آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • پاشازاده: انتظارازتيم ملي قهرماني است

  • ورزشکارسالاري تا کي!

  • نامجومطلق: مربيان بزرگ بايد الگو باشند

  • کلاني: درفوتبال دولتي اختلافات مربيان حل شدني است

  • آزمون: براي خداحافظي با کي‌روش مشورت کردم

  • يوسفي: بايد درجهت توسعه فوتبال گام برداريم

  • گوناگون