امروز: سه شنبه 4 مهر 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
با مصوبه هيئت دولت؛
1500 ميليارد ريال براي تکميل تاسيسات مسکن مهر تزريق مي شود
1395/12/26
  بزرگنمایی:

با مصوبه هيئت دولت، 150ميليارد تومان به صورت تملک دارايي سرمايه‌اي براي تکميل تاسيسات عمومي مسکن مهر تزريق خواهد شد.به گزارش پويا؛ هئيت وزيران درخصوص در اختيار قرارگرفتن مبلغ يکهزار و پانصد ميليارد ريال به صورت تملک دارايي سرمايه‌اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  دولت موضوع بند (م) ماده (28)  قانون الحاق برخي مواد به  قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي  دولت (2) ـ مصوب 1393ـ به منظور ايجاد تاسيسات عمومي پايگاه هاي 
( سايت هاي)  مسکن مهر به وزارت راه و  شهرسازي موافقت کرد.بر اين اساس وزارت راه شهرسازي موظف شد گزارش عملکرد اعتباري فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايد.

حدیث (9753)
امام علي (ع):
خودخواهي، سرافکندگي مي آورد.
سرمقاله (9753)
دكتر محمد حسين ملايري
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.