا ارائه بسته‌هاي تشويقي اقدامات بسيارخوبي صورت گرفته به گونه اي که عوارض متفرقه دربافت فرسوده صفرشده است. درسال گذشته11 هزارو722 پروانه صادرشده که7087 پروانه مربوط به بافت فرسوده بوده است.به گزارش خبرنگارما، عباس بابازاده با اشاره به بحث ادغام اين منطقه با منطقه9 گفت: با توجه به اتمام کارشوراي چهارم درآينده نزديک به احتمال بسياردرشوراي شهرپنجم بررسي مي شود.سال گذشته هم بحث ادغام منطقه9 و10 مطرح شد وچون به انتهاي کارشوراي چهارم رسيديم، شايد اين موضوع درشوراي پنجم طرح وپيگيري شود، اما اکنون منتفي است.وي با اشاره به افتتاح سه ايستگاه مترودرمنطقه درآينده نزديک گفت: دوايستگاه ظرف هفته‌هاي آينده وايستگاه بزرگ بريانک که دردستورکارقراردارد درمرحله بعدي به اتمام خواهد رسيد.بابازاده با تأکيد برتلاش شهرداري منطقه10 براي احداث بوستانهاي جديد وتوسعه فضاي سبزگفت: سه باغ منطقه درسال گذشته شناسايي شده ويک باغ با عنوان باغ نظردرخيابان رنجبربه وسعت 6هزارمترمربع وهزينه10 ميليارد تومان تملک شده که درسال جاري به بوستان منطقه‌اي تبديل خواهد شد. با ساخت اين بوستان تعداد بوستانهاي اين منطقه به عدد 29مي‌رسد.وي، تأکيد کرد: دربخش پارکينگ درمنطقه مشکلات بسياري داريم لذا بايد درحوزه فرهنگ‌سازي براي استفاده ازپارکينگ‌هاي مکانيزه برنامه‌ريزي مشخصي را انجام دهيم. با توجه به مساحت کمي که اين پارکينگ‌ها نيازدارند مي‌تواند براي حل مشکل پارکينگ درمنطقه کارسازباشد. درحال حاضرنيزدرسه نقطه ازمنطقه ازاين پارکينگ‌ها استفاده شده که با استقبال خوب شهروندان مواجه شده‌ايم. درهمين راستا دونقطه ديگرنيزبا مشارکت شهروندان درشرف صدورپروانه براي احداث پارکينگ‌هاي طبقاتي هستيم. هريک ازاين دوپارکينگ ظرفيت پارک400 خودرورا دارا هستند.

حدیث (9633)
امام علي (ع):
هر كه خودرأيى كند نابود شود و هر كه با بزرگان مشورت كند، در خردهايشان شريك گردد.
سرمقاله (9633)
دکتر حامد حاجي‌حيدري- hajiheidari@PhiloSociology.ir
قضيه دولتي که «اعتدال» را به «متوسط الحالي» و «بي حالي» تأويل برده است، آشکارا به نقطه ”نمي‌شود“ و ”نداريم“ و ”نمي‌توانيم“ رسيده است، و حتي آن چنان سر در گم و سرسام زده مي‌نمايد که اين سه شعار ضد انتخاباتي را با شعارهاي انتخاباتي اشتباه گرفته است، و آن‌ها را مدام و به صد زبان تکرار مي‌کند: ”نمي‌شود“ و ”نداريم“ و ”نمي‌توانيم“. حال،پرسش اصلي انتخابات در ذهن رأي دهندگان آن است که اگر آنها آشکارا تکرار مي‌کنند که ”نمي‌شود“ و ”نداريم“ و ”نمي‌توانيم“، پس، چرا اساساً نامزد انتخابات شده‌اند؟ آن هم نه يک قبضه، دو قبضه آمده‌اند؛ و ما دو نامزد انتخابات داريم که تمام وجهه همت‌شان اين است که به همه نشان دهند ”نمي‌شود“ و ”نداريم“ و ”نمي‌توانيم“.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.