امروز: دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
آقاجاني عنوان کرد:
برخورد با بيمارستان‌هاي تعطيل درنوروز
1395/12/26
  بزرگنمایی:

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام برخورد با بيمارستانهاي تعطيل درنوروز، ازفعاليت بخش مراقبت هاي ويژه واورژانس‌ تمامي بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزخبرداد.به گزارش مهر، دکترمحمد آقاجاني گفت: با دستوروزيربهداشت به تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تکليف شده که همه اورژانس ها، بخش‌هاي مراقبت ويژه همه بيمارستانها در تعطيلات نوروزفعال باشد.وي ادامه داد: درتعطيلات نوروزبه تمامي900 بيمارستان‌ کشوراعم ازدولتي، خصوصي، خيريه وعمومي غيردولتي تکليف شده است که بخش‌هاي اورژانس وهمه بخش‌هاي مراقبت ويژه شامل« آي سي يو» ، «سي سي يو»  و« ان آي سي يو» « پي آي سي يو» ونيزبخش هاي دياليزبه طورکامل بازباشد.آقاجاني افزود: اين بخش‌هاي بيمارستاني درهمه بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزبدون کاهش ظرفيت وبه طورکامل مانند روزهاي عادي فعاليت مي‌کنند. اتاق‌هاي عمل بيمارستان‌ها نيزبه ميزاني که نيازباشد درتعطيلات نوروزفعال خواهند بود.وي گفت: درتمامي بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت درتمام شيفت هاي کاري ايام نوروزحتي شيفت شب حتما يک پزشک متخصص حضوردارد و800 پزشک متخصص براي حضوردرشيفت شب بيمارستان‌هاي دولتي آماده‌باش هستند.معاون وزيربهداشت، تاکيد کرد: براي ارائه خدمات سرپايي وغيراورژانسي به مردم نيزکلينيک‌هاي ويژه تخصصي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دربسياري ازشهرها بنا به نيازبا بخشي ازظرفيت خود بازخواهند بود واگرشهري مسافرپذيرباشد ونيازوجود داشته باشد، کلينيک‌هاي ويژه به اندازه نياز درايام نوروزبازهستند.وي اظهارداشت: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت درمورد خدمات اورژانسي هيچ‌گونه تعلل وتاخيري درارائه خدمات دراورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني درسراسرکشورازهيچ مرکزدولتي وغيردولتي پذيرفته نيست ودرصورت کم کاري وتعلل درهرمرکزي با افراد مسئول برخورد مي‌شود.

حدیث (9628)
امام صادق (ع):
نصيحت و خيرخواهى از جانب حسود، محال است.
سرمقاله (9628)
محمدكاظم انبارلويي-anbarloee.ir
آمريكايي‌ها در دو جنگ جهاني اول و دوم از صحنه‌هاي نبرد دور بودند. جنگ در اروپا، آسيا و ‌آفريقا به خاطر تقسيم جغرافياي سياسي و طبيعي جهان براي غارت ملت‌هاي محروم بين ابرقدرت‌ها بود. با آنكه جنگ جهاني دوم پايان يافته بود و آلمان و ايتاليا سقوط كرده و ژاپن نيز پرچم تسليم را به اهتزاز درآورده بود اما آمريكايي‌ها ناكازاكي و هيروشيما را بمباران اتمي كرده و صدها هزار نفر را در آتش كينه و شرارت خود سوزاندند. فلسفه كار شرورانه آمريكايي‌ها در ناكازاكي و هيروشيما همين بود كه از اين پس به هر دولت و ملتي «توپ» و «تشر» زدند، القاء كنند كه شوخي نمي‌كنند. به همين دليل پس از جنگ جهاني دوم، بين ابرقدرت‌ها «جنگ گرمي» رخ نداد و شاهد يك دوره «جنگ سرد» بوديم. چرا كه هيچ قدرتي حاضر نيست هزينه يك جنگ گرم بويژه اتمي را پرداخت كند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.