امروز: يکشنبه 4 تير 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
پيرهادي:
پنج وزارتخانه درحادثه پلاسکو قصورداشتند
1396/01/31
  بزرگنمایی:

عضوهيئت رئيسه شوراي شهرتهران گفت: براساس گزارش دولت مسئوليت شهرداري درحادثه پلاسکوکمتراز17 درصد بوده است و5 وزارتخانه ونهاد ديگردراعمال وظايف نظارتي واجرايي خود قصورکرده‌اند.محسن پيرهادي درگفتگوبا فارس، درباره گزارش حادثه پلاسکوگفت: مجموعه بررسي‌هاي انجام شده درخصوص حادثه پلاسکوازسوي نهادهاي مختلف نشان داد که علي‌رغم اتهامات جريانهاي سياسي به نهادهايي مانند شهرداري، اين مجموعه تنها مقصرحادثه پلاسکونبوده است، بلکه بسياري ازمسئوليت‌هاي خود را استيفا کرده است. ما نيازمند بازنگري درکل ساختاربوروکراسي ونظام اجرايي خود هستيم تا درچنين حوادث تلخي مسئوليت نهادها وارگانهاي مختلف روشن وشفاف باشد.وي افزود: متاسفانه ما ازجهت تقنيني دچارضعف هستيم وحتي ديديم درگزارش ملي که دولت به دستوررئيس جمهورتهيه کرد، به مسئوليت مشترک همه ارگانها ازجمله وزارتخانه‌هاي مختلف اشاره شد.پيرهادي بيان داشت: دراين گزارشها فرضيات حقوقي مختلف استماع شده است واين اجماع وجود دارد که شهرداري يکي از6 نهاد داراي مسئوليت حقوقي دراين زمينه است و ازقضا کمترين اختيارات را نيزدارد. شما نمي‌توانيد ازارگاني همه مسئوليت‌ها را بخواهيد، اما آن را درحد ضابط دادگستري هم قبول نداشته باشيد يا اختياراقدام فوري را به آن ندهيد.وي ادامه داد: براساس گزارش دولت مسئوليت شهرداري دراين حادثه کمتراز17 درصد بوده است و5 وزارتخانه ونهاد ديگردراعمال وظايف نظارتي واجرايي خود قصورکرده‌اند. اين نوع مسئوليت‌ها نيزغالبا تضامني محسوب مي‌شود واگردراين زنجيره، يک حلقه وظايف خود را به درستي انجام ندهد، حلقه بعدي ازکاربازمي‌ماند.پيرهادي گفت: برآوردها نشان مي‌دهد اتهاماتي که جريانهاي سياسي ازروز اول عليه شهرداري وشورا درحادثه پلاسکومنتشرکردند، وجاهت قانوني نداشته وحتي گزارش دولت نيزناظربه همين مسئله بود.

حدیث (9677)
امام علي (ع):
چه زشت است كه انسان ظاهري موافق داشته باشد و باطني منافق.
سرمقاله (9677)
دکتر حامد حاجي‌حيدري- hajiheidari@PhiloSociology.ir
قضيه: آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، رهبر انقلاب، چهارشنبه گذشته، در ديدار با اساتيد دانشگاه، دو تکليف را از اساتيد مطالبه فرمودند: يکي روشن‌گري نزد دانشجويان بويژه در مورد ارزش و مفهوم «استقلال»، و ديگري لزوم خروج اساتيد از حصار دانشگاه و روشن‌گري جامعه در مورد ارزش‌هاي انقلابي، بويژه «استقلال»؛ خصوصاً که اين روزها با التزام ناقص و غيرقانوني دولت به سند آموزشي 2020، انتلکتوليسم اصلاح‌طلب، اين بار، «استقلال» کشور را هدف قرار داده است. ايشان تذکر دادند که جوانان امروز، از وقتي چشم خود را باز کردند، به برکت خون شهيدان و همت مردان انقلاب، در فضاي «استقلال» تنفس کرده‌اند، و حکم ماهي را دارند که تصوري از دنياي بدون آب، دنياي بدون «استقلال»، دنياي سخت و تيره انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ندارند. مبادا، قدر اين «استقلال» را ندانند و اين انتلکتوليسم خام که کم به کشور خيانت نکرده است، گوهر «استقلال» را از چنگ ايشان به در آورد، و آن‌ها دوباره بيفتند به دام فرانکوفون و آنگلوفون و آمريکافون و «يونسکوفون» بودن...
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.