امروز: شنبه 6 خرداد 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
شهردارتهران خبرداد:
مسافرگيري درخط7 متروازاواخرفروردين96
1395/12/26
  بزرگنمایی:

شهردارتهران گفت: کارمسافرگيري درخط7 مترودراواخرفروردين ماه96 آغازخواهد شد.به گزارش فارس، محمد باقرقاليباف، درحاشيه مراسم تست گرم خط 7 متروي تهران تاکيد کرد: امروز (چهارشنبه)که تست يکي ازمهم ترين خطوط تهران انجام شد براي من يک روزبسيارافتخارآميزاست چرا که خط هفت ازنظرفني، جزء پيچيده ترين 
وعميق ترين خطوط متروي تهران به شمارمي رود.وي تاکيد کرد: به صورت متوسط درخط هفت متروي تهران30 مترزيرزمين هستيم واين خط اززيرهمه خطوط عبورمي کند؛ اين درحالي است که جنس زمين وخاک دراين مسيربه نحوي بود که عبورتونل بسيارسخت است ومشاوران نيزدرمطالعات اوليه، احداث تونل را سخت مي دانستند.شهردارتهران با اشاره به عبورخط هفت متروتهران ازقديمي ترين محلات شهرووجود تاسيسات بسيارقديمي درطول مسيراين خط، تاکيد کرد: خط هفت ازمنتها اليه شرق دراستاديوم تختي شروع شده وازمناطق مرکزي ومحروم شهرعبورمي کند. درادامه به اتوبان آهنگ، ميدان قيام، خيابان مولوي واتوبان نواب مي رسد. ازاتوبان نواب نيزاين خط به سمت شمال تا پل گيشا، بوستان گفتگو، برج ميلاد وميدان صنعت امتداد مي يابد.قاليباف طول خط هفت مترورا30 کيلومتربا22 ايستگاه عنوان کرد وگفت: اين خط همه خطوط مترورا قطع کرده وارتباطات ما را به صورت کامل برقرارمي کند.

حدیث (9655)
امام جواد (ع):
مؤمن به سه خصلت نيازمند است: تأييد خداوند، نصيحت کننده اي از درون خود، پذيرش اندرز خيرخواهان.
سرمقاله (9655)
سيد مسعود شهيدي
در هر انتخاباتي ، کانديداها که عموما شخصيت هايي در تراز مقام رياست جمهوري هستند، به ميدان مي آيند وخود را در معرض انتخاب جامعه قرار مي‌دهند . آنکه رأي مي آورد و آنهايي که رأي نمي آورند همه ، سرمايه هاي اين نظام هستند . ازاين سرمايه ها بايد محافظت کرد تا بهره برداري ملت از آنها افزايش يابد . توصيه هايي به 6 کانديدا، قدمي است در انجام اين وظيفه .
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.