امروز: شنبه 5 فروردين 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
آقاجاني عنوان کرد:
برخورد با بيمارستان‌هاي تعطيل درنوروز
1395/12/26
  بزرگنمایی:

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام برخورد با بيمارستانهاي تعطيل درنوروز، ازفعاليت بخش مراقبت هاي ويژه واورژانس‌ تمامي بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزخبرداد.به گزارش مهر، دکترمحمد آقاجاني گفت: با دستوروزيربهداشت به تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تکليف شده که همه اورژانس ها، بخش‌هاي مراقبت ويژه همه بيمارستانها در تعطيلات نوروزفعال باشد.وي ادامه داد: درتعطيلات نوروزبه تمامي900 بيمارستان‌ کشوراعم ازدولتي، خصوصي، خيريه وعمومي غيردولتي تکليف شده است که بخش‌هاي اورژانس وهمه بخش‌هاي مراقبت ويژه شامل« آي سي يو» ، «سي سي يو»  و« ان آي سي يو» « پي آي سي يو» ونيزبخش هاي دياليزبه طورکامل بازباشد.آقاجاني افزود: اين بخش‌هاي بيمارستاني درهمه بيمارستان‌هاي کشوردرايام نوروزبدون کاهش ظرفيت وبه طورکامل مانند روزهاي عادي فعاليت مي‌کنند. اتاق‌هاي عمل بيمارستان‌ها نيزبه ميزاني که نيازباشد درتعطيلات نوروزفعال خواهند بود.وي گفت: درتمامي بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت درتمام شيفت هاي کاري ايام نوروزحتي شيفت شب حتما يک پزشک متخصص حضوردارد و800 پزشک متخصص براي حضوردرشيفت شب بيمارستان‌هاي دولتي آماده‌باش هستند.معاون وزيربهداشت، تاکيد کرد: براي ارائه خدمات سرپايي وغيراورژانسي به مردم نيزکلينيک‌هاي ويژه تخصصي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دربسياري ازشهرها بنا به نيازبا بخشي ازظرفيت خود بازخواهند بود واگرشهري مسافرپذيرباشد ونيازوجود داشته باشد، کلينيک‌هاي ويژه به اندازه نياز درايام نوروزبازهستند.وي اظهارداشت: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت درمورد خدمات اورژانسي هيچ‌گونه تعلل وتاخيري درارائه خدمات دراورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني درسراسرکشورازهيچ مرکزدولتي وغيردولتي پذيرفته نيست ودرصورت کم کاري وتعلل درهرمرکزي با افراد مسئول برخورد مي‌شود.

حدیث (9610)
امام علي (ع):
مشورت، چشمه هدايت است.
سرمقاله (9610)
محمدكاظم انبارلويي-anbarloee.ir
بدون شک مهم‌ترين رويداد سال آينده ، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستاست . مردم ايران 29 ارديبهشت ماه 96 به پاي صندوق هاي راي مي‌روند تا مديريت شهر در روستاهاي خود را با منتخبان خود در شوراهاي اسلامي نوسازي کنند. همچنين مردم در اين روز به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا به همين رئيس جمهور فعلي راي اعتماد دهند يا فرد ديگري را براي مديريت اداره کشور برگزينند. حوادثي که در هزاره سوم در ارتباط با مانايي دموکراسي در کشورهاي جهان به ويژه با پوشش انقلاب مخملي رخ داد ، ماهيت ، پيش‌فرض‌ها و ابزارهاي دموکراسي را براي رسيدن به يک حکومت خوب زير سوال برده است. حوادثي که در جريان انتخابات اخير آمريکا، کشوري که خود را نماد دموکراسي ليبرال مي‌داند، نيز رخ داده است ، علامت سوال عجيبي روي توفيق و کاميابي دموکراسي گذاشته است. چشم‌انداز دموکراسي اکنون در اروپا و آمريکا تيره و تار است. فرانسه و ايتاليا به زودي زير تيغ راي مردم مي‌روند. غلبه پوپوليسم، ارزش‌هاي دموکراسي را مخدوش کرده است . ديگر دموکراسي ؛ يک روش «معين» براي رسيدن به نتايج «نامعين» تعريف نمي‌شود.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.