آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • سينماي ما هيچ قرابتي با فرهنگ اعتقادي و ملي مان ندارد

  • صداي گوياي جنوب

  • ديگر نمي توانم شخصيت هومن و رحمت را تفکيک کنم

  • از فيلم فلسفي تا فلسفه فيلم

اخبار روز
  • پیمان امنیتی با آمریکا هیچ دستاوردی برای افغانستان نداشت

  • هنیه موافقت حماس با طرح آشتی ملی مصر را به قاهره اعلام کرد

  • قانون «کشور یهود» کاملا ماهیت نژادپرستانه دارد

  • اعطای وام تحصیلی با کارمزد ۲ درصد به دانشجویان

  • دادن نفت در برابر کالا به روسیه را در دستور کار نداریم