امروز: جمعه 5 خرداد 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
وزيراطلاعات:
شاخص امنيت در اروپا کاهش يافته است
1395/12/26
  بزرگنمایی:

وزير اطلاعات گفت: ما درکشورهاي مختلف ازجمله همسايگان، برخي کشورهاي دورتروحتي اروپا شاهد اقدامات تروريستي بوديم وشاخص امنيت دراين کشورها کاهش پيدا کرده است.به گزارش فارس، حجت الاسلام سيد محمود علوي دربرنامه گفتگوي ويژه خبري، افزود: اما درجمهوري اسلامي ايران همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند امنيت بي بديلي حکمفرماست که اين امنيت ازيک سوحاصل همدلي وهم‌افزايي وتعامل دستگاه‌هاي موثربرامنيت کشورمانند سپاه، بسيج ودستگاه‌هاي ديگرمرتبط بوده که به نوبه خود در برقراري امنيت اثرگذاربودند.علوي درخصوص موضوع حضورافراد دوتابعيتي دربين مديران کشورگفت: بعضي‌ها گفتند مديران دوتابعيتي داريم، بنده اعلام کردم که ما دربين مديران دولتي، مديردوتابعيتي نمي‌شناسيم. با صداي بلند مي‌گوييم درکشورهيچ مديردوتابعيتي نمي‌شناسيم.‌ يک زمان مديردوتابعيتي داشتيم که شخصي نخبه وداماد يکي ازشخصيت‌هاي ارزشمند کشوربود چون دوتابعيتي بود، مجبورشد ازسمتش استعفا کند.وي با اشاره به نامه منتظري دادستان کل کشوربه وزارت اطلاعات گفت: وي اصلاً اهل بازي‌هاي سياسي نيست واگربه تشخيصي برسد آن را مطرح مي‌کند واگرجواب منطقي ارائه شود آن را مي‌پذيرد. حال اسامي16 نفرازافرادي که به عنوان مديران دوتابعيتي مي‌دانستند را براي من فرستادند.

حدیث (9655)
امام جواد (ع):
مؤمن به سه خصلت نيازمند است: تأييد خداوند، نصيحت کننده اي از درون خود، پذيرش اندرز خيرخواهان.
سرمقاله (9655)
سيد مسعود شهيدي
در هر انتخاباتي ، کانديداها که عموما شخصيت هايي در تراز مقام رياست جمهوري هستند، به ميدان مي آيند وخود را در معرض انتخاب جامعه قرار مي‌دهند . آنکه رأي مي آورد و آنهايي که رأي نمي آورند همه ، سرمايه هاي اين نظام هستند . ازاين سرمايه ها بايد محافظت کرد تا بهره برداري ملت از آنها افزايش يابد . توصيه هايي به 6 کانديدا، قدمي است در انجام اين وظيفه .
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.