امروز: سه شنبه 4 مهر 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
رحيم‌پورازغدي:
براي برخي انتخابات، ماشين جوجه‌کشي قدرت است
1396/01/31
  بزرگنمایی:

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: براي برخي انتخابات ماشين جوجه‌کشي قدرت است.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، حسن رحيم پورازغدي در همايش نقش مردم در انديشه سياسي اسلام با بيان اينکه در حکومت هاي مادي سياستمداران تاجران قدرت هستند و در اين حکومت ها کلاهبرداري، رشوه هاي سياسي، عوام فريبي و دموکراسي هاي صوري و حتي دموکراسي هاي صادقانه تر وجود دارد، گفت: هدف در حکومت هاي مادي تجارت قدرت است به اين معنا که قدرت براي من و يا قدرت براي ما باشد.وي با بيان اينکه قدرت طلبي در يک حکومت ديني با حکومت هاي 
مادي تفاوت دارد، تصريح کرد: در حکومت هاي ديني قدرت براي خدمت به خلق و پيش بردن عدالت است در واقع در حکومت هاي ديني مبتني بر حق الله و حق الناس هستند که اينها هيچ گاه در تقابل با شريعت الهي قرار نمي گيرند چرا که خود جزئي از شريعت هستند.وي با اشاره به اينکه در حکومت هاي ديني تجاوز به حقوق مردم گناه، عصيان و معصيت است، گفت: برخي ها دم از خدمت به مردم را مي زنند اما مردم به ماشين راي آنها تبديل شده اند در واقع از نظر آنها انتخابات ماشين جوجه کشي و پاساژ سياسي است که سرقفلي و اجاره دارد. اينجاست که وقتي يک 
گروه کوچک با انبوهي از آراي مردمي انتخاب مي شود قدرت اجتماعي و سياسي و تاثيرگذاري به دست آنها مي افتد و به همين دليل شروع به تغيير و تحول در سيستم مي کنند.رحيم پورازغدي با بيان اينکه با افتادن قدرت به دست اليت ها که در اينجا منظور انسان هاي متعالي نيست آنها با امضاها خود مي توانند ميليارد ها پول را جابه جا کنند سرنوشت صدها دانشگاه را تغيير دهند و سياست خارجي را زير و رو کنند، تصريح کرد: هم در جمهوري ديني و هم در جمهوري غيرديني راي مردم اهميت دارد البته کساني هستند که در جمهوري اسلامي غربي مي انديشند و فکر مي کنند که هم مي تواند صداي اذان به گوش برسد و هم خانه هاي فساد داشته باشيم.وي با تاکيد بر اينکه براي کساني که کانديداي رياست جمهوري مجلس و يا حتي شوراي شهر مي شوند بايد يک دوره آموزشي قانون اساسي برگزار شود و از آنها آزمون کتبي و شفاهي گرفته شود چرا که وقتي که همين ها بر سر کار مي آيند درست خلاف قانون اساسي عمل مي کنند، تصريح کرد: واقعيت اين است که برخي ها اصلا قانون اساسي را نخوانده اند و حدود وظايف و اختيارات خود را نمي دادند و از چگونگي رابطه قوا با هم شناختي ندارند در هر حال بايد بگوييم که قانون اساسي با اين وضعيت مظلوم است.وي با بيان اينکه طبق قانون اساسي وظيفه رهبر ابلاغ سياست هاي کلي نظام بر موضوع هاي مختلف اقتصادي، سياسي و ديگر حوزه هاست، افزود: سه قوه بايد در چارچوب سياست هاي کلي عمل کنند اما متاسفانه شاهديم که سياست هاي کلي مثل انشا نوشته مي شوند و بعد به آرشيو مي روند در هر حال سران قوه بايد نسبت به سياست هاي کلي ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب پاسخگو باشند.وي با اشاره به اينکه نظارت رهبري بر قواي سه گانه يک نظارت استصوابي است، اظهار کرد: در نظام اسلامي ولي فقيه شاه معمم نيست  چرا که طاغوت در هر لباسي نامشروع است در واقع 
ولي فقيه درست خلاف نفس و نيت خود عمل مي کند.رحيم پورازغدي با تاکيد بر اينکه رئيس جمهور مستقل از ولي فقيه هيچ مشروطيت و اختياري ندارد گفت: سران قوا در طول استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمات و صدماتي زده اند که مي توان گفت برخي خدمات کم و صدمات زيادي، برخي صدمات کم و خدمات زياد و برخي به صورت مساوي هم خدمات رسانده و هم آسيب زده اند. بايد کليات تعريف شود که قانون اساسي ضمانت اجرايي پيدا کند.وي با بيان اينکه براساس قانون اساسي رئيس جمهور بايد حد نصابي از تقوا، امانت داري، ايمان به مباني جمهوري اسلامي داشته و همچنين مدير و مدبر و نه بي عرضه باشد، تصريح کرد: سوگندي که رئيس جمهور ياد مي کند سوگند تشريفاتي و شاعرانه نيست که بگويد سوگند به آزادي در واقع سوگند رئيس جمهور يک سوگند شرعي است و آنجا که مي گويد سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب باشم معنايش اين است که بايد همه امکانات را براي پاسداري از ارزش ها به کار بگيرد در پاسداري از نظام حساب خودش را با نظام جدا نداند در واقع رئيس جمهور قسم 
مي خورد که خودش را وقف اعتلاي اين مردم، اخلاق و دين کند.وي با بيان اينکه رئيس جمهور سوگند ياد مي کند که به جز خدمت به مردم، دين واخلاق هيچ کاري نمي کند و از خودکامگي مي پرهيزد، اضافه کرد: زماني که گفته مي شود که با قانون اساسي و رهبري کاري نداريم اين خودکامگي و ديکتاتوري است.رحيم پورازغدي اضافه کرد: يکي ديگر از سوگندهايي که رئيس جمهور مي خورد اين است که استقلال سياسي اقتصادي و فرهنگي کشور را حفظ کند و اجازه ندهد که ابرقدرت ها در تصميم گيري هاي جمهوري اسلامي دخالت کنند. سوال ما اين است که آيا وقتي رئيس جمهوري قسم ياد مي کند که از استقلال فرهنگي اقتصادي و سياسي کشور پاسداري کند آيا واقعا همه روساي جمهور خود را فداي استقلال سياسي فرهنگي و اقتصادي کشور کرده اند واقعيت اين است که نمرات هر کدام از آنها با هم فرق مي کند.

حدیث (9753)
امام علي (ع):
خودخواهي، سرافکندگي مي آورد.
سرمقاله (9753)
دكتر محمد حسين ملايري
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.