امروز: سه شنبه 4 مهر 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
دعاي آخر سال يک تئاتري
1395/12/26
  بزرگنمایی:

سيد علي تدين صدوقي
خدايا در سال جديد چنان کن که تو خواهي وما را آن ده که آن به ،  
و دعايمان را مستجاب دار ،خدايا  در سال جديد به بازيگران چهره اي  آنقدر کار عطا کن که دست از سر تئاتر بردارند  و بگذارند که تئاتري ها هم نفسي بکشند ، خدايا سلبريتي هاي   "همان خيلي چهره اي ها " فيلم وسينما وتلويزيون را آنقدر محبوبيت ده  وآنقدر بر کارشان و در آمدشان بيفزا تا تئاتر را فراموش کنند و اين هنر قديمي وشريف را به حال خويش رها سازند ، 
تا بلکه تئاتري ها هم فرصتي پيدا کنند و نفسي بکشند و  به روي صحنه بروند . خدايا مسئولين  تئاتر وهنرهاي نمايشي ما را از باند بازي ومافياگري مصون بدار ، خدايا در سال جديد آن کن که  خداي ناکرده اگرهسته هاي مافيايي  در وزارت ارشاد اسلامي وزير مجموعه هاي تابعه شکل گرفته اند  توسط وزير جديد در هم شکسته شوند تا بلکه هنرهاي نمايشي  وايضا تئاتر نفسي بکشند ، ان‌شاالله . خدايا در سال جديد آن کن که  تازه رسيده اي يا هر کسي که رابطه دارد و دستي از نزديک بر آتش  نتواند ادعاي کار ارزشي ومذهبي وديني بکند چرا که با وجود اينان ،هنر مندان شايسته وارزشي وخوشفکر ومتعهد ومعتقد و ولايي به ناچار در گوشه اي سر به جيب فرو برده اند  . چر ا که تا قيل وقال باشد و تبليغات براي نفع شخصي . تا دين ومذهب واعتقادات وارزشها دستمايه اهداف شخصي ومادي قرار گرفته اند 
و  مي گيرند ديگر جايي براي جنس اصلي و افراد صادق وبي مدعا واما کاري و ارزشمند و دانا و...باقي نمي ماند .خدايا در سال جديد دست بدلي ها 
را از هنرهاي  نمايشي وتئاتر اين مرزو بوم کوتاه کن .خدايا در سال جديد از شعار مسئولين هنري کشور کم و به شعور وبه عملشان بيفزا . خدايا در اين ساليان عده اي نابلد ونا مربوط به هنر نمايشي از اين هنر در پست هاي مختلف ارتزاقها کرده اند و سود ها برده اند. در همه جا بوده اند وهر کاري خواسته اند کرده اند ومدام در بين اين مملکت وممالک غربي در رفت و آمد هستند وخانواده وفرزندانشان در ممالکي که در شعارهايشان دشمن وبيگانه مي پنداشتند  زندگي مي کنند . خدايا اينان هرچه زودتر باز نشسته بفرما يا دستشان را از اين هنر کوتاه بگردان  تا اين هنر شريف نفسي بکشد وراهش را پيدا کند انشاله .خدايا کساني که در طي ساليان طوري عمل مي کردند که همه فکر کنند از دست اندر کاران رده بالاي بسيج وسپاه وبچه هاي بالا و... هستند ودر ساعت اداري سجاده در اتاق‌شان پهن 
مي کردند ونماز مي خواندند دستشان رو شود وهمگان بفهمند که اين کارها واعمال  و...فيلمشان بوده ،البته بخاطر ما نمازو حج و... ايشان  را قبول بفرما .
خدايادر سال جديد آن کن که ما بتوانيم به فرموده مقام معظم رهبري دام مد ظله العالي همچنان نقد بنماييم وکمبودها ومعضلات را به رخ بکشيم .
بلکه اين گونه به وظيفه  شرعي و هنري و... خود عمل کرده باشيم ان‌شاالله . 
خداوندا خودت مي داني که ما اهل پارتي وپارتي بازي و گروه گرايي وباند بازي 
نيسيتم اما يک روزنه کوچکي بگشا تا ماهم بتوانيم چنانچه به آقايان  بر نمي خورد ومزاحم کسب وکارشان نيستيم  کار تئاترانجام دهيم  آخر اين دوستان به همراه گروهشان وبچه هايشان وفرزندانشان همه پست ها وکار ها 
را اشغال کرده اند وفاميلي کار مي کنند تو خود نظري به ما بيفکن . 
خدايا به نص آيه شريفه " ن والقلم وما يسطرون "  درک وحفظ شرف قلم  را در ما بيفزا و صد چندان کن ،چنان کن که هرگز قلم‌مان نلغزد وکژ نرود.خدايا تفکر و ايده و انديشه وعمل سالم صالح وپاک هنر اسلامي ايراني را بر ما عطا بفرما . بار پروردگارا هنرو فرهنگ ايراني اسلامي اين مرز وبوم را از گزند نا اهلان وسود جويان وخود کامگان  دو رويان حفظ بفرما . خدايا در سال جديد نيرويي مرحمت بفرما تا بتوانيم  در برابر تهاجم وناتوي فرهنگي ،
هنري  فکري ، اعتقادي بيگانگان ودشمنان وهمدستانشان در داخل و خارج تا جايي که نفس در بدن داريم بايستيم .خدايا در سال جديد کاري کن که دولت از وظايفش در خصوص هنر وفرهنگ ومقابله با تهاجم فرهنگي وهنري و... شانه خالي نکند وبه بهانه خصوص سازي ، تئاتر وهنرهاي نمايشي را به نابودي نکشاند . خدايا به مقام معظم رهبري طول عمر با عزت عنايت بفرما ، 
خدايا به هنرمندان  وبه ما طول عمر ودرک هنر ارزنده وپاک وسالم  و... را عطا بفرما .خدايا مي دانم خيلي حرف زدم ، خواسته ودعاي  فراوان دارم اما براي امسال همين ها کافي است  . تو را هزاران سپاس وشکر مي گويم واز حضرتت مي خواهم در آخر مرا آن ده که آن به ؛و اين دعا ما را مستجاب بدار . يا مقلب القلوب والابصار ، يا مدبرالليل والنهار،يا محول الحول والاحوال ، 
حول حالنا الي احسن الحال.

حدیث (9753)
امام علي (ع):
خودخواهي، سرافکندگي مي آورد.
سرمقاله (9753)
دكتر محمد حسين ملايري
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.