امروز: سه شنبه 4 مهر 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
آقاجاني عنوان کرد:
برخورد با بيمارستان‌هاي تعطيل درنوروز
1395/12/26
  بزرگنمایی:

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام برخورد با بيمارستانهاي تعطيل درنوروز، ازفعاليت بخش مراقبت هاي ويژه واورژانس‌ تمامي بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزخبرداد.به گزارش مهر، دکترمحمد آقاجاني گفت: با دستوروزيربهداشت به تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تکليف شده که همه اورژانس ها، بخش‌هاي مراقبت ويژه همه بيمارستانها در تعطيلات نوروزفعال باشد.وي ادامه داد: درتعطيلات نوروزبه تمامي900 بيمارستان‌ کشوراعم ازدولتي، خصوصي، خيريه وعمومي غيردولتي تکليف شده است که بخش‌هاي اورژانس وهمه بخش‌هاي مراقبت ويژه شامل« آي سي يو» ، «سي سي يو»  و« ان آي سي يو» « پي آي سي يو» ونيزبخش هاي دياليزبه طورکامل بازباشد.آقاجاني افزود: اين بخش‌هاي بيمارستاني درهمه بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزبدون کاهش ظرفيت وبه طورکامل مانند روزهاي عادي فعاليت مي‌کنند. اتاق‌هاي عمل بيمارستان‌ها نيزبه ميزاني که نيازباشد درتعطيلات نوروزفعال خواهند بود.وي گفت: درتمامي بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت درتمام شيفت هاي کاري ايام نوروزحتي شيفت شب حتما يک پزشک متخصص حضوردارد و800 پزشک متخصص براي حضوردرشيفت شب بيمارستان‌هاي دولتي آماده‌باش هستند.معاون وزيربهداشت، تاکيد کرد: براي ارائه خدمات سرپايي وغيراورژانسي به مردم نيزکلينيک‌هاي ويژه تخصصي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دربسياري ازشهرها بنا به نيازبا بخشي ازظرفيت خود بازخواهند بود واگرشهري مسافرپذيرباشد ونيازوجود داشته باشد، کلينيک‌هاي ويژه به اندازه نياز درايام نوروزبازهستند.وي اظهارداشت: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت درمورد خدمات اورژانسي هيچ‌گونه تعلل وتاخيري درارائه خدمات دراورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني درسراسرکشورازهيچ مرکزدولتي وغيردولتي پذيرفته نيست ودرصورت کم کاري وتعلل درهرمرکزي با افراد مسئول برخورد مي‌شود.

حدیث (9753)
امام علي (ع):
خودخواهي، سرافکندگي مي آورد.
سرمقاله (9753)
دكتر محمد حسين ملايري
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.