آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • برخي افراد کمر به قتل سينما بسته اند

  • بايد از سينماي دولتي خارج شويم تا بدرخشيم

  • ديدن نمايش بومي، مانند سفر به نقاط مختلف کشور است

  • بازگشت قهرمان ايراني بر پرده سينما

اخبار روز
  • طرح های اجرایی نزاجا با محوریت تقویت نیروی انسانی است