آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • بيشتر مخاطبان ناراضي از سينما خارج مي ‌شوند!

  • تماشاگر، مهم ترين رکن نمايش است

  • اکران فيلم‌ هاي خارجي؛ ترويج فرهنگ غرب و تخريب سينماي ملي

  • سريال‌ ها فقط آنتن پر کن هستند