آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • آيت‌الله جوادي‌آملي: اگر آثار هنري با ساختار خلقت هماهنگ باشد ماندگار خواهد شد

  • شما جوانان توانستيد آمريكا را به زانو درآوريد

  • آيت‌الله مکارم‌شيرازي: نابودي داعش، خطر بزرگي را از کل جهان برطرف کرد

  • سردار جواني: نابودي داعش به منزله فروريختن جبهه غربي، عبري و عربي است

  • مراسم نخستين سالگرد شيخ جعفر شجوني برگزار مي شود

  • امير حاتمي: قدرت دفاعي کشور را با تمام توان تقويت مي کنيم

  • عارف: نگاه جزيره اي و سياسي مهم ترين چالش مديريت بحران است

  • جهانگيري: سردار سليماني از افتخارات بزرگ ملت ايران و جهان اسلام است

  • آيت‌الله نوري‌همداني: اتحاد عليه داعش تا نابودي داعش‌صفتان با قوت ادامه پيدا کند