امروز: سه شنبه 4 مهر 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
ادامه بحران اقتصادي در يونان
1395/12/26
  بزرگنمایی:

حسين ياري
 يونان همچنان اصلي ترين کانون بحران اقتصادي در اروپا محسوب مي شود. افت رشد اقتصادي يونان در سال 2016 ميلادي نشان مي دهد که کمک هاي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول در اين خصوص موثر نبوده است. همچنين اين آمار و ارقام بيانگر ناکارآمدي سياست هاي رياضتي در اين کشور محسوب 
مي شود. يونان سال هاست تحت نظارت و سختگيري خاص مقامات اروپايي در حال اجراي سياست هاي رياضتي است.
هم اکنون يونان از يک سو با محدوديت هاي رياضتي مواجه است. موضوعي که خود را در بودجه بندي عمومي اين کشور نشان داده است. از سوي ديگر ، اجراي سياست هاي رياضتي منجر به بروز نارضايتي هاي عمومي در اين کشور شده است. با اين حال شايد اگر سياست هاي رياضتي منجر به بروز رشد اقتصادي در يونان مي شد، شهروندان اين کشور تحمل بيشتري در اين خصوص داشتند. گزارش ها نشان مي دهد  رشد اقتصادي يونان در سه ماهه آخر سال 2016 نسبت به زمان مشابه در سال پيش از آن افتي معادل 1/1 درصد داشته است.بديهي است که مقامات اروپايي به عنوان اصلي ترين بانيان اعمال فشار اقتصادي به شهروندان يوناني پاسخي در اين خصوص ندارند.
بسياري از شهروندان يوناني تصور مي کردند که با حضور دولت الکسيس سپيراس و حزب سيريزا در آتن، تاريخ مصرف سياست هاي 
رياضتي در يونان پايان مي يابد اما علي رغم تلاش نخست وزير يونان، سياستمداران اروپايي به اعمال فشارهاي سخت خود بر آتن ادامه دادند. هم اکنون سپيراس و دولت وي نيز چاره اي جز پيگيري و اعمال سياست هاي رياضتي ندارند. ميزان بالاي بدهي هاي خارجي يونان ( به علت وام هاي کلاني که دريافت کرده است ) اين روند را تشديد کرده است. 
بسياري از اقتصاد دانان اروپايي، پيش بيني اين ميزان از افت توليد ناخالص داخلي را در يونان نمي کردند. آنها معتقدند افت ايجاد شده بالاتر از پيش بيني ها بوده است. اين گزارش درست در زماني منتشر شده است که دولت يونان و بستانکاران خارجي بر سر اصلاحات اقتصادي و پرداخت کمک هاي مالي جديد به دولت آتن به توافق رسيده بودند. از اين رو انتشار گزارش مذکور،منجر به القاي نااميدي در ميان بستانکاران دولت يونان و فراتر از آنها، شهروندان يوناني شده است. 
در چنين شرايطي الکسيس سپيراس نخست وزير يونان کماکان سعي دارد از آينده اي اميد بخش سخن به ميان آورد! آينده اي که شهروندان يوناني حدود 10 سال است در انتظار آن به سر مي برند. سپيراس معتقد است که 
پيش بيني ها نشان دهنده رشد استثنايي و بالاي اقتصادي يونان در سال جديد ( 2017) ميلادي است. وي تاکيد دارد که امسال يونان فصل جديدي را آغاز خواهد کرد.آنچه مسلم است اينکه بسياري از شهروندان يوناني ديگر طاقت 
برنامه هاي رياضتي را ندارند. رياضت اقتصادي به کليد واژه اي 
نامطلوب در داخل يونان تبديل شده است. 

حدیث (9753)
امام علي (ع):
خودخواهي، سرافکندگي مي آورد.
سرمقاله (9753)
دكتر محمد حسين ملايري
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.